15 04, 2016

Blog wszystkoJEDNO.com: Zarządzanie z mocy ciszy – wykład Paula Kohtesa

By | 2016-04-15T20:39:04+00:00 Kwiecień 15th, 2016|Categories: Bez kategorii, Materiały|Tags: , , , , |

W jednym ze swoich wykładów Kohtes zwrócił uwagę na zagadnienie świadomego (uważnego) zarządzania, którego podstawą jest doświadczenie medytacji oraz praktyka [...]