Opis wydarzenia

maj 2013, Benediktushof

Wspólnie z Fundacją Madrość Wschodu i Zachodu organizowaliśmy dla osób zainteresowanych praktyką wyjazd na sesshin do Benediktushof w Holzkirchen koło Würzburga, które jest centrum linii zen Pusta Chmura oraz miejscem aktualnego pobytu Willigisa Jägera.