Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zajęcia z emisji głosu. Warszawa 06 Luty 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej 2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
cykl treningów wyjazdowych dla zaawansowanych Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021 2100 PLN
Treningi dla edycji zaawansowanej - I spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozwiązywanie konfliktu w perspektywie poziomów świadomości. Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii Wrocław 20 Luty 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Kanały percepcji. Rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Identyfikacja sposobów postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 20 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji Wrocław 06 Marzec 2021
Trening identyfikacji i uwalniania emocji podstawowy 15-17.03.2021r. Warsztaty online
Poziom podstawowy
Trening identyfikacji i uwalniania emocji podstawowy Online 15 Marzec 2021 1500 PLN
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekonania a poziom świadomości. Identyfikacja i uwalnianie przekonań, przekraczanie poziomu świadomości. Trening. Wrocław 27 Marzec 2021
Zagadki bliskich związków-Warsztat uwalniania uwikłań w relacjach 19-22.04.2021 Warsztaty online
Poziom podstawowy
Trening uwalniania uwikłań w związkach Online 19 Kwiecień 2021 1900 PLN
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 08 Maj 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - II spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie emocji i przekonań w perspektywie historii osobistej, rodowej i karmy. Gajówka (Pogórze Izerskie) 13 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie uwikłań w koluzjach. Trening. Wrocław 22 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Identyfikacja pochodzenia emocji i uczuć: własna historia, dziedzictwo rodowe, karma. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 05 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 26 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. - TERMIN DO USTALENIA Wrocław 01 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”