Marzanna Radziszewska-Konopka

dr n.med. Marzanna Radziszewska-Konopka

lekarz laryngolog i audiolog

Jest lekarzem ze specjalizacją z laryngologii i audiologii. Ukończyła studia w 1986 roku, a w roku 2003 uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała przez siedem lat (2002-2009) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Przez kilkanaście lat była wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Wraz z innymi specjalistami opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Pełniła także funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Była członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Nadal jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii. Pracuje czynnie jako laryngolog i audiolog, ale już w bardzo ograniczonym zakresie.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, uczestniczyła we wszystkich szkoleniach podstawowych i tematycznych Recall Healing u Gilberta Renaud, brała udział w większości szkoleń Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak. Jest dyplomowanym coachem ICC. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i wiele szkoleń, na których zdobywała wiedzę na temat metod pracy z uwalnianiem ograniczających przekonań, a także wiele kursów z dziedziny rozwoju osobistego.

Tłumaczyła część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy „Programów rodzinnych twoich chorób” Gerarda Athiasa i „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera. W przygotowaniu jest książka Roberto Barnai, którą również redaguje od strony merytorycznej.

Od 2008 roku stosuje psychobiologię w praktyce. Prowadzi indywidualne konsultacje i szkolenia.