Sesshin – Pusta Chmura 2019-02-11T08:53:34+00:00

Sesshin zen linii Pusta Chmura Willigisa Jaegera

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najbliższy t ermin:
28.08-1.09.2019 – sesshin 5-dniowe

Miejsce: Antoniów, Biały Dom (Pogórze Izerskie)
Prowadzenie: Alexander Poraj-Żakiej, mistrz zen

Zen pozostaje zawsze zen. To, co się stale zmienia, to jest jego sposób praktykowania zależny od tradycji, historii i określonego mistrza, zwany inaczej linią zen. Linia Willigisa Jaegera „Pusta Chmura” kładzie szczególny nacisk na praktykę zen w XXI wieku i w kulturze Zachodu, wychodząc z głębokiego doświadczenia Willigisa, że istota zen nie przynależy do żadnej religii ani filozofii. Jest wglądem w istotę rzeczy ogólnie dostępnym każdemu człowiekowi, niezależnie od jego religii, kultury czy światopoglądu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktyką i istotą zen, zarówno osoby zaawansowane w praktyce, jak i osoby początkujące, które chcą poznać szczegóły linii Willigisa Jägera.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły organizacyjne:

Zapisy:
mail: marta.rochewicz@euphonia.pl
Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz kontaktowego numeru telefonu

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto Instytutu do tygodnia od zgłoszenia chęci uczestnictwa :
mBank: 27 1140 2004 0000 3002 7238 6644
z dopiskiem: sesshin (data) imię i nazwisko

Zaliczka jest bezzwrotna i może być przeniesiona na kolejny sesshin do 1 miesiąca przed terminem (jednorazowo). Prosimy nie wpłacać zaliczki bez poprzednio wysłanego zgłoszenia.

Reszta płatności – przelewem na konto Instytutu do miesiąca od terminu sesshin.
 O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszenia z opłaconą zaliczką, a na 1 miesiąc przed sesshin – wpłacenie pozostałej kwoty. Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku, prosimy o podanie danych najpóźniej w dniu wpłaty pieniędzy na konto.

Koszt: pobyt (noclegi w pokojach z łazienką), pełne, wegetariańskie wyżywienie i koszt kursu.

Uwaga: wzrosły koszty pobytu o 10 zł/dzień

AKTUALNE CENY:

  • sesshin 5-dniowe: 1020 zł
  • sesshin weekendowe:
    • przyjazd w sobotę rano – 520 zł
    • przyjazd w piątek wieczorem – 600 zł

Sesshin zaczyna się w środę o godz.18.00 kolacją, a kończy w niedzielę o godz.13.00 obiadem. Dojazd własny (szczegóły na mapce). Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia.

Prosimy o zapoznanie się się z artykułem „Korzyści i zagrożenia praktykowania medytacji”.

Ze względów formalno-prawnych  prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczeń wymaganych przy udziale w zazen i sesshin. 
Przed rozpoczęciem praktyki poprosimy o podpisanie w/w dokumentów.

Oświadczenia do pobrania:

oświadczenie uczestnika praktyki_Fundacja WJ


ROZKŁAD DNIA:

5:00 – Pobudka 5:30 – Kinhin (szybkie chodzenie) 6:00-8:00 – Zazen 8:00 – Śniadanie 10:00-11:30 – Zazen 11:30-12:00 – Teisho (wykład) 12.00–13.00 – Zazen 13:00 – Obiad 14:30-15:00 – Kinhin (szybkie chodzenie) 15:00-16:00 – Zazen 16.00–16.40 – Herbata 16:45-17:00 – Zajęcia ruchowe 17:00-18:00 – Zazen 18:00 – Kolacja 19:00-21:00 – Zazen

W trakcie całego sesshin jest możliwość rozmów indywidualnych (dokusan) Prosimy nie nagrywać wykładów. Materiały są własnością fundacji i objęte są prawami autorskimi. Dostępne będą na stronie www.jagerfundacja.pl

W trakcie pobytu obowiązuje cisza.


Kilka słów o medytacji, jej zaletach i ograniczeniach

Medytacja a praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności otwiera przestrzeń percepcji, zmieniając sposób widzenia i przeżywania świata. Uwrażliwia, pogłębia i rozszerza widzenie oraz odczuwanie każdej chwili.

Rozumienie świata poszerza się o nową, nieznaną dotąd przestrzeń, w której wszystko ma swoje miejsce. Panuje w niej spokój i akceptacja. Dotychczasowe wartościowanie rzeczywistości ustępuje jej przyswojeniu i akceptacji.

Wyostrzone oglądanie świata rodzi świadomość, którą można porównać do trójwymiarowego widzenia przestrzeni i każdego jej przejawu. Człowiek jest z tego miejsca spokojniejszy, a życie nabiera głębszego, niezależnego od naszych wysiłków, sensu.

Praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności jest oparta o techniki medytacyjne. Obejmuje kilkunastominutową aktywność kilka razy w tygodniu oraz jeden krótki sesshin w roku.

Wspomaga leczenie nerwic i depresji. Łagodzi lęki i objawy psychosomatyczne. Podnosi jakość życia, pozwala zdystansować się do bieżących wydarzeń.

Przeciwwskazania: Nie ma przeciwwskazań by praktykować, poza chorobami psychicznymi (schizofrenia, psychoza dwubiegunowa) oraz głębokimi zaburzeniami w obszarze poczucia tożsamości ( stany derealizacji, gwałtowne zmiany nastroju, brak poczucia spójności w życiu-w takich przypadkach polecamy podjęcie psychoterapii jako bardziej adekwatnej pracy w zmianie jakości życia)

Intensywna praktyka medytacyjna

Jest ćwiczeniem mającym swe korzenie w tradycji duchowej Dalekiego Wschodu i kontemplacji chrześcijańskiej, prowadzącym do wglądu w istotę rzeczywistości. Skutkuje stanem uważnej obecności z perspektywy jedności pozbawionej punktu odniesienia; jest głębokim doświadczaniem jedności, akceptacji, sensu, współodczuwania i współodpowiedzialności w każdym momencie życia. Głęboko przewartościowuje poczucie sensu życia.

Praktyka obejmuje codzienny, regularny trening (od 30 minut dziennie) oraz 2-3 sesshin w roku.

Służy osobom stabilnym emocjonalnie, z silnym, zrównoważonym poczuciem tożsamości, a także oswojonym z przeżywaniem trudnych emocji.

W trakcie praktyki zablokowane i stłumione uczucia stają się obecne w przeżywaniu. Ważna jest wówczas zdolność do ich zintegrowania, a także obecność mistrza, który pomoże w przejściu przez stany napotkane po drodze. W niektórych sytuacjach ważne jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty.

Przeciwwskazania: Podjęcie intensywnej praktyki medytacyjnej przez osoby niestabilne, niespójne wewnętrznie, a także ze słabą zdolnością do autorefleksji i samokrytyki może owocować odrealnieniem, stanami dysocjacji, brakiem zdolności do skupienia uwagi i realistycznej oceny rzeczywistości; pojawiającymi się gwałtownymi uczuciami trudnymi do zintegrowania oraz utratą zdolności do adekwatności przeżywania w codziennym życiu.

Zapraszamy do świadomego i adekwatnego uczestniczenia w odkrywaniu sposobów służących nam i naszemu otoczeniu w jak najlepszy sposób.

 

5:00 – Pobudka
5:30 – Kinhin (szybkie chodzenie)
6:00-7:30 – Zazen
7:30 – Śniadanie
8:00-9:15 – Indywidualny spacer w ciszy
9:45-12:30 – Zazen
12:30 – Obiad
14:30 -15:00 – Kinhin (szybkie chodzenie)
15:00-16:00 – Zazen
16.00–16.40 – Herbata
16:45-17:00 – Zajęcia ruchowe
17:00-18:00 – Zazen
18:00 – Kolacja
19:00-20:00 – Teisho (wykład)
20:00-21:00 – Zazen

W trakcie całego sesshin jest możliwość rozmów indywidualnych (dokusan).
Prosimy nie nagrywać wykładów. Materiały są własnością fundacji i objęte są prawami autorskimi.
Dostępne będą na stronie www.jagerfundacja.pl

W trakcie pobytu obowiązuje cisza.

Medytacja a praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności otwiera przestrzeń percepcji, zmieniając sposób widzenia i przeżywania świata. Uwrażliwia, pogłębia i rozszerza widzenie oraz odczuwanie każdej chwili. Rozumienie świata poszerza się o nową, nieznaną dotąd przestrzeń, w której wszystko ma swoje miejsce. Panuje w niej spokój i akceptacja. Dotychczasowe wartościowanie rzeczywistości ustępuje jej przyswojeniu i akceptacji. Wyostrzone oglądanie świata rodzi świadomość, którą można porównać do trójwymiarowego widzenia przestrzeni i każdego jej przejawu. Człowiek jest z tego miejsca spokojniejszy, a życie nabiera głębszego, niezależnego od naszych wysiłków, sensu.

Praktyka uważnej obecności

Praktyka uważnej obecności jest oparta o techniki medytacyjne. Obejmuje kilkunastominutową aktywność kilka razy w tygodniu oraz jeden krótki sesshin w roku. Wspomaga leczenie nerwic i depresji. Łagodzi lęki i objawy psychosomatyczne. Podnosi jakość życia, pozwala zdystansować się do bieżących wydarzeń. Przeciwwskazania: Nie ma przeciwwskazań by praktykować, poza chorobami psychicznymi (schizofrenia, psychoza dwubiegunowa) oraz głębokimi zaburzeniami w obszarze poczucia tożsamości ( stany derealizacji, gwałtowne zmiany nastroju, brak poczucia spójności w życiu-w takich przypadkach polecamy podjęcie psychoterapii jako bardziej adekwatnej pracy w zmianie jakości życia).

Intensywna praktyka medytacyjna

Jest ćwiczeniem mającym swe korzenie w tradycji duchowej Dalekiego Wschodu i kontemplacji chrześcijańskiej, prowadzącym do wglądu w istotę rzeczywistości. Skutkuje stanem uważnej obecności z perspektywy jedności pozbawionej punktu odniesienia; jest głębokim doświadczaniem jedności, akceptacji, sensu, współodczuwania i współodpowiedzialności w każdym momencie życia. Głęboko przewartościowuje poczucie sensu życia. Praktyka obejmuje codzienny, regularny trening (od 30 minut dziennie) oraz 2-3 sesshin w roku. Służy osobom stabilnym emocjonalnie, z silnym, zrównoważonym poczuciem tożsamości, a także oswojonym z przeżywaniem trudnych emocji. W trakcie praktyki zablokowane i stłumione uczucia stają się obecne w przeżywaniu. Ważna jest wówczas zdolność do ich zintegrowania, a także obecność mistrza, który pomoże w przejściu przez stany napotkane po drodze. W niektórych sytuacjach ważne jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. Przeciwwskazania: Podjęcie intensywnej praktyki medytacyjnej przez osoby niestabilne, niespójne wewnętrznie, a także ze słabą zdolnością do autorefleksji i samokrytyki może owocować odrealnieniem, stanami dysocjacji, brakiem zdolności do skupienia uwagi i realistycznej oceny rzeczywistości; pojawiającymi się gwałtownymi uczuciami trudnymi do zintegrowania oraz utratą zdolności do adekwatności przeżywania w codziennym życiu.

Zapraszamy do świadomego i adekwatnego uczestniczenia w odkrywaniu sposobów służących nam i naszemu otoczeniu w jak najlepszy sposób.