„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?” – debata część 4, kongres kwiecień 2013.