Jak się wydostać z pułapki egocentryzmu? Jakie są skutki życia w zgodzie ze sztucznie wykreowanym trendem promującym nieustającą walkę o wpływy, zewnętrzny sukces i rywalizację?
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu Jolanty Toporowicz.
Tym, którzy są zainteresowani wsparciem w odzyskiwaniu dostępu do własnych zasobów energii, zasobów, które mają zupełnie inną, niż znana Ci dotąd jakość, zapraszam do udziału w IX edycji Kursu „Zaufać sobie®”: https://euphonia.pl/kurs-zaufac-sobie-ix-edycja/

Pin It on Pinterest

Share This