Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
Zagadki bliskich związków-Warsztat uwalniania uwikłań w relacjach 19-22.04.2021 Warsztaty online
Poziom podstawowy
Trening uwalniania uwikłań w związkach Online 19 Kwiecień 2021 1900 PLN
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 08 Maj 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - II spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie emocji i przekonań w perspektywie historii osobistej, rodowej i karmy. Gajówka (Pogórze Izerskie) 13 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie uwikłań w koluzjach. Trening. Wrocław 22 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Identyfikacja pochodzenia emocji i uczuć: własna historia, dziedzictwo rodowe, karma. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 05 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 26 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. - TERMIN DO USTALENIA Wrocław 01 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
VII edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Wrocław 2021/2022 Wrocław 25 Wrzesień 2021 7000 PLN
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Natura emocji i uczuć. Wrocław 23 Październik 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Podstawy Psychobiologii, Kanały percepcji. Wrocław 20 Listopad 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Jacy jesteśmy. Typy osobowości. Wrocław 18 Grudzień 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji Wrocław 22 Styczeń 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat Koluzji. Wrocław 26 Luty 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wrocław 26 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Wrocław 23 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości. Wrocław 21 Maj 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Wrocław 24 Czerwiec 2022
pozostałe Warsztaty online