Zen w ośrodku 2018-07-18T15:39:49+00:00

ZEN

„Droga duchowa, która nie prowadzi do codzienności jest drogą na manowce”

Willigis Jäger

Zen w Instytucie

Praktyka medytacyjna prowadzona w instytucie odbywa się według tradycji linii zen „Pusta chmura“ założonej przez Willigisa Jägera.

Doświadczenia duchowe Willigisa wywodzą się z praktyki opartej na wschodniej tradycji zen i zachodniej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Obie te drogi prowadzą do tego samego wglądu w naturę rzeczywistości i pokazują, że jest on identyczny niezależnie od kultury, tradycji czy wyznania, w jakim jest praktykowany. Praktyka obecności, której naucza Willigis, jest przystosowana do codziennego życia współczesnego człowieka w taki sposób, by nie rezygnując z życia rodzinnego i zawodowego, mógł on doświadczać wglądu w egzystencjalny aspekt rzeczywistości. Szczegóły na  www.jagerfundacja.pl

Nauczycielem tej tradycji i osobą nadzorującą medytacje w instytucie jest Alexander Poraj-Żakiej – mistrz zen i nauczyciel kontemplacji chrześcijańskiej, doktor teologii i oficjalny następca Willigisa Jägera.

Cotygodniowy zazen odbywa się w każdą środę, w godz. 19:30-21:00

Medytacja jest pozawyznaniowa, nie jest związana z żadną doktryną religijną ani filozoficzną. Pierwszy udział w zazen jest bezpłatny. Osoby pragnące uczestniczyć w dalszych sesjach proszone są o wniesienie opłaty wysokości 10 zł za sesję.

Osoby pojawiające się po raz pierwszy proszone są o przybycie 15 minut wcześniej. W trakcie spotkania odbywają się dwie rundy medytacji po 25 minut, przedzielone 5 minutowym chodzeniem. Po medytacji zapraszamy na wspólną herbatę.

Ze względów formalno-prawnych  prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczeń wymaganych przy udziale w zazen i sesshin. Przed rozpoczęciem praktyki poprosimy o podpisanie w/w dokumentów.

Oświadczenia do pobrania:

oświadczenie uczestnika praktyki_Fundacja WJ

Terminy najbliższych zazen:

 

Dowiedz się więcej

KILKA SŁÓW O MEDYTACJI, JEJ ZALETACH I OGRANICZENIACH

SESSHIN LINII „PUSTA CHMURA”