Kalendarium

Nazwa Kategoria/poziom Opis Lokalizacja Data Cena
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 26 Czerwiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Wrocław 06 Sierpień 2021
Edycja dla zaawansowanych Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Warszawa 2021/2022 Warszawa 11 Wrzesień 2021 7000 PLN
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Kim jestem? Rozumienie i Identyfikacja na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 11 Wrzesień 2021
VII edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Wrocław 2021/2022 Wrocław 25 Wrzesień 2021 7000 PLN
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Percepcja, a projekcja. Potencjał poziomów świadomości. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 09 Październik 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Natura emocji i uczuć. Wrocław 23 Październik 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie i rozwiązywanie konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 06 Listopad 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Podstawy Psychobiologii, Kanały percepcji. Wrocław 20 Listopad 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Emocje i uczucia. Rana/mechanizmy obronne: identyfikacja i uwalnianie uczuć. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 04 Grudzień 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Jacy jesteśmy. Typy osobowości. Wrocław 18 Grudzień 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Pochodzenie uczuć: historia życia, dziedzictwo rodowe, karma. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 08 Styczeń 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji Wrocław 22 Styczeń 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Przekonania, a poziom świadomości. Przekraczanie poziomu świadomości. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 12 Luty 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat Koluzji. Wrocław 26 Luty 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Koluzje. Uwalnianie uwikłań w relacjach. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 12 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wrocław 19 Marzec 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Rozumienie, współczucie, empatia i współodczucie: potencjał postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 02 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Wrocław 23 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości. Wrocław 07 Maj 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Emocje, uczucia i przekonania. Identyfikacja i przekraczanie poziomu świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 14 Maj 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom zaawansowany
Podsumowanie i zakończenie kursu. Krótki wykład, zajęcia warsztatowe. Rozdanie certyfikatów. Warszawa 17 Czerwiec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Kurs „Zaufać sobie”
Poziom podstawowy
Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Wrocław 24 Czerwiec 2022
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”