V edycja - Wrocław 2019/2020

roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości

Rozpocznij

OPIS KURSU

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.


Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia.

Nowa, V już edycja kursu, została wzbogacona o aspekt typowo treningowy. Zajęcia będą odbywać się w pięknej i cichej scenerii. Mam nadzieję, że przyjazne otoczenie pozbawione miejskiego zgiełku i dostępu do mediów będzie sprzyjać wewnętrznemu skupieniu i wyciszeniu. 

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmiany jakości życia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości

 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się

 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzi

 • poznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn

 • doświadczenie współzależności w relacjach

 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch

 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem

 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne

 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

ZAPRASZAMY

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie

 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach

 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia

 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem

HARMONOGRAM 2019/2020*

Program kursu składa się z cyklu wykładów tematycznych, połączonych z ćwiczeniami i dyskusją oraz z treningów, służących bezpośredniemu doświadczeniu nabywanej wiedzy. Treningi, w większości oparte są o pracę z ciałem i dotyczą konkretnych tematów kursu. 

Nowością w tej edycji kursu jest formuła wyjazdowa, połączona z noclegiem w cichej i spokojnej okolicy oraz wspólnymi medytacjami.

 • 28 - 29.09 2019

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 19 - 20.10 2019

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 23.11 2019

  Zdrowie i choroba – perspektywa Psychobiologii (wykład z panelem pytań i odpowiedzi) Prowadzenie: dr Marzanna Radziszewska)

 • 24.11 2019

  Psychobiologia. Dzieci: choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne Prowadzenie: dr Marzanna Radziszewska UWAGA: możliwe jest wybranie innego terminu i tematu szkolenia z Psychobiologii. Harmonogram spotkań w roku 2020 znajduje się w zakładce "Wykłady"

 • 07 - 08.12 2019

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości (wykład, ćwiczenia i dyskusja)

 • 18 - 19.01 2020

  Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 15 - 16.02 2020

  Natura konfliktu. Trening komunikacji z różnych poziomów świadomości (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 14 - 15.03 2020

  Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach i ich rodzaje. Temat koluzji.

 • 18 - 19.04 2020

  Praca z głosem, ekspresyjna praca z ciałem (prowadzenie: Witold Kozłowski)

 • 16 - 17.05 2020

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości.

 • 05 - 07.06 2020

  Trening poruszania się po różnych poziomach świadomości- praca własna. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU**:

 •  w treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)
 • w wybranym wykładzie z Psychobiologii (termin do wyboru)


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

** Nie dotyczy osób, które brały już udział w takich zajęciach we wcześniejszym terminie

MIEJSCE

Z uwagi na specyfikę zajęć, spotkania odbywać się będą w różnych lokalizacjach: we Wrocławiu i w Jakubowicach k. Namysłowa. Osoby, które potrzebują pomocy w organizacji noclegu podczas zajęć we Wrocławiu proszone są o kontakt z Instytutem najpóźniej 2 tygodnie przed terminem zjazdu.

1. Zajęcia we wrześniu i w listopadzie 2019:

WenderEDU, Wrocław, ul. św. Józefa 1/3

2. Zajęcia w  grudniu 2019, oraz od stycznia do maja 2020

HOTEL JAKUBUS, Jakubowice 36, 46-113 Wilków

3. Ostatnie, 3-dniowe zajęcia podsumowujące kurs

 Dom w Domu, Gajówka 16, Mirsk (Pogórze Izerskie)


PROWADZĄCA

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, twórczyni autorskiego programu kursu „Zaufać sobie”, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

ZAPROSZENI GOŚCIE

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

mgr Witold Kozłowski

instruktor emisji głosu, konsultant wokalny, wokalista, multiinstrumentalista

Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty śpiewu i pracy z głosem. Specjalizuje się w naturalnej ekspresji głosu bazującej na świadomości ciała. Współtwórca Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji.
                    
                                                                                                                                                                       

                                      

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl