„Neurobiologia szczęścia – wewnętrzny proces dojrzewania i przemiany.” – prof. dr n. med. Tobias Esch, kongres kwiecień 2013.