„Poczucie winy” – wykład część 2 – Alexander Poraj-Żakiej, listopad 2013.