Zaufać sobie® IX edycja 2023/24

Zaproszenie od autorki i prowadzącej kurs

W czasie ekstremalnych zmian i wynikających z nich wyzwań, przed którymi staje każdy z nas,  szczególnie ważna jest kondycja psychiczna i emocjonalna człowieka oraz zaufanie do głębokiej, niczym nie zakłóconej istoty nas samych. Zewnętrzne, niesprzyjające harmonii okoliczności sprawiają, że coraz trudniej jest nam znaleźć oparcie w sobie. Okoliczności zmuszają nas do tego, żeby się przewartościować i być może właśnie ten fakt stanowi szansę na zmianę jakości życia. Poznanie różnic w naszym własnym potencjale, a także potencjale ludzi, którzy nas otaczają, pozwala na porzucenie własnych pomysłów na to, jak być powinno, i na spojrzenie przytomnie na nas samych.

Patrzenie na rzeczywistość z perspektywy poziomów świadomości urealnia i uspokaja wewnętrznie. Dzięki zmianie optyki życie oparte odtąd na wewnętrznych zasobach każdego człowieka staje się prostsze i – choć ta zmiana nie należy do najłatwiejszych – zapewnia nam jakość, jakiej dotąd nie znaliśmy. Sprawia, że mamy szansę porzucić zmaganie się i walkę z przeciwnościami na rzecz zaangażowania zbudowanego na zaufaniu do Życia i jego prostych praw. 

Autorski program kursu oraz połączenie teorii z praktyką pozwala na uczenie się akceptacji wszystkich przejawów życia i jego różnorodności. Umożliwia stopniowe rozmontowywanie wizerunków na rzecz dostępu do własnego, żywego potencjału i budowanie poczucia wartości opartego na autentycznym kontakcie z całym spektrum własnych zasobów i ograniczeń. Dziesięciomiesięczna praca własna w połączeniu z nabytą wiedzą i perspektywą poziomów świadomości sprawia, że życie ma szansę nabrać zupełnie nowej jakości.

Do prowadzenia Kursu zaprosiłam zespół Szóstego zmysłu, który od roku prowadzi warsztaty identyfikacji i ekspresji emocji i uczuć, sięgania do intuicji: https://szostyzmysl.net/o-nas/ oraz Annę Ślubowską https://euphonia.pl/zespol/, która wprowadzi Państwa w piękny świat języka i jego cech charakterystycznych dla różnych poziomów świadomości. Te dwa moduły wzbogacą merytorycznie ofertę kursu Zaufać sobie® i będą dodatkową wartością w doświadczeniu tego, kim tak naprawdę jest każdy z nas osobno i jak głęboko wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni.

Serdecznie zapraszam do wspólnej podróży w głąb siebie.

Jolanta Toporowicz

 

Korzyści

  poznasz podstawową wiedzę psychologiczną dotyczącą definiowania siebie, tworzenia relacji, logiki emocji i uczuć oraz mechanizmów powstawania uwikłań i konfliktów

poznasz podstawy mapy poziomów świadomości ego MapaJa®

dowiesz się, na czym polega różnica w sposobie myślenia, odczuwania i poznania intuicyjnego

dowiesz się, jak są definiowane podstawowe przekonania na różnych poziomach świadomości

doświadczysz potencjału i ograniczeń każdego z poziomów świadomości w tworzeniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz zmiany sposobu interpretowania rzeczywistości

nauczysz się identyfikować własny poziom świadomości w różnych sytuacjach życiowych

nauczysz się rozpoznawać poziom świadomości w sposobie komunikacji i określać potencjał do porozumiewania się z innymi ludźmi

dowiesz się, w jaki sposób odróżniać myślenie od odczuwania i intuicji

nauczysz się odróżniać swoją zewnętrzną tożsamość (ego) od intuicji i współodczucia

doświadczysz jakości poruszania się po różnych poziomach świadomości

poznasz swój własny potencjał i ograniczenia, poznasz jakość pełnej ich akceptacji

w trakcie całego cyklu zajęć nabędziesz podstawy zaufania do siebie, zbudujesz podstawy/wzmocnisz poczucie własnej wartości

nauczysz się podstawowych sposobów budowania wewnętrznego spokoju w codzienności

doświadczysz wartości pracy w grupie.

 

Dla kogo

Zapraszamy tych, którzy:

mają już doświadczenia w pracy własnej ( psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

są ciekawi nowych perspektyw patrzenia na życie i otwarte na nieznane punkty odniesienia

są odważni w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

są gotowi na zmianę siebie

szukają jakości życia w wartościach egzystencjalnych

pracują z ludźmi i szukają nowych perspektyw rozumienia człowieka

są zainteresowani poznaniem mapy poziomów świadomości i doświadczeniem jakości poszczególnych poziomów.

Jak każdy trening również praca w obszarze poszerzania świadomości, praca z emocjami i uczenie się dostępu do szerszych przestrzeni świadomości jest absorbująca i momentami obciążająca emocjonalnie i mentalnie. Proces wewnętrznej zmiany podczas kursu jest rozłożony na dziesięć miesięcy, w trakcie których możliwe jest stopniowe integrowanie nabywanej wiedzy i efektów pracy własnej. Celem kursu jest poprawa jakości życia w codzienności. Proces zmiany obejmuje doświadczenie akceptacji wszystkich aspektów życia.

Praca odbywa się w grupie. Ważne jest, by mieć świadomość, że równoległe uczestniczenie w podobnych kursach może owocować zakłóceniem tego procesu, za efekty którego w takich przypadkach nie możemy wziąć odpowiedzialności. Łączenie kilku głębokich technik w procesie poszerzania świadomości może prowadzić do dezintegracji psychicznej i wewnętrznego chaosu.

Przeciwwskazaniem do udziału w kursie są:

choroby psychiczne

ataki paniki

uzależnienia

równoległy udział w warsztatach, kursach opartych o głębokie techniki szamańskie i medytacyjne

niestabilność emocjonalna ze stanami dysocjacji i derealizacji.

Kurs nie jest psychoterapią.

Opłaty

Koszt kursu to 9500,- zł
Możliwa jest płatność w miesięcznych ratach w wysokości 950,- zł za moduł.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty za moduł.
Cena nie zawiera kosztów pobytu podczas zjazdów weekendowych oraz w trakcie wyjazdowego, ostatniego spotkania.

Wystawianie faktur – Ważne!
W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec
powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji „faktura” (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Lokalizacja

Kurs odbywa się stacjonarnie, we Wrocławiu, weekendowo, jeden raz w miesiącu. Jeśli okoliczności zewnętrzne nie pozwolą na bezpośrednie spotkania, zajęcia odbywać się będą w formie online.

Monika

To nie jest zwyczajny kurs rozwoju osobistego. Na tym kursie nie dostaje się nieswoich rozwiązań,
dochodzi się do nich poprzez doświadczanie prawdziwych emocji,  uprawnianie prawdziwego Ja,
rezygnację z tego wykreowanego, uwierającego ja, które poprzez pochłanianie energii potrzebnej na
tłumienie i przykrywanie prawdy, zabiera nam siły. Prostota, tego co jest potrzebne do poszerzania
swojej świadomości, jest zadziwiająca. Jednak tylko niewielu nauczycieli o tym wie. Pierwszym
krokiem jest uwolnienie tłumionych latami emocji, odrzucenie wyobrażonego wizerunku samego
siebie, który przyrósł do nas jak druga skóra – kiedy staje się za ciasna, potrzebny jest ktoś, kto będzie
przy nas ze swoją mądrością, wrażliwością i doświadczeniem. Zaskakujące, jak spokojne
towarzyszenie nam w tej drodze ma nieporównywalnie większą wartość, niż prowadzenie nas –
prowadzenie byłoby znowu nie nasze, a  po to tu jesteśmy, żeby odkryć własną prawdę. Dostajemy
do tego potężne narzędzia, podczas wykładów i na ćwiczeniach i tylko od nas zależy czy i kiedy
zaczniemy ich używać. Odrzucenie starych przekonań może być bolesne, ale kiedy się to stanie, nie
ma drogi odwrotu. Powstanie przestrzeń do wypełnienia prawdą o sobie i świecie.
Niesamowitym doświadczeniem jest patrzeć, jak rozwija się energia grupy, jak wiele dajemy sobie
nawzajem, jak uczymy się gdy ktoś idzie do przodu. Polecam wszystkim, którzy chcą dotknąć źródła
wiedzy o sobie i świecie.

Marta

Jako uczestniczka VII edycji kursu „Zaufać sobie” z całego serca i z pełną
odpowiedzialnością polecam każdemu ten kurs który chce w sposób trwały i prawdziwy
odmienić jakość swojego życia i poznać samego siebie. Słowa akceptacja i zaufanie zyskały
nowe, prawdziwe oblicze. Jola, prowadząca, tworzy na zajęciach przepiękna atmosferę
życzliwości i otwartości na każdą przekazywaną przez uczestników treść a praca w grupie
cechowała się mi dotychczas nieznaną pozytywną energią (zwłaszcza podczas ćwiczeń).
Ten kurs to podróż w głąb siebie, która w niesamowity sposób odmieniła moją perspektywę
na rodzinę, bliskich, pracę i życie.

Basia P.

Kiedy rok temu okazało się, że kurs Zaufać sobie będzie miał warszawską edycje, nie zastanawiałam się ani przez chwilę. I była to jedna z najlepszych moich decyzji. To był rok bardzo intensywnej, głębokiej, często bardzo trudnej pracy, która pozwoliła mi skonfrontować się ze sobą, głębiej doświadczać siebie, namierzać swoje rany, blizny, przyjrzeć się moim relacjom, zdejmować kolejne warstwy wyobrażeń na swój temat, wreszcie uczyć się ufać sobie. Dzięki osobowości i umiejętnościom Joli oraz atmosferze stworzonej w grupie wszystko odbywało się łagodnie, z szacunkiem, mimo, że często okupione było łzami, zwątpieniem i strachem.

To wszystko oczywiście przekłada się na jakość codziennego życia, w szczególności na moje relacje, podejmowane decyzje i na pracę zawodową.

Kończymy pierwszy stopień kursu, z którego wynoszę wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, ale również narzędzia do pracy własnej. Nowatorskie spojrzenie Joli na poziomy świadomości i związane z tym konsekwencje w relacjach i komunikowaniu się, na koluzje w związkach, na naturę emocji i konfliktów, na sposoby docierania do intuicji – to wszystko jest w tym kursie bezcenne, tak jak bezcenny jest kontakt z Jolą i czerpanie z Jej mądrości i doświadczenia.

Polecam kurs odważnym i ciekawym. Każdemu, kto ma odwagę podjąć pracę nad sobą, odwagę zmierzyć się z mitami na swój temat, odwagę naruszyć swój dotychczasowy wizerunek, ale też tym ciekawym siebie i drugiego człowieka. Odwaga i ciekawość są niezbędne, bo w efekcie końcowym można spotkać inną siebie, niekoniecznie podobną do tej, którą znaliśmy dotychczas. 😊

Z wdzięcznością,

Agnieszka H.

Kończę roczny cykl warsztatów “Zaufać Sobie”. Jest to dla mnie bardzo owocna podróż. Właśnie tego potrzebowałam i właśnie o TO od wielu lat nieustannie się starałam. Co zmieniło się w moim życiu? Bardzo wiele na korzyść. Wzrosła moja pewność siebie, zyskałam wewnętrzne ugruntowanie, jestem ze sobą “bez wątpliwości”, już nie zdradzam siebie by innych zadowolić. A oprócz tego wiele się dowiedziałam teoretycznie i ta wiedza bardzo mi pomaga w relacjach międzyludzkich. Jestem Jolu fanką Twoich warsztatów, są wspaniałe. I choć nie lubię formy on-line (w dużej mierze tak pracowaliśmy), mimo to – warsztaty są dla mnie bardzo owocne.

Dorota R.

Mój udział w kursie „Zaufać sobie” był podyktowany ogromną chęcią zmiany. Nie miałam sprecyzowanych konkretnych oczekiwać, z pełnym zaufaniem pozwoliłam się prowadzić Joli, opierając się na jej wiedzy oraz doświadczeniu.

Nasze spotkania poprzedzone były nagranymi wykładami, które dawały podstawy merytoryczne do praktycznych zajęć. Każdy kolejny moduł poszerzał perspektywę i pozwałał nie tylko przyjrzeć się z bliska najważniejszym aspektom życia takim jak przyjaźń, bliskie relacje, komunikacja, ale również zobaczyć siebie w zupełnie nowej odsłonie.

Atmosfera całkowitej akceptacji, szacunku i zaufania pozwoliła mi skonfrontować się ze swoimi trudnościami, słabościami i ciemnymi stronami. Wszystko to odbywało się w doskonałej harmonii, z poczuciem wsparcia zarówno od Joli, jak i całej grupy.

Kończę kurs z ogromną wdzięcznością za zmiany, jakie zaszły w moim codziennym życiu. Patrzę na świat z ciekawością i zaufaniem bo już wiem, że to co najtrudniejsze staje się najbardziej budujące. Zyskałam świadomość, że sama jestem odpowiedzialna za swoje życie i mam moc sprawczą, aby dokonywać zmian. Nauczyłam się szukać przyczyn trudności w sobie zamiast lokować je na zewnątrz oraz czerpać z mojej wewnętrznej mądrości, intuicji. Wciąż uczę się szczerości wobec siebie bo już wiem, że warto.

Polecam kurs wszystkim, ktokolwiek ma chęć i odwagę na konfrontację z prawdziwym sobą.

Małgorzata W.

Na kurs trafiłam z polecenia, i był to strzał w 10J

Jola to wyjątkowa osoba, wnikliwa przewodniczka po meandrach osobowości.

Wiedza i warsztaty są przygotowane tak, aby na końcu uzyskać pełen obraz i dotrzeć do sedna , uzyskując po drodze odpowiednie narzędzia do działania.

Niewątpliwie dopełniłem wszystkiego jest atmosfera, którą buduje na zajęciach Jola, coś niesamowitego.

Elżbieta M.

W 2017 roku zaczęłam borykać się z chorobą autoimmunologiczną , wycieczki po lekarzach nie miały końca, zdrowe odżywianie, suplementy , biorezonans nie przynosiły oczekiwanych efektów, aż w końcu 2019 roku jeden z lekarzy polecił mi kontakt z Marzanną Radziszewską , stwierdził , że on czuje się bezradny i mam szukać dalej. Tak też się stało, w czerwcu pojechałam na warsztat Uwalniania Emocji do Klembowa i tam poznałam Jolę. Drobną kobietę o ogromniej mocy. Urzekła mnie światłem, które roztaczała wokół siebie i ciszą której zapragnęłam się nauczyć. W październiku 2019 roku rozpoczęłam swoją nową przygodę ze zmianą. Na pytanie Joli jakie są moje oczekiwania – odpowiedziałem, że szukam ciszy w sobie.

Wówczas takie były moje oczekiwania.

Projekt ZAUFAĆ SOBIE był pracą po wyżynach i dolinach mojej osobowości, odkryłam swoje rany , część z nich zdołałam uleczyć , inne dojrzeć , a jeszcze inne pogłaskać. Pokazał relacje te wspaniałe i te bardzo trudne – nauczył mnie jak je odróżniać.

Na dziś mogę powiedzieć, że najistotniejszą sprawą której się nauczyłam to dawać ludziom przestrzeń , przestrzeń wolną od mojej osoby………..

Odpowiadając na pytanie komu chciałabym polecić ten kurs –odpowiadam krótko: wszystkim, wszystkim ważnym dla mnie osobom, ale też osobom, które pragną wewnętrznej, gruntownej zmiany, która pozwoli uwierzyć w „cuda” które sami możemy kreować. Zmiany, której nie da się „załatwić” w jeden weekend.

Izabella Z.

O kursie dowiedziałam się od innej uczestniczki tego kursu Eli Matysiak. Gdy Ela powiedziała mi, że będzie taki kurs poczułam, że jest on również dedykowany dla mnie. Na etapie decyzji o wzięciu w nim udziału miałam narastające trudności w relacji z mężem, trudności w podejmowaniu decyzji. Zapisując się na kurs pt “Zaufać sobie”  pomyślałam, że tego mi w moim życiu brakuje, zaufania do własnych wyborów i podejmowanych decyzji. Miałam nadzieję, że wypracuję jakieś lepsze sposoby komunikacji w relacjach, oraz będzie mi łatwiej podejmować właściwe dla mnie wybory.

Sam kurs przerósł moje oczekiwania. Nie sądziłam, że zmiana pójdzie w takim kierunku. Całkowicie zmieniło sie moje postrzeganie tego co się wokół mnie wydarza. Mam wrażenie, że obecnie oceniam różne sytuacje z szerszej perspektywy, postrzegam wyraźniej i widzę związek pomiędzy tym co się dzieje w moim życiu, a moim  w tym udziałem. W moich wyobrażeniach nie sądziłam, że będziemy sięgać  w tak głębokie obszary duchowe. Staram się w różnych obszarach życia korzystać zarówno z wiedzy teoretycznej oceniając sytuację, jak również podczas rozwiązywania problemu sięgać głębiej niż to robiłam wcześniej.

Ogromną wartością, którą dał mi kurs jest  świadomość własnego wkładu w to co się dzieje wokół mnie i dzięki tej świadomości większe możliwości w rozwiązywaniu problemów z innego poziomu niż robiłam to wcześniej. Jednak największą wartością jest umiejętność sięgania do własnej intuicji, która daje możliwość rozwiązania problemu w zgodzie ze sobą i jednocześnie nie raniąc przy tym innych i dając im przestrzeń do własnych wyborów.

Zaskoczyło mnie to, że mogę sięgać w obszary duchowe w celu rozpuszczania własnych blokad, oraz to, że mam do tego skuteczne narzędzia. Drugim zaskoczeniem było poznanie natury własnej duszy. 

Żałuję tylko, że nie mamy nagrań z większości wykładów. Tych kilka wykładów, które zostały nagrane w każdym kolejnym przesłuchaniu odkrywam coś nowego, co wcześniej do mnie nie dotarło. 

Najtrudniejsze dla mnie było odpuszczanie przekonań i korzyści, które miałam z trzymania się tych przekonań. 

Bardzo chciałabym kontynuować zajęcia w formie 2-3 dniowych treningów co kilka miesięcy, aby nie “wyjść z wprawy”

Poleciłabym kurs każdej osobie, która chce zmienić własne spojrzenie na świat i i oglądać go z szerszej i nieoczywistej perspektywy. 

Anna W.

Na uczestnictwo w kursie zdecydowałam się, kiedy kolejny raz kompletnie rozjechało mi się to co myślałam na temat mojego życia z tym co tak naprawdę w tym moim życiu odczuwałam. Chciałam dowiedzieć się skąd te różnice, czemu mogę zaufać : logice i racjonalnemu umysłowi, czy temu co czuję. Dwuletnia podróż w głąb siebie, poznanie poziomów świadomości w czytelnej mapie Joli Toporowicz, zaprzyjaźnienie się z własnymi ograniczeniami i słabościami poszerzyły perspektywę mojego spojrzenia na świat i poluzowały chęć korygowania biegu Życia na rzecz podążania z jego nurtem. Podążanie to , dzisiaj już to wiem, może odbywać się wyłącznie w zaufaniu do siebie i tego co czuję. Nieocenione były ćwiczenia namierzania własnych emocji, uczuć, doświadczania i przekraczania własnych oczywistości. Gorąco polecam KURS wszystkim, którzy chcą wziąć swoje życie w swoje ręce. Jestem ogromnie wdzięczna za to co przeżyłam.

Lidka L

Pół roku po rozwodzie wpadła mi w oko informacja o warsztatach dot. uwikłań w relacjach. Pomyślałam zupełnie lekko i beztrosko “ o…fajne, zmienię co nieco w swoim oprogramowaniu, żeby nie powielić doświadczenia….czyt. żeby było lepiej:)”

pojechałam, przepłakałam niemal całe 5 dni….było mi dramatycznie trudno, jednocześnie  cieszyłam się każdym kolejno znalezionym w sobie supłem.

Te warsztaty rodziły  plony przez ponad 6 m-cy. Dużo…bardzo dużo  wówczas zaobserwowałam wewnątrz i na zewnątrz siebie. bardzo mi się ta eksploracja podobała, więc ochoczo  wybrałam się na warsztaty, o których słyszałam że są koszmarnie ciężkie…nie były. Odsłoniły natomiast kolejne twarde, uwierające w tyłek supły.

W drugim dniu warsztatów, rozochocona “znaleziskami” zapisałam się na kurs Zaufać Sobie ( zobaczyłam, że umysł logiczny permanentnie mnie dominuje i chcę/ potrzebuję ciut ciut przyciąć mu skrzydełka;).

Podczas zajęć kursu Zaufać Sobie zaczęłam coraz klarowniej widzieć proporcje pomiędzy tkwieniem w opowieści o moim życiu a ŻYCIEM. 

Jednym z dużych zaskoczeń było to, że uczucia i emocje są system nawigacyjnym, że one  nam służą, są dla nas….wszystkie!:)….i że toksyczne są tylko wtedy kiedy ich nie wyrażamy….to takie proste!!:). Wcześniej myślałam, że emocje(w większości) są po to żeby zatruć mi skądinąd miłe życie:):):)

Poznałam niesamowite narzędzie pozwalające wejść w intuicję – nie znajduję słów dla wyrażenia  jego wagi. Mnóstwo merytorycznej wiedzy dzięki której łatwiej mi ROZUMIEĆ.

Udało mi się zobaczyć moją matkę w jej naturze. Dla mnie to duży „sukces”.

Dużo niby prostych ćwiczeń otwierających oczy,  odzierających z ułudy. 

Kurs Zaufać Sobie okazał się być  kluczem otwierającym zamki w drzwiach do mnie samej.

Kilka lat  temu usłyszałam od kogoś  “Lidka, Ty cały czas szukasz odpowiedzi na zewnątrz,  a one wszystkie są w Tobie”…. nie wiedziałam o co mu chodzi.

Dziś mam w doświadczeniu radość szukania i znajdowania w sobie…..przede wszystkim znajdowania SIEBIE:)

Katarzyna K.

Do wzięcia udziału w kursie zmotywowało mnie traumatyczne przeżycie. Chciałam wyjść z roli ofiary, zrozumieć to, co się wokół mnie wydarzyło i jaki był mój świadomy bądź nieświadomy udział.

W trakcie kursu jakość życia zmieniła się diametralnie. Nie zaczęłam co prawda latać na dywanie J, ale poprawę jakości życia odczuwam w małych codziennych czynnościach/doznaniach. Odczuwam ją w postrzeganiu rzeczywistości bez nieznośnego zacisku w brzuchu czy krtani. Potrafię spokojnie obserwować mój świat, potrafię usiąść w końcu na przysłowiowej ławeczce, zamiast stać i niecierpliwie przebierać nogami.

Kurs wniósł w moje życie prawdę o mnie samej, to było zaskakujące.

Kurs, dla mnie, to przede wszystkim warsztaty i praca w grupie. Niemniej jednak same warsztaty bez wcześniejszej podbudowy teoretycznej w postaci wykładu czy prezentacji byłyby przez mnie prawdopodobnie nie do ogarnięcia.

Wiedza nabyta w trakcie kursu przydaje się właściwie codziennie, w gronie rodzinnym, w pracy, a nawet w sklepie przy kłopotliwej sytuacji ze sprzedawcą. Ale najczęściej w przyglądaniu się sobie, w odkrywaniu kolejnych warstw

Największą wartością kursu jest to, że zaczęłam się po prostu lubić. Taką jaką jestem. Porzuciłam iluzję, staram się nie udawać, nie muszę już pasować do wzorca.

Zaskakujące dla mnie było nasze pole morficzne. Prawie na każdych zajęciach zaskakiwało mnie, że nasza praca z kłopotliwą relacją idzie w kierunku dotarcia do prawdy, najczęściej nie w kierunku, który wymyśliłam przygotowując się do ćwiczenia.

Trudne w kursie było otwarcie się przed grupą.

Udział w kursie poleciłabym właściwie każdemu, kto poszukuje prawdy. Ale zwłaszcza tym osobom, które uczestniczyły w innych spotkaniach/kursach/warsztatach psychoterapeutycznych i cały czas brakuje im jakiegoś puzzla. Dla mnie kurs „Zaufać sobie” pozwala na wzięcie odpowiedzialności za zapełnienie brakujących kawałków układanki na własny temat.

Piotr K.

Do udziału w kursie motywowała mnie chęć głębszego poznania siebie, innych ludzi, zrozumienia otaczającego świata. Chęć doświadczania lepszej jakości życia. .

Realne korzyści z udziału w kursie, to: obecność w doświadczaniu innych ludzi i samego siebie, wewnętrzne rozróżnianie czynników wpływających na moje zachowania, rozpoznawanie intencji oraz struktur ludzkiej osobowości. Spokój w doświadczaniu życia, większa miłość do samego siebie, szacunek do przeżyć i emocji.

Zyskałem głębszą perspektywę postrzegania rzeczywistości oraz wyższy poziom obecności, zdecydowanie mniej niż wcześniej jestem rozproszony przez ucieczki, rozmycia, fantazje i inne. Mam narzędzia, wiedzę, kierunek i praktyczne doświadczenia, które utwierdzają mnie w postawie miłości do siebie. Doświadczam zdecydowanie wyraźniejszego poczucia dojrzałości i samodzielności.

Na początku zaskoczył mnie skład grupy, który w swojej różnorodności był inny od dotychczasowych zajęć, na które uczęszczałem. Różnica wiekowa pomiędzy mną a uczestnikami też była na początku trudna, natomiast po czasie patrzę na to jak na wartość.

Wartość merytoryczna kursu, to wysoka wiedza prowadzącej i jej doświadczenie z zakresu pracy z ludźmi i świadomością, nieprzeciętna merytoryka, ukierunkowanie. Wiedza nabyta w kursie przydaje się codziennie na każdym kroku. Zycie jest inne w czasie kursu i po jego zakończeniu.

Największą wartością kursu jest to, że zaufanie sobie jest podstawą miłości i szacunku do samego siebie i świata W całym programie kursu zaskoczyły mnie najbardziej koluzje , zajęcie ze śpiewaniem i różne ćwiczenia, w których rozwijaliśmy nowe umiejętności. Do zajęć kursu dodałbym ćwiczenia z Lowena i 30 min jogę, przed ćwiczeniami która pozwala na jeszcze wyraźniejszy stan uważności.

Kurs „Zaufać sobie polecam wielu osobom , tym którzy są w terapii własnej jak i tym, którzy są zainteresowani świadomością bądź przechodzą przemianę systemu wartościowania życia.

Harmonogram 2023/2024*

28 – 29.10
2023

Kim jestem? Sposoby definiowania tożsamości i ich konsekwencje. Mapa Poziomów Świadomości Ego MapaJa®. Wykład, dyskusja i ćwiczenia. Prowadząca: Jolanta Toporowicz.

Pierwsze spotkanie to dwa wykłady wprowadzające w tematykę kursu. Stanowią one merytoryczną osnowę całego kursu. Podczas zajęć zapoznamy się ze sposobami definiowania siebie, mechanizmami powstawania wizerunków i różnic pomiędzy myśleniem o sobie a doświadczaniem siebie. Wszystko to umieszczone zostanie w szerokim, egzystencjalnym kontekście rozumienia i doświadczania naszego życia na różnych poziomach świadomości.Poznasz podstawy Mapy Poziomów Świadomości Ego MapaJa®.

25 – 26.11
2023

Emocje, uczucia, intuicja w perspektywie poziomów świadomości. Świadome i nieświadome przejawy emocji i uczuć. Wykład, dyskusja i ćwiczenia. Prowadząca: Jolanta Toporowicz

Emocje, uczucia i intuicja to baza prawopółkulowego sposobu poznania. Świadomość naszego biologicznego potencjału, kontakt z tym, co czujemy, pozwala na dbałość o jakość życia opartego na szacunku do żywej esencji każdego z nas. Owa esencja to brama do bezpośredniego kontaktu z wewnętrznym przewodnikiem – intuicją. W trakcie drugiego spotkania poznamy podstawy wiedzy na temat emocji, uczuć, intuicji i przeszkód w dostępie do ich swobodnego doświadczania. W części warsztatowej zrobimy pierwsze kroki w kierunku rozróżniania emocji od uczuć i intuicji.

16 – 17.12
2023

Podstawy identyfikacji i ekspresji emocji i uczuć. Trzydniowe zajęcia warsztatowe. Zajęcia prowadzone przez zespół Szóstego zmysłu: www.szostyzmysl.net

Szczegóły wkrótce.

27 – 28.01
2024

Cechy charakterystyczne języka i komunikacji na różnych poziomach świadomości. Zajęcia prowadzi Anna Ślubowska.

Szczegóły wkrótce.

24 – 25.02
2024

Myślenie, czucie, intuicja. Zaufanie do siebie. Różnice w doświadczaniu rzeczywistości na różnych poziomach świadomości.Zajęcia warsztatowe. Prowadzi Jolanta Toporowicz.

W trakcie zajęć warsztatowych doświadczymy różnic w postrzeganiu świata przyglądając się różnym sytuacjom z perspektywy myślenia, czucia i intuicji. Zrobimy pierwszy krok w kierunku zaufania do siebie. Spróbujemy doświadczyć różnic pomiędzy intuicją, projekcją i życzeniowym myśleniem.

23 – 24.03
2024

Podstawy sublimacji emocji i uwalniania uczuć. Otwieranie dostępu do intuicji. Zajęcia warsztatowe. Prowadzi Jolanta Toporowicz.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że dostęp do szerszych przestrzeni świadomości wiedzie poprzez doświadczenie swojej emocjonalnej i uczuciowej natury, która jest przejawem naszej ludzkiej energii życiowej. Zakłócenia w ekspresji i sublimacji emocji i uczuć są bezpośrednią przeszkodą w dbałości o jakość życia, której możemy doświadczyć w szerokiej pozaegocentrycznej przestrzeni. Niektórzy z nas uważają, że można nasz ludzki aspekt pominąć w tej podróży. W trakcie zajęć będzie okazja, by doświadczyć wartości integrowania całego naszego potencjału w podróży do zaufania do siebie.

27 – 28.04
2024

Uwikłania w relacjach. Koluzje, dziedzictwo rodowe i karmiczne. Wykład, dyskusja i ćwiczenia. Prowadzi Jolanta Toporowicz.

Relacje z ludźmi są najbardziej owocnym wsparciem w życiu i najbardziej dotkliwym doświadczeniem zmuszającym nas do własnej zmiany. Podobnie do góry lodowej, świadome i racjonalne powody, dla których wchodzimy w relacje, to mały wycinek tego, co nami kieruje w kontaktach z innymi ludźmi. Dlaczego wybieramy takiego, a nie innego partnera? Z jakiego powodu powtarzamy te same scenariusze?  Dlaczego nie umiemy wyjść ze standardu znanego naszej rodzinie? To tylko kilka zagadnień spośród tych, którym przyjrzymy się w trakcie zajęć.

25 – 26.05
2024

Natura konfliktu. Potencjał do rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Wykład, dyskusja i ćwiczenia. Prowadzi Jolanta Toporowicz.

W biologicznej perspektywie konflikt jest źródłem energii życiowej. Cała przyroda funkcjonuje – paradoksalnie harmonijnie – również dzięki niemu. Na konflikcie oparte jest nasze współistnienie w przyrodzie, niezależnie od naszych opinii na ten temat. W naszym ludzkim wymiarze, w zależności od potencjału poziomu świadomości, będziemy obchodzić się z nim różnie. W trakcie dwudniowych zajęć poznamy różnice w rozumieniu konfliktu na różnych poziomach świadomości oraz przyjrzymy się potencjałowi rozwiązywania go.

29 – 30.06
2024

Przekonania jako przejaw poziomu świadomości. Różnice w potencjale zmiany paradygmatu. Wykład, dyskusja i ćwiczenia. Prowadzi Jolanta Toporowicz.

Na co dzień nie zastanawiamy się nad niezwykle ciekawym zjawiskiem, jakim jest trzymanie się pozornie „własnych” przekonań uznanych za prawdę. Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że to my je tworzymy. Tak też je przeżywamy: jako swoją mądrość. W nieco szerszym kontekście, przyglądając się różnicom w ich jakości i konsekwencjom, jakie wnoszą do życia, możemy zauważyć, że są ludzie, którzy myślą prawie tak samo, jak my, i są tacy, z którymi nie mamy możliwości skomunikowania się w fundamentalnych dla nas sprawach. W trakcie zajęć przyjrzymy się przekonaniom i ich potencjałowi z perspektywy poziomów świadomości. Przymierzymy się do weryfikacji autorstwa tego, co zazwyczaj bezrefleksyjnie, uznajemy za prawdę. Mamy szansę rozluźnić się i doświadczyć szerszej przestrzeni, z poczuciem ulgi i lekkości przekroczyć własny paradygmat.

25 – 27.07
2024

Podsumowanie i zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Zajęcia wyjazdowe.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

*Organizator zastrzega sobie prawdo do drobnych zmian w programie Kursu.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl

Pin It on Pinterest