„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?” cz. 3