Zaufać sobie® edycja zaawansowana 2024/2025

dla absolwentów podstawowej edycji kursu Zaufać sobie® i/lub kursu dla terapeutów

Informacje organizacyjne

Korzyści dla uczestnika

pogłębienie wiedzy zawartej w kursie podstawowej edycji

praktyczne wdrażanie perspektywy poziomów świadomości w codzienność

trening komunikacji na różnych poziomach świadomości

trening rozwiązywania konfliktów, uwikłań w relacjach

zmiana perspektywy poziomu świadomości-praca własna w grupie

Praca w ramach kursu nie jest tożsama z psychoterapią.

Zapraszamy

Edycja zaawansowana kursu jest przeznaczona dla osób, które ukończyły edycję podstawową kursu Zaufać sobie® i/lub kurs dla terapeutów. Skierowana jest do tych, którzy są zainteresowani pogłębieniem praktycznego doświadczenia w perspektywie poziomów świadomości i budowaniem wewnętrznej harmonii opartej na bezwarunkowej akceptacji własnego potencjału. Cykl treningów otwiera proces wewnętrznej zmiany, który ma swój porządek i dynamikę.

Opłaty

Koszt kursu (4 treningi) to 6000,- zł plus koszty pobytu.

Możliwa jest płatność w ratach.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty za trening.

Wystawianie faktur – Ważne

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje, jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji “faktura” (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego – w myśl znowelizowanych przepisów – nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Harmonogram

Zajęcia mają formę czterech trzydniowych treningów z elementami pracy własnej.

Treningi odbywają się w formule wyjazdowej.

W przypadku wystąpienia obostrzeń uniemożliwiających bezpośrednie spotkania, forma zajęć zostanie dostosowana do formuły online i odbędzie się na platformie Clickmeeting.

11 – 13.10
2024

Komunikacja na różnych poziomach świadomości – doświadczanie potencjału do porozumiewania się. Przekraczanie własnych ograniczeń w postrzeganiu jakości kontaktu z ludźmi poprzez pracę z emocjami, uelastycznienie przekonań oraz zmianę perspektywy rozumienia różnic w sposobie postrzegania świata na różnych poziomach świadomości.

10 – 12.01
2025

Natura konfliktu i uwikłań na różnych poziomach świadomości. Namierzanie własnego wkładu w konflikty i uwikłania, diagnoza poziomu świadomości. Poszerzenie perspektywy rozumienia własnych konfliktów i uwikłań. Sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości.

4 – 6.04
2025

Historia życia, dziedzictwo rodowe, karma. Diagnoza przyczyn problemów i potencjału uczestników. Waga korzyści i utrzymania status quo vs podjęcie decyzji o zmianie. Wstęp do różnicowania pracy w zależności od źródła problemu. Praca własna w grupie. Przymiarka do przekraczania poziomu świadomości.

20 – 22.06
2025

Trening obecności, dostępu do intuicji. Rozróżnianie empatii, projekcji, przeniesienia od współczucia i intuicyjnego poznania. Rozróżnianie sposobu podejmowania decyzji, próba zaufania do siebie w różnych kontekstach życiowych. Praca własna w grupie. Zakończenie kursu.

Plan treningów:

Piątek:

12:00-14:00 – zajęcia

14:15-16:00 – przerwa obiadowa

16:00-19:00 – zajęcia

19:15-20:00 – kolacja

20:15-20:45 – medytacja

Sobota:

8:00-8:40 – medytacja w ruchu

8:40-10:00 – śniadanie

10:00-14:00 – zajęcia

14:00-16:00 – przerwa obiadowa

16:00-19:00– zajęcia

19:15-20:00 – kolacja

20:15-20:45 – zajęcia relaksacyjne

Niedziela:

8:00-8:40 – medytacja w ruchu

8:40-10:00 – śniadanie

10:00-14:00 – zajęcia

14:15 – obiad, zakończenie treningu

Ważne informacje:

Kurs jest propozycją, która uruchamia u uczestników proces wewnętrznych zmian. Ważne jest, żeby podejmując decyzję o wzięciu udziału w kursie zdecydować się na udział w całym cyklu. Zalecane jest nieuczestniczenie równolegle w innych kursach, ponieważ za efekty udziału w kursie wówczas nie możemy brać odpowiedzialności.
Nie ma możliwości udziału w pojedynczych zajęciach.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł.
Przeciwskazaniem do udziału w kursie są choroby psychiczne, stany derealizacji, dysocjacji, napady paniki. Kurs nie jest psychoterapią.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, prosimy o kontakt z Instytutem.

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl

Pin It on Pinterest