Dla właścicieli firm (Owner coaching) 2017-01-25T09:09:51+00:00

Dla właścicieli firm (Owner coaching)

Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo są od siebie mocno uzależnione w obszarach emocjonalnych, kreatywnych, na poziomie grup projektowych i wszędzie tam, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje, nierzadko opierające się jedynie na intuicji.

Z tych powodów każdy kryzys lub proces intensywnych zmian i transformacji po stronie firmy oddziaływują na przedsiębiorcę i jego życie prywatne. Na poczucie harmonii, równowagi emocjonalnej, szczęścia, na umiejętność odprężenia się, a nawet stabilność w relacjach, zaangażowania w sprawy rodzinne i na stopie przyjacielskiej. W sytuacji odwrotnej, w kryzysach czy zmianach w życiu prywatnym, trudności również mogą negatywnie wpłynąć na zarządzanie, planowanie, podejmowane decyzje.

Ponadto statystyki firm rodzinnych w Niemczech mówią, że ponad 50% bankructw tych firm ma podłoże konfliktowe, z poziomu relacji między członkami rodziny, a nie czysto techniczne czy finansowe, związane z produktem, usługą czy sprzedażą w firmie.

Ważne aspekty coachingu dla przedsiębiorców to:

  • Równomierny i stabilny life-work balance
  • Co to jest stres i jak mogę mu zapobiec
  • Struktura osobowości właściciela i jej oddziaływanie na własna firmę
  • Wizerunek właściciela i wizerunek firmy
  • Obraz rodziny i życia pozazawodowego, obraz firmy, obraz planowanych sukcesów
  • Kryzys firmy = kryzys właściciela? / kryzys właściciela = kryzys firmy?
  • Struktura przywództwa i własności w firmie rodzinnej i ich konsekwencje

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630