Jolanta Toporowicz, bazując na swojej wiedzy i wieloletniej praktyce psychoterapeutycznej opisuje proces zaniku zdolności do rozwijania uczuciowości wyższej. Przedstawia także mechanizm przekształcania zdrowej biologicznej agresji w chciwość, a w końcu całkowitą destrukcję odczuwającego ją człowieka, a także otoczenia, w którym działa. 

Ta niezwykle ciekawa analiza pozwala przyjrzeć się z respektem naszym instynktom i zrozumieć, w jaki sposób są one połączone z doświadczaniem tego, co w nas najpiękniejsze – uczuć.

Czy potrafisz odróżnić emocje od uczuć? Czy wiesz, czym skutkuje zaniedbanie instynktów, stłumienie lub niekontrolowana ekspresja tego, co w nas zwierzęce? Jaki warunek musi zostać spełniony, by libido, agresja i instynkt samozachowawczy pozostawały w harmonii? Co się dzieje z człowiekiem, kiedy zaniedbuje tę sferę życia, która jest identyczna u ludzi i zwierząt? Czy naprawdę powinniśmy negować, odrzucać instynkty lub otwarcie uznawać je za odpychającą część ludzkiej natury? Jak sobie z nimi radzić, by się rozwijać, a nie wyniszczać?

Pin It on Pinterest

Share This