V edycja - Wrocław 2019/2020

roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości

Rozpocznij

Opis kursu

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.


Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia.

Nowa, V już edycja kursu, została wzbogacona o aspekt typowo treningowy. Zajęcia będą odbywać się w pięknej i cichej scenerii. Mam nadzieję, że przyjazne otoczenie pozbawione miejskiego zgiełku i dostępu do mediów będzie sprzyjać wewnętrznemu skupieniu i wyciszeniu. 

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmiany jakości życia.

Korzyści dla uczestnika

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości

 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się

 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzi

 • poznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn

 • doświadczenie współzależności w relacjach

 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch

 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem

 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne

 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

Zapraszamy

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie

 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach

 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia

 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem

Harmonogram 2019/2020*

Program kursu składa się z cyklu wykładów tematycznych, połączonych z ćwiczeniami i dyskusją oraz z treningów, służących bezpośredniemu doświadczeniu nabywanej wiedzy. Treningi, w większości oparte są o pracę z ciałem i dotyczą konkretnych tematów kursu. 

Nowością w tej edycji kursu jest formuła wyjazdowa, połączona z noclegiem w cichej i spokojnej okolicy oraz wspólnymi medytacjami.

 • 28 - 29.09 2019

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 19 - 20.10 2019

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 23.11 2019

  Zdrowie i choroba – perspektywa Psychobiologii (wykład z panelem pytań i odpowiedzi) Prowadzenie: dr Marzanna Radziszewska)

 • 24.11 2019

  Psychobiologia. Dzieci: choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne Prowadzenie: dr Marzanna Radziszewska UWAGA: możliwe jest wybranie innego terminu i tematu szkolenia z Psychobiologii. Harmonogram spotkań w roku 2020 znajduje się w zakładce "Wykłady"

 • 07 - 08.12 2019

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości (wykład, ćwiczenia i dyskusja)

 • 18 - 19.01 2020

  Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 15 - 16.02 2020

  Natura konfliktu. Trening komunikacji z różnych poziomów świadomości (krótki wykład, zajęcia praktyczne)

 • 14 - 15.03 2020

  Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach i ich rodzaje. Temat koluzji.

 • 18 - 19.04 2020

  Praca z głosem, ekspresyjna praca z ciałem (prowadzenie: Witold Kozłowski)

 • 16 - 17.05 2020

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości.

 • 05 - 07.06 2020

  Trening poruszania się po różnych poziomach świadomości- praca własna. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU**:

 •  w treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)
 • w wybranym wykładzie z Psychobiologii (termin do wyboru)


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

** Nie dotyczy osób, które brały już udział w takich zajęciach we wcześniejszym terminie

Miejsce

Z uwagi na specyfikę zajęć, spotkania odbywać się będą w różnych lokalizacjach: we Wrocławiu i w Jakubowicach k. Namysłowa. Osoby, które potrzebują pomocy w organizacji noclegu podczas zajęć we Wrocławiu proszone są o kontakt z Instytutem najpóźniej 2 tygodnie przed terminem zjazdu.

1. Zajęcia we wrześniu i w listopadzie 2019:

WenderEDU, Wrocław, ul. św. Józefa 1/3

2. Zajęcia w  grudniu 2019, oraz od stycznia do maja 2020

HOTEL JAKUBUS, Jakubowice 36, 46-113 Wilków

3. Ostatnie, 3-dniowe zajęcia podsumowujące kurs

 Dom w Domu, Gajówka 16, Mirsk (Pogórze Izerskie)


Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, twórczyni autorskiego programu kursu „Zaufać sobie”, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zaproszeni goście

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Witold Kozłowski

mgr Witold Kozłowski

instruktor emisji głosu, konsultant wokalny, wokalista, multiinstrumentalista

Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty śpiewu i pracy z głosem. Specjalizuje się w naturalnej ekspresji głosu bazującej na świadomości ciała. Współtwórca Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji.
                    
                                                                                                                                                                       

                                      

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl