Executive coaching 2017-01-25T09:09:51+00:00

Executive coaching

Jest to klasyczny coaching menadżerski. Polega na pracy nad tematami istotnymi dla osobowości i pozycji zatrudnionego menadżera. Jest odpowiedni dla osób znajdujących się na stanowisku oraz w roli związanej z dużą odpowiedzialnością zawodową bądź społeczną. Istotnymi tematami mogą być:

  • Wzajemne oddziaływanie osobowości na sposób pracy oraz życia prywatnego, i na odwrót, oddziaływanie pracy na osobowość
  • Autentyczność: Aspekty osobowości w roli przywódcy
  • Przywództwo w kryzysie i porażce
  • Co to jest stres i jak mogę mu zapobiec
  • Bottom – up i Top – down, czyli świadoma hierarchia i z nią związane trudności

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630