Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Trening identyfikacji i uwalniania przekonań. Jakubowice k. Namysłowa 18 Lipiec 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Jacy jesteśmy. Typy osobowości Warszawa 25 Lipiec 2020
Sukces jest dla Ciebie - termin do ustalenia Warsztaty wyjazdowe
Poziom podstawowy
Spojrzenie na biznes z perspektywy Mapy Poziomów Świadomości Ego Do ustalenia 01 Sierpień 2020
V edycja - Wrocław 2019/2020 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Trening poruszania się po różnych poziomach świadomości. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów Jakubowice k. Namysłowa 17 Sierpień 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekraczanie poziomu świadomości- zmiana paradygmatu. Trening identyfikacji i uwalniania uwikłań. Nowy Gierałtów (Kotlina Kłodzka) 28 Sierpień 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Koluzje: trening przekraczania uwikłań w relacjach Wrocław 01 Wrzesień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Kreacja, monolog, czy dialog? Trening komunikacji z różnych poziomów świadomości. Warszawa 19 Wrzesień 2020
Trening identyfikacji i uwalniania emocji - 21-24.09.2020 (Warszawa) Warsztaty wyjazdowe
Poziom podstawowy
w oparciu o mapę poziomów świadomości i metodę Dawida Hawkinsa Konstancin Jeziorna 21 Wrzesień 2020
VI edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" - zapraszamy do zapisu Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Wrocław 2020/2021 Wrocław 26 Wrzesień 2020 7000 PLN
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zagadnienie koluzji - nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach Warszawa 03 Październik 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania Wrocław 10 Październik 2020
Psychobiologia: związki Wykłady otwarte
Poziom podstawowy
relacje intymne z perspektywy Psychobiologii Wrocław 18 Październik 2020 430 PLN
Zagadki bliskich związków - 19-23.10.2020 Warsztaty wyjazdowe
Poziom podstawowy
trening uwalniania uwikłań w związkach Jakubowice k. Namysłowa 19 Październik 2020 1900 PLN
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Jacy jesteśmy. Typy osobowości Wrocław 07 Listopad 2020
Trening „Podróż w głąb siebie” - 10-15.11.2020 Warsztaty wyjazdowe
Poziom zaawansowany
trening terapeutyczny z Jolantą Toporowicz Gajówka (Pogórze Izerskie) 10 Listopad 2020 1500 PLN
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości Warszawa 21 Listopad 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Wyjazdowy trening poruszania się po różnych poziomach świadomości Ojrzanów k. Warszawy 04 Grudzień 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności Wrocław 19 Grudzień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości Warszawa 09 Styczeń 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji Wrocław 16 Styczeń 2021
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Podsumowanie kursu. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów Warszawa 06 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii Wrocław 20 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 06 Marzec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 08 Maj 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Wrocław 25 Czerwiec 2021
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”