Do czego służy psychoterapia

Na temat wielu dziedzin w życiu mamy swoją opinię. Opinia jest dość ciekawym zjawiskiem. Jeśli nie jest poparta rzetelną wiedzą na dany temat, składa się zazwyczaj ze skrawków informacji, własnych przekonań, obiegowych opinii i dostosowywana jest do własnych potrzeb i schematów myślenia. W ten sposób, bardziej albo mniej adekwatnie do rzeczywistości, staje się punktem odniesienia, z którego oceniamy dany fakt. Zawsze jednak przez pryzmat swojego światopoglądu, swoich doświadczeń i wyobrażeń. Bardzo często z rzeczywistością ma to niewielki związek.

Ponieważ również na temat psychoterapii jest wiele opinii, myślę, że warto zobaczyć jej  jej faktyczne oblicze.

 

Czym jest i „do czego służy” psychoterapia?

a) Jest wysoko wyspecjalizowaną metodą pracy z nieuświadomionymi motywami naszego działania i samopoczucia.

b) Ponieważ pracujemy z obszarem, którego nie widzimy i nie mamy o nim pojęcia- nie jesteśmy w stanie w świadomy sposób (racjonalnie i emocjonalnie) wpływać na jego stan.

c) Nieświadome blokady i motywacje zazwyczaj działają automatycznie i poza kontrolą oraz świadomymi wysiłkami.

d) Mają swoje źródło w:

konstrukcji psychicznej ( poziomie wrażliwości, charakterze, genetycznych uwarunkowaniach), doświadczeniach z dzieciństwa, gdzie bezpośrednio uczymy się kim jesteśmy i czym jest świat, tworzymy mapę życia, dziedziczonym dorobku kultury naszego bezpośredniego środowiska ( rodziny) i całej kultury

 

Do czego „służy”?

a) Poznaniu siebie

b) Przewartościowaniu dotychczasowego punktu odniesienia, przez który patrzymy na świat.

c) Zintegrowaniu wszystkich aspektów własnej osobowości: ograniczeń i zranień tworzących blokady, potencjału, ograniczeń i wad własnej osobowości

d) Nauczeniu się autentycznej akceptacji i dbałości o siebie.

e) Dobrze prowadzona terapia pozwoli też poznać swoją ciemną stronę i osobistą odpowiedzialność za tworzenie problemów w życiu.

 

PSYCHOTERAPIA SŁUŻY ZBUDOWANIU WYRAŹNEGO POCZUCIA TOŻSAMOŚCI I ZDOLNOŚCI DO AUTOREFLEKSJI I WPŁYWU NA ŻYCIE, SZUKANIU ROZWIĄZAŃ I JAKOŚCI ŻYCIA TAM GDZIE TO ZALEŻY OD NAS ORAZ AUTENTYCZNOŚCI.

 

Do czego „nie służy”?

a) Zmiany siebie według swojego życzenia, wyobrażonego modelu.

b) Zmiany partnera, żeby był inny i żeby nam się z nim lepiej żyło.

c) Zmiany, która prowadzi do przeżywania tylko przyjemnych uczuć.

d) Zmiany, która prowadzi do sukcesów i szczęścia bez wkładania aktywnego wysiłku w codzienne życie.

e) Zmiany bez kosztów wychodzenia ze strefy komfortu i wygody, rezygnacji z bezpiecznego status quo.

 

Nie zmienimy człowieka, który jest w swojej konstrukcji bardziej skłonny do życia w samotności i zadumie w kogoś, kto stanie się „lwem salonowym”, ani człowieka, który lubi przede wszystkim towarzystwo i wymianę z ludźmi w kogoś, kto stanie się samotnikiem.

Zatem pamiętajmy, że psychoterapia służy rozpoznawaniu kim jesteśmy na poziomie naszej tożsamości złożonej z wielu elementów i szukaniu warunków do autentycznego życia w zgodzie z własnym potencjałem i ograniczeniami.

 

Podobnie jak piękne kwiaty, które w zależności od tego do jakiego gatunku należą  potrzebują warunków, w których będą się rozwijać najlepiej.

Tak jak kaktusy są  najpiękniejsze  w pustynnej scenerii,  tropikalne rośliny kwitnąć będą w  gorącej i wilgotnej aurze, a róże potrzebować będą łagodnego klimatu…

Żeby stworzyć piękny ogród powinniśmy te wiedzę posiadać. Będziemy wówczas  cieszyć się jego urodą każdego dnia- pielęgnując go i kochając.

 

 

 

 

By | 2017-01-25T09:10:07+00:00 Luty 5th, 2016|Categories: Aktualności, Bez kategorii, Wywiady, artykuły|Tags: , , |

About the Author: