Pomimo wielu lat rozwoju psychologii wciąż nie powstała jasna definicja odnosząca się do absolutnie kluczowej kwestii związanej z dobrostanem człowieka. Chodzi mianowicie o rozróżnienie pomiędzy sposobem, w jaki przeżywamy życie, a tym jak je definiujemy i wokół...

czytaj dalej