Grupa tearapeutyczna dla mężczyzn – dlaczego tak ważne są regularne spotkania?

Już jesienią 2017 w naszej ofercie pojawi się grupa terapeutyczna dla mężczyzn, prowadzona przez psychologa i psychoterapeutę Bartosza Kozaka. Będzie to jedyna tego typu grupa we Wrocławiu dedykowana panom!


Dlaczego tak ważna jest regularność spotkań i stosunkowo długi czas trwania grupy?

Czas trwania spotkań (okres 10 miesięcy), ich częstotliwość (raz w tygodniu po 3 godziny z przerwą), dają możliwość poddania się pewnej dynamice, wejścia w nią i przejścia przez jej różne fazy – z wielką korzyścią dla uczestników!

Często przepracowanie pewnych problemów w obrębie grupy jest szybsze niż w terapii indywidualnej, co wynika z potencjalnie większych możliwości zobaczenia swoich potrzeb, mocnych i słabych stron na tle grupy i przejrzenia się w oczach uczestników.

Bardzo ważny jest warunek, aby grupa była zamknięta – zapewnia to nie tylko dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa uczestników, ale także gwarantuje, że proces, który zajdzie, będzie przebiegał zgodnie z potrzebami wszystkich uczestników.

___________________
Szczegóły i zapisy —> TUTAJ
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące grupy:
dlaczego akurat grupa, a nie warsztaty rozwojowe?

About the Author: