Historia instytutu | Euphonia - Instytut Rozwoju Osobistego

EUPHONIA jako ośrodek rozwoju osobistego powstała w 2010 roku i stanowiła mój projekt na oferujące holistyczne, oparte na wielopłaszczyznowej współpracy specjalistów różnych dziedzin miejsce, służące profilaktyce zdrowia i jakości życia opartej o egzystencjalne wartości. Jak to bywa w zderzeniu idei z praktyką, z upływem kolejnych miesięcy przedsięwzięcie ewoluowało, dostosowując swój charakter do pojawiających się realiów i możliwości.

Jesienią 2011 roku , razem z Barbarą Biernacką, Alexandrem Poraj Żakiejem i Willigisem Jaegerem rozpoczęlismy prace prawno-organizacyjne i początkiem 2012 formalnie założyliśmy Polsko-niemiecką fundację Willigisa Jaegera „Mądrość Wschodu i Zachodu” - jedną z trzech fundacji Willigisa w Europie. Fundację, promującą świecką duchowość poza wyznaniami i kulturami, spójną z ideą filozofii wieczystej. Fakt ten spowodował, że większość zaangażowania w rozwój Euphonii skierowany został wówczas na rozwój i promocję fundacji w Polsce, co w maju 2012 roku zaowocowało uroczystym otwarciem we Wrocławiu, w Hali Stulecia, w Katowicach i Bielsku-Białej. Bez spontanicznego i nieodpłatnego zaangażowania naszych przyjaciół, sympatyków idei świeckiej duchowości, jak i Willigisa Jaegera, powstanie i promocja fundacji nie miałaby szans powodzenia. Razem z promocją fundacji i jej idei już w 2012 roku zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd na sesshin do Benektushof w Holzkirchen, a w tym samym roku jesienią odbył się pierwszy zorganizowany przez Euphonię sesshin zen linii Pusta Chmura w Antoniowie k. Jeleniej Góry. Od tej pory sesshiny stały się stałą ofertą Euphonii i były organizowane 2 razy w roku, do lutego 2019 r. umożliwiając praktykę medytacji zen bez oprawy ideologicznej i religijnej pod kierunkiem Alexandra Poraj-Żakieja, mistrza zen linii Pusta Chmura.

Rok później, w 2013roku, we współpracy z SWPS we Wrocławiu zorganizowaliśmy Międzynarodowy Kongres „Dialog współczesnej nauki z duchowością”, w którym wzięli udział wybitni naukowcy z Europy i Polski, m. innymi Paul Kohtes, Tobias Esch, prof. J.Vetulani czy prof. K. Meissner.

W dbałości o jakość oferowanych usług Euphonia - jako miejsce, w którym odbywała się przez cały czas psychoterapia indywidualna i grupowa oraz warsztaty rozwoju osobistego i regularna cotygodniowa medytacja - stała się też punktem wyjścia do opracowanych przeze mnie standardów dotyczących wskazań i przeciwwskazań w praktyce medytacyjnej. Jako doświadczona psychoterapeutka byłam świadoma zagrożeń, jakie niesie zaawansowana praktyka medytacyjna bez nadzoru nauczyciela i jego odpowiedzialności. W ramach dbałości o jakość zyskujących na popularności praktyk duchowych i ich - niestety - nie zawsze pozytywnych konsekwencji, opracowałam i ustaliłam jako standard naszej oferty wskazania i przeciwskazania do praktyki medytacyjnej w formie informacji i wymogu podpisania oświadczenia przed udziałem w sesshin.

Dorobkiem Euphonii, we współpracy z Alexandrem Poraj-Żakiejem i Barbara Biernacką, było również opracowanie scenariusza i nagranie wywiadu z Willigisem Jaegerem i Alexandrem Poraj-Żakiejem w Benediktushof, który stał się po kilku latach treścią ostatniej już książki z udziałem Willigisa „Rozmowy o codzienności” , i pierwszej książki wydanej przez polską fundację” Mądrość Wschodu i Zachodu”.

W roku 2014, na skutek osobistych i zawodowych dociekań i wglądów, opracowałam autorską mapę poziomów świadomości ego, której konsekwencją stał się mój nowy projekt dla Euphonii: roczny kurs rozwoju osobistego, integrujący obszary ciała, umysłu i duchowości.

Kurs od 2015 roku stał się podstawową, merytoryczną wizytówką instytutu - opartą o wieloletnie doświadczenie zawodowe moje i zaproszonych do współpracy gości. Jesienią 2019 roku rusza kolejna, V już edycja kursu.

W październiku 2015 roku, razem z utworzeniem siedziby fundacji we Wrocławiu, zmieniła się również formuła bezpośredniej współpracy z Euphonią, zmieniając nazwę własną na instytut rozwoju osobistego, jednocześnie poszerzając ofertę o bezpośrednią współpracę z Alexandrem Poraj-Żakiejem, który w ramach współpracy z instytutem prowadził do lutego 2019 roku coaching i doradztwo biznesowe.

Jesienią 2016 roku, w poszukiwaniu praktyka w dziedzinie transgenealogii i w ramach osobistych potrzeb poszerzania świadomości wzięłam udział w wykładzie „Nowotwory - ukryty przekaz choroby” dr Marzanny Radziszewskiej-Konopki, którą - zostając pod dużym wrażeniem kompetencji i otwartości umysłu - zaprosiłam  do współpracy w ramach instytutu. Od listopada 2016 dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka prowadzi wykłady z Psychobiologii, jako stały cykl szkoleń w ramach Psychobiologii w Euphonii. Od trzeciej edycji jest również jedną z osób zaproszonych do prowadzenia dwóch modułów rocznego kursu.

W 2017 roku została wydana przez wydawnictwo fundacji książka „(Nie) zwyczajne ja” mojego autorstwa, będąca podsumowaniem podstawowej wiedzy psychologicznej widzianej przez pryzmat poziomów świadomości ego i podstawowe informacje na temat wskazań i zagrożeń praktyk duchowych i ich oddziaływania na stabilność emocjonalną nieświadomego adepta.

W 2018 roku, jako efekt dwuletniej, merytorycznej współpracy z dr n.med.Marzanną Radziszewską-Konopką powstał następny, tym razem już wspólny projekt współpracy- trening identyfikacji i uwalniania emocji oparty o mapę poziomów świadomości, który regularnie prowadzimy na przemian w okolicach Wrocławia i Warszawy. Efektem tej współpracy jest wypracowanie następnej merytorycznie istotnej propozycji i  ważnego standardu Euphonii: wartości praktycznego treningu wewnętrznej spójności, łączenia rozwoju duchowego z rozwojem świadomości ego.

W lutym 2019 roku z powodu rozbieżności pomiędzy deklarowaną duchowością, a prostą codziennością zrezygnowałam z zaangażowania w działalność fundacji. Siedziba instytutu została przeniesiona do centrum miasta. Oferta instytutu zmieniła formułę i - w ramach rozwoju osobistego - od lipca 2019 roku propozycją Euphonii w formie indywidualnej pracy osobistej jest oferta osobistego i zawodowego mentoringu. Stałą propozycją w ramach instytutu zostaje Roczny Kurs Rozwoju Osobistego „Zaufać sobie", w nowej formule, wzbogaconej o wariant treningowy i medytację. Warsztaty i treningi zostały od 2020 roku poszerzone o ofertę dla zaawansowanych. Stałą ofertą pozostaje regularny cykl szkoleń z Psychobiologii.

Od maja 2020 roku w związku z sytuacją na świecie oferta instytutu została poszerzona o ofertę online.

Rok 2021 rok to kontynuacja działalności instytutu w ramach osobistego i zawodowego mentoringu online, Kursu "Zaufać sobie" w podstawowej i zaawansowanej formie. Kontynuowane są również treningi uwalniania emocji i uwikłań w relacjach we współpracy z Marzanną Radziszewską (Psychobiologia Vedica), w formie online.  

Mając nadzieję, że zmiany i dynamika rozwoju Euphonii sprzyja wzbogaceniu naszej propozycji o nową jakość i merytoryczną wartość.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nasza ofertą.

Jolanta Toporowicz