“Zaufać sobie” VII edycja 2021/22

Zaproszenie od autorki i prowadzącej kurs

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z 30 letnim doświadczeniem:

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania wewnętrznej mądrości, którą wszyscy jesteśmy obdarzeni. W czasie ekstremalnych zmian i związanych z nimi wyzwań stojących przed każdym z nas, szczególnie ważna wydaje się kondycja psychiczna i emocjonalna człowieka oraz zaufanie do głębokiej, niczym nie zakłóconej istoty nas samych. Zewnętrzne, niesprzyjające harmonii okoliczności sprawiają, że coraz trudniej odnaleźć swoja esencję w tym, co dotychczas stanowiło dla nas oparcie. Jesteśmy zmuszeni do przewartościowania się i być może właśnie ten fakt jest szansą na zmianę jakości życia przed którą obecnie stoimy. Autorski program kursu oraz możliwość doświadczenia różnych poziomów świadomości, w trakcie ćwiczeń pozwala na uczenie się akceptacji wszystkich przejawów życia i jego różnorodności. Umożliwia stopniowe rozmontowywanie wizerunków na rzecz dostępu do własnego, żywego potencjału i budowania poczucia wartości opartej o autentyczny kontakt z całym spektrum własnych zasobów i ograniczeń. Dziesięciomiesięczna praca własna w połączeniu z nabytą wiedzą i perspektywą poziomów świadomości sprawia, że życie ma szansę nabrać zupełnie innej jakości.

Serdecznie zapraszam

Jola Toporowicz

Korzyści dla uczestnika

poznasz podstawową wiedzę psychologiczną dotyczącą definiowania siebie, tworzenia relacji, logiki emocji i uczuć, typów osobowości oraz mechanizmów powstawania uwikłań oraz konfliktów

poznasz podstawy mapy poziomów świadomości ego MapaJa®

poznasz podstawy Psychobiologii- nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

dowiesz się na czym polega różnica w sposobie myślenia, odczuwania i jak są definiowane podstawowe przekonania na różnych poziomach świadomości

doświadczysz potencjału i ograniczeń każdego z poziomów świadomości w tworzeniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz zmiany sposobu interpretowania rzeczywistości

nauczysz się identyfikować własny poziom świadomości w różnych sytuacjach życiowych

nauczysz się rozpoznawać poziom świadomości w sposobie komunikacji i określać potencjał do porozumiewania się

dowiesz się w jaki sposób odróżniać myślenie od odczuwania i intuicji

nauczysz się odróżniać swoją zewnętrzną tożsamość (ego) od intuicji i współodczucia

doświadczysz jakości poruszania się po różnych poziomach świadomości

poznasz swój własny potencjał i ograniczenia, poznasz jakość pełnej ich akceptacji

będziesz mieć możliwość pracy własnej w trakcie zajęć warsztatowych i treningowych

w trakcie całego cyklu zajęć nabędziesz podstawy zaufania do siebie, zbudujesz podstawy/wzmocnisz poczucie własnej wartości

nauczysz się podstawowych sposobów budowania wewnętrznego spokoju w codzienności

doświadczysz wartości pracy w grupie

Zapraszamy

osoby mające już doświadczenia w pracy własnej ( psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie i otwarte na nieznane punkty odniesienia

osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

osoby gotowe na zmianę siebie

osoby szukające jakości życia w wartościach egzystencjalnych

osoby pracujące z ludźmi i szukające nowych perspektyw rozumienia człowieka

osoby zainteresowane poznaniem mapy poziomów świadomości i doświadczeniem ich jakości

Ważne informacje

Jak każdy trening, również praca w obszarze poszerzania świadomości, praca z emocjami i uczenie się dostępu do szerszych przestrzeni świadomości jest absorbująca i momentami obciążająca emocjonalnie i mentalnie. Proces wewnętrznej zmiany podczas kursu jest rozłożony na dziesięć miesięcy, w trakcie których możliwe jest stopniowe integrowanie nabywanej wiedzy i efektów pracy własnej. Celem kursu jest poprawa jakości życia w codzienności. Proces zmiany obejmuje doświadczenie akceptacji wszystkich aspektów życia. Praca odbywa się w grupie. Ważne jest, by mieć świadomość, że równoległe uczestniczenie w podobnych kursach może owocować zakłóceniem tego procesu, za efekty którego w takich przypadkach nie możemy wziąć odpowiedzialności. Łączenie kilku głębokich technik w procesie poszerzania świadomości może prowadzić do dezintegracji psychicznej i wewnętrznego chaosu.

Przeciwskazaniem do udziału w kursie są choroby psychiczne, stany derealizacji, dysocjacji. 

Kurs nie jest psychoterapią.

Opłaty

Wystawianie faktur – Ważne!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji “faktura” (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Monika

To nie jest zwyczajny kurs rozwoju osobistego. Na tym kursie nie dostaje się nieswoich rozwiązań,
dochodzi się do nich poprzez doświadczanie prawdziwych emocji,  uprawnianie prawdziwego Ja,
rezygnację z tego wykreowanego, uwierającego ja, które poprzez pochłanianie energii potrzebnej na
tłumienie i przykrywanie prawdy, zabiera nam siły. Prostota, tego co jest potrzebne do poszerzania
swojej świadomości, jest zadziwiająca. Jednak tylko niewielu nauczycieli o tym wie. Pierwszym
krokiem jest uwolnienie tłumionych latami emocji, odrzucenie wyobrażonego wizerunku samego
siebie, który przyrósł do nas jak druga skóra – kiedy staje się za ciasna, potrzebny jest ktoś, kto będzie
przy nas ze swoją mądrością, wrażliwością i doświadczeniem. Zaskakujące, jak spokojne
towarzyszenie nam w tej drodze ma nieporównywalnie większą wartość, niż prowadzenie nas –
prowadzenie byłoby znowu nie nasze, a  po to tu jesteśmy, żeby odkryć własną prawdę. Dostajemy
do tego potężne narzędzia, podczas wykładów i na ćwiczeniach i tylko od nas zależy czy i kiedy
zaczniemy ich używać. Odrzucenie starych przekonań może być bolesne, ale kiedy się to stanie, nie
ma drogi odwrotu. Powstanie przestrzeń do wypełnienia prawdą o sobie i świecie.
Niesamowitym doświadczeniem jest patrzeć, jak rozwija się energia grupy, jak wiele dajemy sobie
nawzajem, jak uczymy się gdy ktoś idzie do przodu. Polecam wszystkim, którzy chcą dotknąć źródła
wiedzy o sobie i świecie.

Marta

Jako uczestniczka VII edycji kursu „Zaufać sobie” z całego serca i z pełną
odpowiedzialnością polecam każdemu ten kurs który chce w sposób trwały i prawdziwy
odmienić jakość swojego życia i poznać samego siebie. Słowa akceptacja i zaufanie zyskały
nowe, prawdziwe oblicze. Jola, prowadząca, tworzy na zajęciach przepiękna atmosferę
życzliwości i otwartości na każdą przekazywaną przez uczestników treść a praca w grupie
cechowała się mi dotychczas nieznaną pozytywną energią (zwłaszcza podczas ćwiczeń).
Ten kurs to podróż w głąb siebie, która w niesamowity sposób odmieniła moją perspektywę
na rodzinę, bliskich, pracę i życie.

Basia P.

Kiedy rok temu okazało się, że kurs Zaufać sobie będzie miał warszawską edycje, nie zastanawiałam się ani przez chwilę. I była to jedna z najlepszych moich decyzji. To był rok bardzo intensywnej, głębokiej, często bardzo trudnej pracy, która pozwoliła mi skonfrontować się ze sobą, głębiej doświadczać siebie, namierzać swoje rany, blizny, przyjrzeć się moim relacjom, zdejmować kolejne warstwy wyobrażeń na swój temat, wreszcie uczyć się ufać sobie. Dzięki osobowości i umiejętnościom Joli oraz atmosferze stworzonej w grupie wszystko odbywało się łagodnie, z szacunkiem, mimo, że często okupione było łzami, zwątpieniem i strachem.

To wszystko oczywiście przekłada się na jakość codziennego życia, w szczególności na moje relacje, podejmowane decyzje i na pracę zawodową.

Kończymy pierwszy stopień kursu, z którego wynoszę wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, ale również narzędzia do pracy własnej. Nowatorskie spojrzenie Joli na poziomy świadomości i związane z tym konsekwencje w relacjach i komunikowaniu się, na koluzje w związkach, na naturę emocji i konfliktów, na sposoby docierania do intuicji – to wszystko jest w tym kursie bezcenne, tak jak bezcenny jest kontakt z Jolą i czerpanie z Jej mądrości i doświadczenia.

Polecam kurs odważnym i ciekawym. Każdemu, kto ma odwagę podjąć pracę nad sobą, odwagę zmierzyć się z mitami na swój temat, odwagę naruszyć swój dotychczasowy wizerunek, ale też tym ciekawym siebie i drugiego człowieka. Odwaga i ciekawość są niezbędne, bo w efekcie końcowym można spotkać inną siebie, niekoniecznie podobną do tej, którą znaliśmy dotychczas. 😊

Z wdzięcznością,

Agnieszka H.

Kończę roczny cykl warsztatów “Zaufać Sobie”. Jest to dla mnie bardzo owocna podróż. Właśnie tego potrzebowałam i właśnie o TO od wielu lat nieustannie się starałam. Co zmieniło się w moim życiu? Bardzo wiele na korzyść. Wzrosła moja pewność siebie, zyskałam wewnętrzne ugruntowanie, jestem ze sobą “bez wątpliwości”, już nie zdradzam siebie by innych zadowolić. A oprócz tego wiele się dowiedziałam teoretycznie i ta wiedza bardzo mi pomaga w relacjach międzyludzkich. Jestem Jolu fanką Twoich warsztatów, są wspaniałe. I choć nie lubię formy on-line (w dużej mierze tak pracowaliśmy), mimo to – warsztaty są dla mnie bardzo owocne.

Dorota R.

Mój udział w kursie „Zaufać sobie” był podyktowany ogromną chęcią zmiany. Nie miałam sprecyzowanych konkretnych oczekiwać, z pełnym zaufaniem pozwoliłam się prowadzić Joli, opierając się na jej wiedzy oraz doświadczeniu.

Nasze spotkania poprzedzone były nagranymi wykładami, które dawały podstawy merytoryczne do praktycznych zajęć. Każdy kolejny moduł poszerzał perspektywę i pozwałał nie tylko przyjrzeć się z bliska najważniejszym aspektom życia takim jak przyjaźń, bliskie relacje, komunikacja, ale również zobaczyć siebie w zupełnie nowej odsłonie.

Atmosfera całkowitej akceptacji, szacunku i zaufania pozwoliła mi skonfrontować się ze swoimi trudnościami, słabościami i ciemnymi stronami. Wszystko to odbywało się w doskonałej harmonii, z poczuciem wsparcia zarówno od Joli, jak i całej grupy.

Kończę kurs z ogromną wdzięcznością za zmiany, jakie zaszły w moim codziennym życiu. Patrzę na świat z ciekawością i zaufaniem bo już wiem, że to co najtrudniejsze staje się najbardziej budujące. Zyskałam świadomość, że sama jestem odpowiedzialna za swoje życie i mam moc sprawczą, aby dokonywać zmian. Nauczyłam się szukać przyczyn trudności w sobie zamiast lokować je na zewnątrz oraz czerpać z mojej wewnętrznej mądrości, intuicji. Wciąż uczę się szczerości wobec siebie bo już wiem, że warto.

Polecam kurs wszystkim, ktokolwiek ma chęć i odwagę na konfrontację z prawdziwym sobą.

Małgorzata W.

Na kurs trafiłam z polecenia, i był to strzał w 10J

Jola to wyjątkowa osoba, wnikliwa przewodniczka po meandrach osobowości.

Wiedza i warsztaty są przygotowane tak, aby na końcu uzyskać pełen obraz i dotrzeć do sedna , uzyskując po drodze odpowiednie narzędzia do działania.

Niewątpliwie dopełniłem wszystkiego jest atmosfera, którą buduje na zajęciach Jola, coś niesamowitego.

Elżbieta M.

W 2017 roku zaczęłam borykać się z chorobą autoimmunologiczną , wycieczki po lekarzach nie miały końca, zdrowe odżywianie, suplementy , biorezonans nie przynosiły oczekiwanych efektów, aż w końcu 2019 roku jeden z lekarzy polecił mi kontakt z Marzanną Radziszewską , stwierdził , że on czuje się bezradny i mam szukać dalej. Tak też się stało, w czerwcu pojechałam na warsztat Uwalniania Emocji do Klembowa i tam poznałam Jolę. Drobną kobietę o ogromniej mocy. Urzekła mnie światłem, które roztaczała wokół siebie i ciszą której zapragnęłam się nauczyć. W październiku 2019 roku rozpoczęłam swoją nową przygodę ze zmianą. Na pytanie Joli jakie są moje oczekiwania – odpowiedziałem, że szukam ciszy w sobie.

Wówczas takie były moje oczekiwania.

Projekt ZAUFAĆ SOBIE był pracą po wyżynach i dolinach mojej osobowości, odkryłam swoje rany , część z nich zdołałam uleczyć , inne dojrzeć , a jeszcze inne pogłaskać. Pokazał relacje te wspaniałe i te bardzo trudne – nauczył mnie jak je odróżniać.

Na dziś mogę powiedzieć, że najistotniejszą sprawą której się nauczyłam to dawać ludziom przestrzeń , przestrzeń wolną od mojej osoby………..

Odpowiadając na pytanie komu chciałabym polecić ten kurs –odpowiadam krótko: wszystkim, wszystkim ważnym dla mnie osobom, ale też osobom, które pragną wewnętrznej, gruntownej zmiany, która pozwoli uwierzyć w „cuda” które sami możemy kreować. Zmiany, której nie da się „załatwić” w jeden weekend.

Izabella Z.

O kursie dowiedziałam się od innej uczestniczki tego kursu Eli Matysiak. Gdy Ela powiedziała mi, że będzie taki kurs poczułam, że jest on również dedykowany dla mnie. Na etapie decyzji o wzięciu w nim udziału miałam narastające trudności w relacji z mężem, trudności w podejmowaniu decyzji. Zapisując się na kurs pt “Zaufać sobie”  pomyślałam, że tego mi w moim życiu brakuje, zaufania do własnych wyborów i podejmowanych decyzji. Miałam nadzieję, że wypracuję jakieś lepsze sposoby komunikacji w relacjach, oraz będzie mi łatwiej podejmować właściwe dla mnie wybory.

Sam kurs przerósł moje oczekiwania. Nie sądziłam, że zmiana pójdzie w takim kierunku. Całkowicie zmieniło sie moje postrzeganie tego co się wokół mnie wydarza. Mam wrażenie, że obecnie oceniam różne sytuacje z szerszej perspektywy, postrzegam wyraźniej i widzę związek pomiędzy tym co się dzieje w moim życiu, a moim  w tym udziałem. W moich wyobrażeniach nie sądziłam, że będziemy sięgać  w tak głębokie obszary duchowe. Staram się w różnych obszarach życia korzystać zarówno z wiedzy teoretycznej oceniając sytuację, jak również podczas rozwiązywania problemu sięgać głębiej niż to robiłam wcześniej.

Ogromną wartością, którą dał mi kurs jest  świadomość własnego wkładu w to co się dzieje wokół mnie i dzięki tej świadomości większe możliwości w rozwiązywaniu problemów z innego poziomu niż robiłam to wcześniej. Jednak największą wartością jest umiejętność sięgania do własnej intuicji, która daje możliwość rozwiązania problemu w zgodzie ze sobą i jednocześnie nie raniąc przy tym innych i dając im przestrzeń do własnych wyborów.

Zaskoczyło mnie to, że mogę sięgać w obszary duchowe w celu rozpuszczania własnych blokad, oraz to, że mam do tego skuteczne narzędzia. Drugim zaskoczeniem było poznanie natury własnej duszy. 

Żałuję tylko, że nie mamy nagrań z większości wykładów. Tych kilka wykładów, które zostały nagrane w każdym kolejnym przesłuchaniu odkrywam coś nowego, co wcześniej do mnie nie dotarło. 

Najtrudniejsze dla mnie było odpuszczanie przekonań i korzyści, które miałam z trzymania się tych przekonań. 

Bardzo chciałabym kontynuować zajęcia w formie 2-3 dniowych treningów co kilka miesięcy, aby nie “wyjść z wprawy”

Poleciłabym kurs każdej osobie, która chce zmienić własne spojrzenie na świat i i oglądać go z szerszej i nieoczywistej perspektywy. 

Anna W.

Na uczestnictwo w kursie zdecydowałam się, kiedy kolejny raz kompletnie rozjechało mi się to co myślałam na temat mojego życia z tym co tak naprawdę w tym moim życiu odczuwałam. Chciałam dowiedzieć się skąd te różnice, czemu mogę zaufać : logice i racjonalnemu umysłowi, czy temu co czuję. Dwuletnia podróż w głąb siebie, poznanie poziomów świadomości w czytelnej mapie Joli Toporowicz, zaprzyjaźnienie się z własnymi ograniczeniami i słabościami poszerzyły perspektywę mojego spojrzenia na świat i poluzowały chęć korygowania biegu Życia na rzecz podążania z jego nurtem. Podążanie to , dzisiaj już to wiem, może odbywać się wyłącznie w zaufaniu do siebie i tego co czuję. Nieocenione były ćwiczenia namierzania własnych emocji, uczuć, doświadczania i przekraczania własnych oczywistości. Gorąco polecam KURS wszystkim, którzy chcą wziąć swoje życie w swoje ręce. Jestem ogromnie wdzięczna za to co przeżyłam.

Lidka L

Pół roku po rozwodzie wpadła mi w oko informacja o warsztatach dot. uwikłań w relacjach. Pomyślałam zupełnie lekko i beztrosko “ o…fajne, zmienię co nieco w swoim oprogramowaniu, żeby nie powielić doświadczenia….czyt. żeby było lepiej:)”

pojechałam, przepłakałam niemal całe 5 dni….było mi dramatycznie trudno, jednocześnie  cieszyłam się każdym kolejno znalezionym w sobie supłem.

Te warsztaty rodziły  plony przez ponad 6 m-cy. Dużo…bardzo dużo  wówczas zaobserwowałam wewnątrz i na zewnątrz siebie. bardzo mi się ta eksploracja podobała, więc ochoczo  wybrałam się na warsztaty, o których słyszałam że są koszmarnie ciężkie…nie były. Odsłoniły natomiast kolejne twarde, uwierające w tyłek supły.

W drugim dniu warsztatów, rozochocona “znaleziskami” zapisałam się na kurs Zaufać Sobie ( zobaczyłam, że umysł logiczny permanentnie mnie dominuje i chcę/ potrzebuję ciut ciut przyciąć mu skrzydełka;).

Podczas zajęć kursu Zaufać Sobie zaczęłam coraz klarowniej widzieć proporcje pomiędzy tkwieniem w opowieści o moim życiu a ŻYCIEM. 

Jednym z dużych zaskoczeń było to, że uczucia i emocje są system nawigacyjnym, że one  nam służą, są dla nas….wszystkie!:)….i że toksyczne są tylko wtedy kiedy ich nie wyrażamy….to takie proste!!:). Wcześniej myślałam, że emocje(w większości) są po to żeby zatruć mi skądinąd miłe życie:):):)

Poznałam niesamowite narzędzie pozwalające wejść w intuicję – nie znajduję słów dla wyrażenia  jego wagi. Mnóstwo merytorycznej wiedzy dzięki której łatwiej mi ROZUMIEĆ.

Udało mi się zobaczyć moją matkę w jej naturze. Dla mnie to duży „sukces”.

Dużo niby prostych ćwiczeń otwierających oczy,  odzierających z ułudy. 

Kurs Zaufać Sobie okazał się być  kluczem otwierającym zamki w drzwiach do mnie samej.

Kilka lat  temu usłyszałam od kogoś  “Lidka, Ty cały czas szukasz odpowiedzi na zewnątrz,  a one wszystkie są w Tobie”…. nie wiedziałam o co mu chodzi.

Dziś mam w doświadczeniu radość szukania i znajdowania w sobie…..przede wszystkim znajdowania SIEBIE:)

Katarzyna K.

Do wzięcia udziału w kursie zmotywowało mnie traumatyczne przeżycie. Chciałam wyjść z roli ofiary, zrozumieć to, co się wokół mnie wydarzyło i jaki był mój świadomy bądź nieświadomy udział.

W trakcie kursu jakość życia zmieniła się diametralnie. Nie zaczęłam co prawda latać na dywanie J, ale poprawę jakości życia odczuwam w małych codziennych czynnościach/doznaniach. Odczuwam ją w postrzeganiu rzeczywistości bez nieznośnego zacisku w brzuchu czy krtani. Potrafię spokojnie obserwować mój świat, potrafię usiąść w końcu na przysłowiowej ławeczce, zamiast stać i niecierpliwie przebierać nogami.

Kurs wniósł w moje życie prawdę o mnie samej, to było zaskakujące.

Kurs, dla mnie, to przede wszystkim warsztaty i praca w grupie. Niemniej jednak same warsztaty bez wcześniejszej podbudowy teoretycznej w postaci wykładu czy prezentacji byłyby przez mnie prawdopodobnie nie do ogarnięcia.

Wiedza nabyta w trakcie kursu przydaje się właściwie codziennie, w gronie rodzinnym, w pracy, a nawet w sklepie przy kłopotliwej sytuacji ze sprzedawcą. Ale najczęściej w przyglądaniu się sobie, w odkrywaniu kolejnych warstw

Największą wartością kursu jest to, że zaczęłam się po prostu lubić. Taką jaką jestem. Porzuciłam iluzję, staram się nie udawać, nie muszę już pasować do wzorca.

Zaskakujące dla mnie było nasze pole morficzne. Prawie na każdych zajęciach zaskakiwało mnie, że nasza praca z kłopotliwą relacją idzie w kierunku dotarcia do prawdy, najczęściej nie w kierunku, który wymyśliłam przygotowując się do ćwiczenia.

Trudne w kursie było otwarcie się przed grupą.

Udział w kursie poleciłabym właściwie każdemu, kto poszukuje prawdy. Ale zwłaszcza tym osobom, które uczestniczyły w innych spotkaniach/kursach/warsztatach psychoterapeutycznych i cały czas brakuje im jakiegoś puzzla. Dla mnie kurs „Zaufać sobie” pozwala na wzięcie odpowiedzialności za zapełnienie brakujących kawałków układanki na własny temat.

Piotr K.

Do udziału w kursie motywowała mnie chęć głębszego poznania siebie, innych ludzi, zrozumienia otaczającego świata. Chęć doświadczania lepszej jakości życia. .

Realne korzyści z udziału w kursie, to: obecność w doświadczaniu innych ludzi i samego siebie, wewnętrzne rozróżnianie czynników wpływających na moje zachowania, rozpoznawanie intencji oraz struktur ludzkiej osobowości. Spokój w doświadczaniu życia, większa miłość do samego siebie, szacunek do przeżyć i emocji.

Zyskałem głębszą perspektywę postrzegania rzeczywistości oraz wyższy poziom obecności, zdecydowanie mniej niż wcześniej jestem rozproszony przez ucieczki, rozmycia, fantazje i inne. Mam narzędzia, wiedzę, kierunek i praktyczne doświadczenia, które utwierdzają mnie w postawie miłości do siebie. Doświadczam zdecydowanie wyraźniejszego poczucia dojrzałości i samodzielności.

Na początku zaskoczył mnie skład grupy, który w swojej różnorodności był inny od dotychczasowych zajęć, na które uczęszczałem. Różnica wiekowa pomiędzy mną a uczestnikami też była na początku trudna, natomiast po czasie patrzę na to jak na wartość.

Wartość merytoryczna kursu, to wysoka wiedza prowadzącej i jej doświadczenie z zakresu pracy z ludźmi i świadomością, nieprzeciętna merytoryka, ukierunkowanie. Wiedza nabyta w kursie przydaje się codziennie na każdym kroku. Zycie jest inne w czasie kursu i po jego zakończeniu.

Największą wartością kursu jest to, że zaufanie sobie jest podstawą miłości i szacunku do samego siebie i świata W całym programie kursu zaskoczyły mnie najbardziej koluzje , zajęcie ze śpiewaniem i różne ćwiczenia, w których rozwijaliśmy nowe umiejętności. Do zajęć kursu dodałbym ćwiczenia z Lowena i 30 min jogę, przed ćwiczeniami która pozwala na jeszcze wyraźniejszy stan uważności.

Kurs „Zaufać sobie polecam wielu osobom , tym którzy są w terapii własnej jak i tym, którzy są zainteresowani świadomością bądź przechodzą przemianę systemu wartościowania życia.

Harmonogram 2021/2022*

25 – 26.09
2021

Kim jestem? Tożsamość. Mapa poziomów świadomości MapaJa®. Rozpoczęcie kursu wykład.

Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób myślimy o sobie, na jakiej podstawie siebie identyfikujemy. To, co jest fundamentem naszej identyfikacji bezpośrednio nadaje kierunek wszystkim naszym aktywnościom

Podczas pierwszego modułu poznamy sposoby oraz mechanizmy definiowania samych siebie. Zrobimy pierwszy krok w kierunku zaufania sobie i nauczymy się rozróżniać, kiedy ufamy nabytym przekonaniom, a kiedy słuchamy swojej wewnętrznej mądrości. Poznamy szczegóły autorskiego opracowania Mapy poziomów świadomości ego. Przyjrzymy się i spróbujemy zrozumieć inne niż swoje własne sposoby interpretowania i rozumienia takich obszarów, jak poczucie „ja”, motywy wchodzenia w relacje, potencjał do uczenia się i rozwijania świadomości, możliwości w samodzielnym podejmowaniu decyzji czy wreszcie potencjał do podejmowania konfliktów. Poznamy potencjał i ograniczenia poziomów świadomości w perspektywie swojej i innych ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem poznanie tej niecodziennej perspektywy otworzy ciekawość na poznanie możliwości zmiany jakości życia, nie poprzez zewnętrzne pomysły i recepty dla wszystkich te same, a drogę poznania siebie i szacunek do swojego potencjału i ograniczeń, otwierając dostęp do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji.

23 – 24.10
2021

Natura emocji i uczuć. Wykład i zajęcia warsztatowe

Emocje i uczucia to obszar życia każdego z nas, który często stoi na przeszkodzie do osiągania zewnętrznych celów. Szukamy więc sposobu, żeby się ich pozbyć (nie przeżywać) – zwłaszcza tych niechcianych, uważanych za złe, niepotrzebne

Zwyczajowo i nieświadomie traktujemy emocje i uczucia, jako składnik życia, który można uporządkować racjonalnymi sposobami. Nic bardziej mylącego, niestety. Emocjonalna i uczuciowa sfera życia nie podlega ani linearnej logice, ani racjonalnym argumentom. Ma swój własny, wrodzony, niezależny od naszej woli porządek. Nauczenie się identyfikowania i szacunku do emocji oraz uczuć to fundament w drodze do zaufania swojej wewnętrznej mądrości. W trakcie zajęć poznamy jej porządek i nauczymy się rozróżniać pierwotne od wtórnie wzbudzonych emocji i mechanizmów obronnych. Nauczymy się odróżniać emocje od uczuć, zrobimy pierwszy krok w ich doświadczaniu i identyfikowaniu. Z dużym prawdopodobieństwem moduł o naturze uczuć wzbogaci Cię o perspektywę życzliwości do własnej wrażliwości i biologicznej strony Twojej natury, zbliży Cię do akceptacji odczuwania, szacunku do emocjonalnej reakcji na życie, pozwoli uznać wartość faktu, że czujesz.

20 – 21.11
2021

Podstawy Psychobiologii. Kanały percepcji. Wykłady

Wykład 20.11

2021r – Podstawy Psychobiologii poprowadzi dr n. med. Marzanna Radziszewska  Medycyna akademicka widzi przyczyny, przebieg i możliwości leczenia chorób wyłącznie na poziomie materialnym. Ponieważ wpisuje się w pełni w naukę głównego nurtu, opiera się na tym samym co ona paradygmacie materialistyczno-redukcjonistycznym, postrzegającym człowieka jako swego rodzaju bio-maszynę posługującą się świadomością, która jest wynikiem przypadkowych wyładowań neuronalnych w jej centralnym układzie nerwowym. Perspektywa niematerialistyczna widzi człowieka jako wieczną świadomość przejawiającą się w materialnym ciele, poruszającą się w ziemskiej rzeczywistości za pomocą nawigacji zwanej umysłem, który jest jej zawężoną formą, doświadczającą rzeczywistości w linearny sposób. Mózg jest interfejsem odbierającym sygnały z nielokalnej, istniejącej poza czasem i przestrzenią świadomości i dostosowuje stan ciała – formy, w której świadomość się przejawia do treści, które są z nią powiązane. Ciało wiernie odzwierciedla wszystko, co dzieje się w świadomości, a precyzyjniej rzecz ujmując, w jej linearnym aspekcie – umyśle. Każda choroba jest wynikiem doświadczenia emocjonalnego wstrząsu z powodu zderzenia naszych oczekiwań co do tego jak rzeczywistość, zgodnie z naszymi przekonaniami, wyglądać powinna z tym, co nas w życiu spotyka. Psychobiologia przedstawia emocjonalne kody chorób. Pokazuje powiązania pomiędzy każdą chorobą, której doświadczamy i przeżytymi przez nas w konkretny sposób życiowymi doświadczeniami. Ujawnia związki pomiędzy sposobem naszego doświadczania rzeczywistości w poziomem naszej duchowej ewolucji, naszą rodową historią i warunkowaniem, któremu zostaliśmy poddani podczas wzrastania w środowisku, które nas wychowywało. Wykład wprowadza w tematykę zagadnień, którymi zajmuje się Psychobiologia. Wykład 21.11.2021r. – Kanały percepcji poprowadzi mgr Jolanta Toporowicz

18 – 19.12
2021

Jacy jesteśmy, Typy osobowości. Wykład. Zajęcia warsztatowe.

W czwartym module przyjrzymy się różnym typom osobowości przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego. Dowiemy się, jaki potencjał i jakie ograniczenia mają poszczególne charaktery

Jakie perspektywy poznania i doświadczania mamy jako ludzie pozornie tacy sami i posługujący się tymi samymi pojęciami, ale różnie rozumianymi i wcielanymi w życie poza wyborem i racjonalną narracją. Stanie się dla nas czytelniejsze, dlaczego tyle wokoło nieporozumień i nierozwiązywalnych konfliktów. Z szerszą perspektywą rozumienia tej różnorodności mamy szansę na zainteresowanie drugim człowiekiem i uczenie się akceptacji dla różnorodności przejawów Życia. Z dużym prawdopodobieństwem moduł o osobowościach będzie skłaniał Cię do zdrowej pokory i rezygnacji z własnych pomysłów na innych ludzi. Pomoże Ci rozeznać się w Twoim otoczeniu i adekwatnie do potencjału podejmować decyzje w dbałości o siebie i swoją przestrzeń.

22 – 23.01
2022

Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji. Wykłady.

Wykład 22.01

2022r. – Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości poprowadzi dr n. med. Marzanna Radziszewska  Potencjał poziomu świadomości determinuje sposób w jaki postrzegamy rzeczywistość, jak ją rozumiemy i jak jej doświadczamy. Umieszczenie koncepcji emocjonalnych przyczyn chorób, którą przedstawia Psychobiologia w kontekście mapy poziomów świadomości rzuca nowe światło zarówno na sposób doświadczania biologicznych konfliktów, jak i na możliwości ich rozwiązywania. Uwzględnienie indywidualnego, wrodzonego potencjału wynikającego z poziomu świadomości pozwala na ujrzenie źródła biologicznych konfliktów w kontekście o wiele szerszym niż dziedzictwo rodowe czy warunkowanie, przez które przechodzimy w środowisku naszego dorastania. Wiedza na temat różnic w rozumieniu i doświadczaniu rzeczywistości wynikających z poziomu świadomości danego człowieka przynosi też wyjaśnienie dlaczego praca nad rozwiązywaniem biologicznych konfliktów musi uwzględniać jego unikatowy potencjał, jeśli ma być efektywna i bezpieczna. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z podejściem do zdrowia i choroby z perspektywy poziomów świadomości oraz wskazane kierunki możliwej pracy z biologicznymi konfliktami. Wykład 23.01.2021r. – Rodzaje relacji poprowadzi mgr Jolanta Toporowicz

26 – 27.02
2022

Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji. Wykład. Zajęcia warsztatowe.

W trakcie zajęć odpowiemy na pytania: Dlaczego wybieram takiego, a nie innego partnera? Dlaczego poczucie jedności na początku relacji, z czasem przekłada się na frustrację i konflikty? Jak wyjść z uwikłania?  Jaki związek ma niechciane uczucie pustki czy upokorzenia doświadczone w dzieciństwie z powtarzającym się schematem w bliskich relacjach? Jak niechciane lęki i zranienia przekładają się na wyobrażenia o szczęśliwym związku? Jaki jest sens uwikłań z perspektywy poziomów świadomości i jaką wartość wnosi w nasze życie, to tylko fragment tematu w temacie koluzji opracowanego przez szwajcarskiego psychiatrę i psychoterapeutę Jurga Willi. Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach urealni dziecięce wyobrażenia na temat szczęścia w bliskich relacjach

Otworzy szerszą perspektywę wartości, jaką niosą uwikłania w drodze do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji wszystkich aspektów dotąd niechcianych i wykluczanych. Zmotywuje do otwarcia się w pierwszej kolejności na miłość do siebie. Bez tego elementu, żaden związek na dłuższą metę nie będzie mógł się rozwijać.

19 – 20.03
2022

Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wykłady, Zajęcia warsztatowe.

Nikt nie lubi konfliktu i towarzyszących mu niemiłych odczuć. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że konflikt z perspektywy praw rządzących wszechświatem jest Źródłem Życia

Dzięki konfliktowi w perspektywie praw fizyki powstaje energia. Bez niej wszystko zamiera. W trakcie zajęć poznamy podstawowe sposoby komunikowania się na różnych poziomach świadomości; przyczyny i jakość konfliktów na różnych poziomach, potencjał do rozumienia oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na różnych poziomach świadomości. Poznamy niezbędne etapy rozwiązania konfliktu, otwierając drogę do szerszej przestrzeni świadomości i nowej jakości życia: przekraczania poziomu świadomości. Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach zmieni Twój sposób myślenia o konflikcie z niechcianej konieczności w szansę na zmianę rozumienia jego wagi, otworzy drogę do rozwiązania konfliktu i tym samym pomoże Ci w podjęciu decyzji o zmianie perspektywy poziomu świadomości.

23 – 24.04
2022

Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Zajęcia warsztatowe.

07 – 08.05
2022

Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości.. Zajęcia warsztatowe.

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, że pomiędzy intelektualnym rozumieniem pojęć i często idącym za tym wyobrażeniem na ich temat, a bezpośrednim doświadczeniem istnieje przepaść. Artykułowanie intelektualnego opisu i wyobrażonej rzeczywistości niewiele ma wspólnego z bezpośrednim doświadczeniem

Zwłaszcza, jeśli jest czymś dotąd nieznanym. Na czym w doświadczeniu polega różnica pomiędzy zrozumieniem, współczuciem, empatią a współodczuciem i co to ma wspólnego z poziomami świadomości – o tym dowiemy się na przedostatnim module kursu. Po krótkim wykładzie będziemy trenować postrzeganie i komunikowanie się z różnych poziomów świadomości. Poznamy te różne perspektywy w praktycznym doświadczeniu. Z dużym prawdopodobieństwem poznasz nowe perspektywy rozumienia różnych kontekstów codzienności i zyskasz nowe narzędzia w reagowaniu na nie. Rozwiniesz swój potencjału zgodnie z wewnętrzną, głęboką mądrością. Zrobisz pierwszy krok do opartej na wewnętrznej prawdzie spójności pomiędzy myśleniem, uczuciami i współodczuwaniem. Doświadczysz wewnętrznego dostatku i lekkości życia.

24 – 26.06
2022

Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Zajęcia warsztatowe.

Uroczyste zakończenie kursu.

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU

treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)

treningu uwalniania uwikłań w relacjach lub treningu terapeutycznym „Podróż w głąb siebie”

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu.

Miejsce

Kurs jest połączeniem wykładów, dyskusji, warsztatów z ćwiczeniami i elementów pracy własnej. Forma kursu zostanie dostosowana do bieżącej sytuacji i obostrzeń aktualnie obowiązujących w kraju. Będzie odbywać się w formie hybrydowej: online i w formie bezpośrednich spotkań warsztatowych.

HOTEL EUROPEUM – SALA KONFERENCYJNA

Adres:
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 27 A, WROCŁAW

Zaproszeni goście

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk psychobiologii z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii Vedica®, założycielka i właścicielka Vedica®. Autorka książki “Poszukująca (nie)świadomość. Opowieść zapisana w ciele”.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ . PRZED DOKONANIEM ZAPISU PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZY 501 805 464

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl

Pin It on Pinterest