Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat Koluzji. Wrocław 26 Luty 2022
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Historia osobista, rodowe dziedzictwo, karma. Diagnoza i sposoby pracy. Rozróżnianie doświadczania poziomów świadomości ego i przestrzeni poza egocentrycznej. Warszawa 11 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wrocław 19 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Wrocław 23 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości. Wrocław 07 Maj 2022
Treningi dla edycji zaawansowanej - IV spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, współczucie, empatia i współodczucie: przekraczanie poziomów świadomości. Rozróżnianie doświadczania poziomów świadomości ego i przestrzeni poza egocentryczne.j Zakończenie kursu.. Warszawa 17 Czerwiec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Wrocław 24 Czerwiec 2022
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”