„Dlaczego […] umysł może prowadzić nas na manowce?”