Coaching dla osób dziedziczących firmy/szukających następców (Successor coaching) 2017-01-25T09:09:51+00:00

Coaching dla osób dziedziczących firmy/szukających następców (Successor coaching)

Jest to coaching dostosowany do potrzeb osób które:

  • obejmą stanowisko przedtem obsadzone przez ważną i silna osobowość
  • odziedzicza firmę lub pozycję lidera obejmowaną wcześniej przez członka rodziny
  • szukają profesjonalnego następcy lub przygotowują spadkobiercę
  • zastanawiają się nad sprzedażą firmy lub części jej udziałów

Wszystkie te sytuacje są istotnymi krokami w rozwoju firmy i powinny być rozpatrywane w odpowiednim czasie. Coaching odgrywa tutaj często kluczową rolę zarówno dla właściciela jak i dla osoby dziedziczącej. Na przykład bardzo często zdarzą się, że dzieci, chociaż są przez nas kochane i uznawane, nie mogą odegrać roli następców i liderów kontynuując zarządzanie naszą firmą. Dzieję się tak z różnych powodów. A dla samych spadkobierców bywa bardzo ważnym procesem odnalezienie siebie w roli dziedzica firmy. Doświadczenie pokazuje, że bez coachingu proces ten może być dla obu stron bardzo konfliktowy i bolesny, szczególnie wtedy, gdy istnieje ograniczenie czasowe spowodowane np. chorobą.

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630