Idea 2017-11-01T10:17:33+00:00

Idea

Euphonia jest miejscem, które proponuje profesjonalną psychoterapię, coaching i medytację zen oparte o ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zespołu.

Podstawą działania instytutu jest integralne podejścia do rozwoju osobistego obejmujące również aspekt egzystencjalny.

Oferta warsztatowa i szkoleniowa merytorycznie związana jest z działalnością jednej z trzech europejskich fundacji Willigisa Jägera” Mądrość Wschodu i Zachodu”.

Jako jej współzałożyciele, od kilku lat tworzymy w Polsce platformę do spotkań, wymiany, dyskusji i poszukiwania obszarów, w których spotyka się psychoterapia, coaching, nauka i biznes z założeniami filozofii wieczystej.

Philosophia perennis, oparta o wgląd w istotę rzeczywistości wspólny wszystkim mistykom, niezależnie od kultury i wyznania, ma swój wyraz w integralnym sposobie myślenia i działania i głębokiej, egzystencjalnej wartości wolnej od różnic i przeciwieństw.

W ramach instytutu organizujemy kursy, wykłady i warsztaty, które realizują ideę fundacji. Z każdego spotkania część dochodu przekazujemy na cele statutowe.

Zapraszamy do współpracy!