Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
VII edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Wrocław 2021/2022 Wrocław 25 Wrzesień 2021 7000 PLN
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Natura emocji i uczuć. Wrocław 23 Październik 2021
Warsztat uwalniania uwikłań w relacjach 26-29.10.2021 Warsztaty online
Poziom podstawowy
Trening uwalniania uwikłań w związkach Online 26 Październik 2021 1900 PLN
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Podstawy Psychobiologii, Kanały percepcji. Wrocław 20 Listopad 2021
Trening identyfikacji i uwalniania emocji 23-25.11.2021 Warsztaty online
Poziom podstawowy
Trening identyfikacji i uwalniania emocji Online 23 Listopad 2021 1500 PLN
Treningi dla edycji zaawansowanej - II spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Komunikacja na różnych poziomach świadomości. Rozwiązywanie konfliktu, uwalnianie koluzji. Rozróżnianie doświadczania poziomów świadomości ego i przestrzeni poza egocentrycznej. Warszawa 03 Grudzień 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Jacy jesteśmy. Typy osobowości. Wrocław 18 Grudzień 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji Wrocław 22 Styczeń 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat Koluzji. Wrocław 26 Luty 2022
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Historia osobista, rodowe dziedzictwo, karma. Diagnoza i sposoby pracy. Rozróżnianie doświadczania poziomów świadomości ego i przestrzeni poza egocentrycznej. Warszawa 11 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wrocław 19 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Wrocław 23 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości. Wrocław 07 Maj 2022
Treningi dla edycji zaawansowanej - IV spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, współczucie, empatia i współodczucie: przekraczanie poziomów świadomości. Rozróżnianie doświadczania poziomów świadomości ego i przestrzeni poza egocentryczne.j Zakończenie kursu.. Warszawa 17 Czerwiec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Wrocław 24 Czerwiec 2022
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”