I edycja - Warszawa 2020/2021

roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości

Rozpocznij

Opis kursu

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.

Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia. 

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji i elementów pracy własnej. Ostatnie zajęcia mają formę treningową, poświęcone są pracy własnej opartej o techniki pracy z ciałem.

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmiany jakości życia.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości

 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się

 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzi

 • poznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn

 • doświadczenie współzależności w relacjach

 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch

 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem

 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne

 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

Zapraszamy

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie

 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach

 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia

 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem

Harmonogram*

Program kursu składa się z cyklu wykładów tematycznych, połączonych z ćwiczeniami i dyskusją oraz elementów pracy własnej. Praca własna pozwala na bezpośrednie doświadczenie nabywanej wiedzy, co powoduje, że prościej można z niej korzystać w codziennym życiu.

Godziny spotkań: sobota: 11.00-19.00, niedziela: 10.00-15.00

 • 02 - 03.05 2020

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 20 - 21.06 2020

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 25 - 26.07 2020

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości (wykład, ćwiczenia i dyskusja)

 • 19 - 20.09 2020

  Kreacja, monolog czy dialog - sposoby komunikowania się z różnych poziomów świadomości (krótki wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 03 - 04.10 2020

  Zagadnienie koluzji - nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 21.11 2020

  Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii - zajęcia z dr Marzanną Radziszewską (godzina 10-14)

  Medycyna alopatyczna ogranicza swoje działania do poziomu fizycznego – skutki i przyczyny choroby postrzegane są jako zależności, które można zaobserwować przy użyciu metod akceptowanych przez naukę opartą na paradygmacie materialistycznym. Leczenie rozumie się jako działanie na fizyczną przyczynę – chorobotwórcze drobnoustroje, uszkodzone ogniwo w metabolicznej ścieżce i/lub likwidowanie objawów choroby

  W większości tzw. chorób przewlekłych sprowadza się to do zarządzania chorobą do końca życia pacjenta, a nie do pełnego wyzdrowienia. Perspektywa Psychobiologii poszerza obraz choroby o kolejne poziomy postrzegania. Łączy fizyczne objawy z doświadczanymi emocjami, tzw. biologicznymi konfliktami i pokazuje zależności pomiędzy schematami emocjonalnego reagowania na życiowe problemy i sposobami radzenia sobie z nimi z potencjałem poziomu świadomości człowieka. Taka poszerzona perspektywa, uwzględniająca istotę naszego człowieczeństwa – świadomość i emocje, otwiera zupełnie nowe spojrzenie na zdrowie i chorobę - uświadamia nasz własny wpływ na to, co dzieje się na poziomie ciała. Z istot zdanych wyłącznie na potrzebę szukania pomocy na zewnątrz, stajemy się ludźmi świadomymi wewnętrznej mocy. Leczenie w perspektywie poziomów świadomości  Kiedy zaczynamy rozumieć i akceptować to, że głównym źródłem chorób jest to, co dzieje się w naszej psychice, robimy ważny krok w kierunku przyjęcia własnej odpowiedzialności nie tylko za własne zdrowie, ale za całe swoje życie. Drugim ważnym krokiem jest zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że sposób naszego doświadczania rzeczywistości, postrzegania siebie, innych ludzi i świata jest nierozerwalnie powiązany z etapem naszej duchowej ewolucji – poziomem naszej indywidualnej świadomości. Potencjał poziomu świadomości determinuje nasze możliwości i ograniczenia. Od nich zależą nasze oczekiwania od innych ludzi i świata, dostęp do emocji, których doświadczamy, sposób definiowania tego, co nazywamy życiowymi problemami i schematy emocjonalnego reagowania na te problemy. Potencjał poziomu świadomości determinuje nasze podejście do zdrowia i choroby oraz określa zakres działań koniecznych do podjęcia, by mogła pojawić się oczekiwana zmiana. Uświadomienie sobie treści biologicznego konfliktu jest zaledwie wstępem do tej zmiany. Kolejne kroki wymagają rozpoznania i uszanowania naszego indywidualnego potencjału oraz wyboru metod pracy z biologicznym konfliktem, pozostających w zgodzie z tym potencjałem. Stosowanie narzędzi nieadekwatnych do potencjału poziomu świadomości może przynieść więcej szkody niż pożytku.
  czytaj więcej
 • 22.11 2020

  Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach, elementy systemowej współzależności - wykład Jolanta Toporowicz (niedziela 10-15)

 • 05 - 06.12 2020

  Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia dyskusja)

 • 09 - 10.01 2021

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości (krótki wykład, ćwiczenia, elementy pracy własnej)

 • 06.02 2021

  Zajęcia z emisji głosu

 • 20 - 21.03 2021

  Podsumowanie kursu (krótki wykład, ćwiczenia, dyskusja). Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

 • 20 - 22.08 2021

  Moduł warsztatowy. Miejsce Dwór Konstancin

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU**:

 •  w treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

** Nie dotyczy osób, które brały już udział w takich zajęciach we wcześniejszym terminie

Organizacja zajęć

charakter

KURS ROCZNY

wykłady, ćwiczenia, dyskusja, elementy pracy własnej

MIEJSCE

JUST JUMP FITNESS - MOKOTÓW

Warszawa

LIMIT MIEJSC

20 osób

Zapraszamy!

Ważna informacja

Zajęcia będą odbywały się w Just Jump Fitness, Warszawa Mokotów,  ul. Św. Bonifacego 100. 

Grudniowe zajęcia mają charakter wyjazdowy i odbędą się w malowniczej Zagrodzie Ojrzanów k. Warszawy. 

Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Psychoterapeutka z prawie 30 letnim doświadczeniem zawodowym.

Twórczyni Mapy poziomów świadomości ego MapaJa oraz Rocznego Kursu "Zaufać sobie". Autorka książek: "(Nie)zwyczajne ja" i "MapaJa Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego.

Prowadzi kursy, treningi, indywidualne konsultacje i mentoring.Zaproszeni goście

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym. Praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem. Twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica®

Katarzyna Paterek

mgr Katarzyna Paterek

trenerka, terapeutka, animatorka, koordynatorka projektów społecznych. Śpiewaczka i aktywistka ekologiczna. Zawodowo związana z NGOsami, działającymi na rzecz rozwoju osób dorosłych, młodzieży i dzieci, edukacji, kultury, a społecznie na rzecz przyrody.

Informacja o zapisach

Cena jednorazowa - 7000 zł z VAT

Opłata ratalna 10x700 zł z VAT

Brak wolnych miejsc na I warszawską edycję kursu "Zaufać sobie". W celu zapisania się na listę rezerwową prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz w zakładce "Kontakt" na adres zapisy@euphonia.pl.

Opinie uczestników

Basia, psycholog:

„W moim odczuciu profesjonalnie zorganizowany kurs, ze szczególną dbałością o potrzeby uczestników. Goście zaproszeni do współpracy w ciekawy i porywający sposób prezentowali własny dorobek, poszerzając świadomość uczestników kursu. Sam program to połączenie tradycyjnej psychologii z nowymi trendami psychoterapii, który pozwala na swobodne eksplorowanie siebie. Poznanie własnych możliwości, ograniczeń, potrzeb i całej swej natury. No i autorka, prowadząca kurs to psychoterapeuta z niebywałym wyczuciem na potrzeby każdego z uczestników. "Pięknie" i mądrze prowadzi grupę, jej słowa są drogowskazami w poznawaniu siebie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym wartościowym doświadczeniu”.

Anna:

„Bardzo polecam kurs rozwoju każdemu kto ma ochotę żyć świadomie i naprawdę być sobą. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwa droga. Natomiast forma kursu jak i osoby prowadzące stopniowo i z dużym zrozumieniem pomagają przejść przez kolejne warstwy iluzji. Udział w kursie był najlepsza inwestycją prowadząca do zmiany jakości w moim życiu. Bardzo polecam każdemu, kto czuje zmęczenie dotychczasowym życiem i samym sobą”

Leokadia:

„Warsztaty dały mi możliwość doświadczenia emocji poupychanych w głębszych warstwach świadomości oraz okazję do wglądu w siły determinujące własne działania”

Izabella:

" Na kursie cała wiedza teoretyczna była zaskakująca i nowa.  Jednocześnie okazała się wyjątkowo oczywista, wyjaśniająca wiele aspektów życiowych problemów. A praca z ciałem i doświadczaniem bardzo ciekawa i inspirująca do dalszego wypróbowywania nowo zdobytych umiejętności (...).  Podczas kursu poznałam w praktyce prostą prawdę, że najważniejszy jest punkt z którego spoglądamy na sprawę tu i teraz. I w zależności od tego punktu możemy łatwiej lub trudniej lub wcale nie możemy rozwiązywać nasze problemy. Albo one same znikają… Tym sposobem mój kryzys zmienił rozmiar na dużo mniejszy. Poprawiły się moje relacje z bliskimi, zwłaszcza z mężem,

Kurs poleciłabym wszystkim zainteresowanym Rozwojem Osobistym przez duże R i O, oraz moim bliskim czyli mężowi i dzieciom, a także przyjaciółkom z moich poprzednich rozwojowych warsztatów"

Aleksandra:

"Jedną z moich motywacji do zapisania się na kurs było namierzenie własnych ran - motywacje moich relacji, źródeł emocji i umiejętność obchodzenia się z nimi w konstruktywny sposób. Podczas kursu uczę się zaufania do ŻYCIA (...).

Podczas zajęć najbardziej zaskoczyło mnie podejście Joli - profesjonalne,logiczne, naukowe. To co dla mnie jest przeczuciem, “wiedzeniem, że tak jest i już” u Joli nabiera jasnego, naukowego, niemal udowodnionego charakteru"

Agnieszka:

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Jolę, poczułam że to jest dokładnie to czego potrzebuje, czego szukałam. Po każdym zjeździe jaki jest częścią kursu, utwierdzam się w słuszności mojego wyboru. Ogromna jasność przekazu, delikatność i subtelność, wielka dojrzałość oraz doświadczenie. To wszystko przekłada się na realne rezultaty/efekty w życiu"

Ewa:

"Serdecznie polecam, jeśli ktoś się waha. Duet Jolanty Toporowicz i Marzanny Radziszewskiej gwarantuje wysoką jakość i zawodową odpowiedzialność. Obie Panie mają za sobą lata praktyki, szersze spojrzenie na rzeczywistość, są życzliwe ludziom, empatyczne, ale i nie pozwalają na samooszukiwanie się. Pilnują procesu i grupowego, i indywidualnego. Wspierają, motywują, dzielą się wiedzą, doświadczeniem, własnymi przeżyciami. Czas kursu to dla mnie czas konfrontacji z własnymi słabościami, niemocami, czas uczenia, doświadczania, czucia, dostępu do ważnych schowków. Szczerze polecam wszystkim gotowym na intensywną podróż w głąb siebie. Drogie Panie, dziękuję niezmiennie 💓"

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl