10 05, 2018

Blog: AKCEPTACJA, jak ją rozumiemy z różnych poziomów świadomości

By | 2018-05-10T14:09:54+00:00 Maj 10th, 2018|Categories: Aktualności, Materiały|Tags: , , , |

Czym jest akceptacja i jak jej doświadczamy w zależności od poziomu świadomości, na którym jesteśmy?Czy tzw. porządek życia zależy od [...]