Fundacja 2017-01-25T09:09:51+00:00

Fundacja

Euphonia jest miejscem, które proponuje profesjonalną psychoterapię, coaching i medytację zen oparte o ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zespołu. Podstawą działania instytutu jest integralne podejścia do rozwoju osobistego obejmujące również aspekt egzystencjalny. Oferta warsztatowa i szkoleniowa merytorycznie związana jest z działalnością jednej z trzech europejskich fundacji Willigisa Jägera” Mądrość Wschodu i Zachodu”. Jako jej współzałożyciele, od kilku lat tworzymy w Polsce platformę do spotkań, wymiany, dyskusji i poszukiwania obszarów, w których spotyka się psychoterapia, coaching, nauka i biznes z założeniami filozofii wieczystej. Philosophia perennis, oparta o wgląd w istotę rzeczywistości wspólny wszystkim mistykom, niezależnie od kultury i wyznania, ma swój wyraz w integralnym sposobie myślenia i działania i głębokiej, egzystencjalnej wartości wolnej od różnic i przeciwieństw. W ramach instytutu organizujemy kursy, wykłady i warsztaty, które realizują ideę fundacji. Z każdego spotkania część dochodu przekazujemy na cele statutowe. Zapraszamy do współpracy