Opis wydarzenia

październik 2015, Wrocław

Jesienią 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu Euphonia, które wraz z Fundacją Mądrość Wschodu i Zachodu mieści się we wrocławskiej kamienicy w centrum miasta. Zapoczątkowało to także współpracę Instytutu i Fundacji w nowej formule.