Warsztaty dla firm

Cykl warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu

Kontynuuj

Cykl warsztatów rozwijających kompetencje osobiste

Cykl warsztatów rozwoju osobistego kształtujących i rozwijających kompetencje osobiste pracowników...
Kontynuuj
Kontynuuj

Warsztat Zen w biznesie

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ciągle słyszymy tylko o kryzysach: kryzys gospodarczy, kryzys bankowy, kryzys zadłużenia, kryzys euro itd. Oprócz tego jeszcze problemy w innych dziedzinach...
Kontynuuj