Wybiegając nieco poza materialistyczny paradygmat i właściwe mu rozumienie chorób i ich przyczyn, przyjrzyjmy się temu, czym jest kobiecość w swojej naturze.

Czujesz się kobietą, piękną i zmysłową, masz w sobie wyrazistą i pełną energii radość życia. Ekspresja kobiecości daje ci poczucie lekkości i jakiś bliżej niezdefiniowany dostęp do poczucia spełnienia. Intymność, którą dzięki niej budujesz jest czysta i pełna, rozszerza się na inne wymiary: miłość, oddanie, zaufanie do życia i jego piękna. Kobiecości doświadczasz poprzez spotkanie z męskością, bez niej zostałaby niezdefiniowana.

Poprzez Twoje kobiece ciało rodzi się nowe życie. Przyjmując je z otwartością bierzesz udział w cudzie stworzenia, sprowadzasz na świat nową istotę. Kobiecą obecnością i czułością tworzysz przestrzeń do wzrastania kolejnego człowieka, obdarzasz miłością, troszczysz się i chronisz. Stajesz się dla tej małej i bezradnej jeszcze istoty przewodniczką po świecie, w którym przyszło wam się spotkać. Tworzysz razem ze swym męskim zwierciadłem przestrzeń, w której wasze dziecko urzeczywistnia swoje istnienie i z czasem odchodzi we własny, dorosły świat.

Przychodzi wówczas czas na kolejną odsłonę Twojej kobiecości – dojrzałej, pełnej wzbogacającego Cię doświadczenia podróży przez Życie. Korzystając z niego budujesz swoją przestrzeń wokół tego, co uznajesz za wartość: towarzyszenia kolejnym pokoleniom, tworząc przystań, w której mogą odpocząć i nabrać energii. Równolegle realizujesz swoje talenty, zainteresowania, pasje. Masz czas na kontemplację życia i ogromną radość, która z tego wynika. Budujesz wokół świat bogaty w kobiecą mądrość we współistnieniu z Twoim zwierciadłem – męskością i różnorodnością świata.

Wszystko to dzieje się niezależnie od Ciebie, jeśli odważysz się zaufać sobie i odkryjesz na nowo szacunek do swojej głębokiej istoty. Otworzysz wówczas następną, piękną przestrzeń swojej kobiecości.  Pozwolisz urzeczywistnić się swojej kobiecej naturze, docierając do miejsca, w którym stajesz się starą kobietą, emanującą ciszą, spokojem, głęboką mądrością i bezwarunkową miłością.

Pin It on Pinterest

Share This