MEDYTACJA 2019-02-25T11:05:42+00:00

Medytacja

Medytacja a praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności otwiera przestrzeń percepcji, zmieniając sposób widzenia i przeżywania świata. Uwrażliwia, pogłębia i rozszerza widzenie oraz odczuwanie każdej chwili.

Rozumienie świata poszerza się o nową, nieznaną dotąd przestrzeń, w której wszystko ma swoje miejsce. Panuje w niej spokój i akceptacja. Dotychczasowe wartościowanie rzeczywistości ustępuje jej przyswojeniu i akceptacji.

Wyostrzone oglądanie świata rodzi świadomość, którą można porównać do trójwymiarowego widzenia przestrzeni i każdego jej przejawu. Człowiek jest z tego miejsca spokojniejszy, a życie nabiera głębszego, niezależnego od naszych wysiłków, sensu.

Praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności jest oparta o techniki medytacyjne. Obejmuje kilkunastominutową aktywność kilka razy w tygodniu oraz jeden krótki sesshin w roku.

Wspomaga leczenie nerwic i depresji. Łagodzi lęki i objawy psychosomatyczne. Podnosi jakość życia, pozwala zdystansować się do bieżących wydarzeń.

Przeciwwskazania: Nie ma przeciwwskazań by praktykować, poza chorobami psychicznymi (schizofrenia, psychoza dwubiegunowa) oraz głębokimi zaburzeniami w obszarze poczucia tożsamości (np. dysocjacja, derealizacja, brak poczucia spójności w życiu).

Intensywna praktyka medytacyjna

Jest ćwiczeniem mającym swe korzenie w tradycji duchowej Dalekiego Wschodu, prowadzącym do wglądu w istotę rzeczywistości. Skutkuje stanem uważnej obecności z perspektywy jedności pozbawionej punktu odniesienia; jest głębokim doświadczaniem jedności, akceptacji, sensu, współodczuwania i współodpowiedzialności w każdym momencie życia. Głęboko przewartościowuje poczucie sensu życia.

Praktyka obejmuje codzienny, regularny trening (od 30 minut dziennie) oraz 2-3 sesshin w roku.

Służy osobom stabilnym emocjonalnie, z silnym, zrównoważonym poczuciem tożsamości, a także oswojonym z przeżywaniem trudnych emocji.

W trakcie praktyki zablokowane i stłumione uczucia stają się obecne w przeżywaniu. Ważna jest wówczas zdolność do ich zintegrowania, a także obecność mistrza, który pomoże w przejściu przez stany napotkane po drodze. W niektórych sytuacjach ważne jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty.

Przeciwwskazania: Podjęcie intensywnej praktyki medytacyjnej przez osoby niestabilne, niespójne wewnętrznie, a także ze słabą zdolnością do autorefleksji i samokrytyki może owocować odrealnieniem, derealizacją, stanami dysocjacji, brakiem zdolności do skupienia uwagi i realistycznej oceny rzeczywistości; pojawiającymi się gwałtownymi uczuciami trudnymi do zintegrowania oraz utratą zdolności do funkcjonowania w codzienności.

Szczegóły znajdziecie Państwo w książce (Nie)zwyczajne ja wydanej przez Fundację Mądrość Wschodu i Zachodu

Polecam świadome i adekwatne uczestnictwo w odkrywaniu sposobów rozwijania świadomości służ.ących nam i naszemu otoczeniu w jak najlepszy sposób