VII edycja kursu rocznego "Zaufać sobie"

Wrocław 2021/2022

Rozpocznij

Zaproszenie od autorki kursu

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z 30 letnim doświadczeniem:

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania wewnętrznej mądrości, którą wszyscy jesteśmy obdarzeni. W czasie ekstremalnych zmian i związanych z nimi wyzwań stojących przed każdym z nas, szczególnie ważna wydaje się kondycja psychiczna i emocjonalna człowieka oraz zaufanie do głębokiej, niczym nie zakłóconej istoty nas samych. Zewnętrzne, niesprzyjające harmonii okoliczności sprawiają, że coraz trudniej odnaleźć swoja esencję w tym, co dotychczas stanowiło dla nas oparcie. Jesteśmy zmuszeni do przewartościowania się i być może właśnie ten fakt jest szansą na zmianę jakości życia przed którą obecnie stoimy.

Kurs jest dziesięciomodułowym cyklem wykładów i warsztatów obejmujących podstawową wiedzę psychologiczną oglądaną przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego MapaJa®. Autorski program kursu oraz możliwość doświadczenia różnych poziomów świadomości w trakcie zajęć warsztatowych pozwala na uczenie się akceptacji wszystkich przejawów życia i jego różnorodności. Umożliwia stopniowe rozmontowywanie wizerunków na rzecz autentycznego dostępu do własnego potencjału i budowania poczucia wartości opartego o autentyczny kontakt z całym spektrum własnych zasobów i ograniczeń. Dziesięciomiesięczna praca własna w połączeniu z nabytą wiedzą i perspektywą poziomów świadomości sprawia, że życie ma szansę nabrać zupełnie innej jakości.

Serdecznie zapraszam

Jola Toporowicz

Korzyści dla uczestnika

 • nabycie podstawowej wiedzy psychologicznej bezpośrednio dotyczącej życia człowieka
 • poznanie mapy poziomów świadomości ego MapaJa®
 • poznanie podstaw wiedzy na temat emocji i uczuć oraz ich uwalniania
 • poznanie czym różnią się sposoby komunikowania się na różnych poziomach świadomości
 • poznanie i doświadczenie jaką rolę pełnią trudne sytuacje w życiu
 • poznanie przyczyn uwikłań w relacjach
 • poznanie własnego udziału w budowaniu jakości życia
 • poznanie narzędzi do przekraczania uwikłań i zmiany
 • poznanie podstaw Psychobiologii
 • całoroczna możliwość pracy własnej w trakcie zajęć warsztatowych
 • jedna indywidualna, nieodpłatna konsultacja w trakcie trwania kursu
 • poszerzenie świadomości i osobista transformacja jakości życia

Zapraszamy

 • osoby mające już doświadczenia w pracy własnej ( psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)
 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie i otwarte na nieznane punkty odniesienia
 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami
 • osoby gotowe na zmianę siebie
 • osoby szukające jakości życia w wartościach egzystencjalnych
 • osoby pracujące z ludźmi i szukające nowych perspektyw rozumienia człowieka
 • osoby zainteresowane poznaniem mapy poziomów świadomości i doświadczeniem ich jakości

Ważne informacje

Jak każdy trening, również praca w obszarze poszerzania świadomości, praca z emocjami i uczenie się dostępu do szerszych przestrzeni świadomości jest absorbująca i momentami obciążająca emocjonalnie i mentalnie. Proces wewnętrznej zmiany podczas kursu jest rozłożony na dziesięć miesięcy, w trakcie których możliwe jest stopniowe integrowanie nabywanej wiedzy i efektów pracy własnej. Celem kursu jest poprawa jakości życia w codzienności. Proces zmiany obejmuje doświadczenie akceptacji wszystkich aspektów życia. Praca odbywa się w grupie. Ważne jest, by mieć świadomość, że równoległe uczestniczenie w podobnych kursach może owocować zakłóceniem tego procesu, za efekty którego w takich przypadkach nie możemy wziąć odpowiedzialności. Łączenie kilku głębokich technik w procesie poszerzania świadomości może prowadzić do dezintegracji psychicznej i wewnętrznego chaosu.

Przeciwskazaniem do udziału w kursie są choroby psychiczne, stany derealizacji, dysocjacji. 

Kurs nie jest psychoterapią.

Miejsce

Kurs jest połączeniem wykładów, dyskusji, warsztatów z ćwiczeniami i elementów pracy własnej. Forma kursu zostanie dostosowana do bieżącej sytuacji i obostrzeń aktualnie obowiązujących w kraju. Będzie odbywać się w formie hybrydowej: online i w formie bezpośrednich spotkań warsztatowych.

Wrocław

Dla uczestników

Kurs jest propozycją, która uruchamia proces wewnętrznych zmian uczestników. Ważne jest, żeby podejmując decyzję uczestniczenia w kursie zdecydować się na udział w całym cyklu. Zalecane jest nie uczestniczenie równolegle w innych kursach.

Nie ma możliwości udziału w pojedynczych zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł. Każdy uczestnik w trakcie trwania kursu ma dostęp do wszystkich materiałów kursu znajdujących się w panelu klienta.

Harmonogram 2021/2022* • 25 - 26.09 2021

  Kim jestem? Tożsamość. Mapa poziomów świadomości MapaJa®. Rozpoczęcie kursu wykład.

  Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób myślimy o sobie, na jakiej podstawie siebie identyfikujemy. To, co jest fundamentem naszej identyfikacji bezpośrednio nadaje kierunek wszystkim naszym aktywnościom. Podczas pierwszego modułu poznamy sposoby oraz mechanizmy definiowania samych siebie. Zrobimy pierwszy krok w kierunku zaufania sobie i nauczymy się rozróżniać, kiedy ufamy nabytym przekonaniom, a kiedy słuchamy swojej wewnętrznej mądrości. Poznamy szczegóły autorskiego opracowania Mapy poziomów świadomości ego. Przyjrzymy się i spróbujemy zrozumieć inne niż swoje własne sposoby interpretowania i rozumienia takich obszarów, jak poczucie „ja”, motywy wchodzenia w relacje, potencjał do uczenia się i rozwijania świadomości, możliwości w samodzielnym podejmowaniu decyzji czy wreszcie potencjał do podejmowania konfliktów. Poznamy potencjał i ograniczenia poziomów świadomości w perspektywie swojej i innych ludzi.

  Z dużym prawdopodobieństwem poznanie tej niecodziennej perspektywy otworzy ciekawość na poznanie możliwości zmiany jakości życia, nie poprzez zewnętrzne pomysły i recepty dla wszystkich te same, a drogę poznania siebie i szacunek do swojego potencjału i ograniczeń, otwierając dostęp do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji.

  czytaj więcej
 • 23 - 24.10 2021

  Natura emocji i uczuć. Wykład i zajęcia warsztatowe

  Emocje i uczucia to obszar życia każdego z nas, który często stoi na przeszkodzie do osiągania zewnętrznych celów. Szukamy więc sposobu, żeby się ich pozbyć (nie przeżywać) - zwłaszcza tych niechcianych, uważanych za złe, niepotrzebne.

  Zwyczajowo i nieświadomie traktujemy emocje i uczucia, jako składnik życia, który można uporządkować racjonalnymi sposobami. Nic bardziej mylącego, niestety. Emocjonalna i uczuciowa sfera życia nie podlega ani linearnej logice, ani racjonalnym argumentom. Ma swój własny, wrodzony, niezależny od naszej woli porządek. Nauczenie się identyfikowania i szacunku do emocji oraz uczuć to fundament w drodze do zaufania swojej wewnętrznej mądrości. W trakcie zajęć poznamy jej porządek i nauczymy się rozróżniać pierwotne od wtórnie wzbudzonych emocji i mechanizmów obronnych. Nauczymy się odróżniać emocje od uczuć, zrobimy pierwszy krok w ich doświadczaniu i identyfikowaniu.

  Z dużym prawdopodobieństwem moduł o naturze uczuć wzbogaci Cię o perspektywę życzliwości do własnej wrażliwości i biologicznej strony Twojej natury, zbliży Cię do akceptacji odczuwania, szacunku do emocjonalnej reakcji na życie, pozwoli uznać wartość faktu, że czujesz.

  czytaj więcej
 • 20 - 21.11 2021

  Podstawy Psychobiologii. Kanały percepcji. Wykłady

  Wykład 20.11.2021r - Podstawy Psychobiologii poprowadzi dr n. med. Marzanna Radziszewska 

  Medycyna akademicka widzi przyczyny, przebieg i możliwości leczenia chorób wyłącznie na poziomie materialnym. Ponieważ wpisuje się w pełni w naukę głównego nurtu, opiera się na tym samym co ona paradygmacie materialistyczno-redukcjonistycznym, postrzegającym człowieka jako swego rodzaju bio-maszynę posługującą się świadomością, która jest wynikiem przypadkowych wyładowań neuronalnych w jej centralnym układzie nerwowym. Perspektywa niematerialistyczna widzi człowieka jako wieczną świadomość przejawiającą się w materialnym ciele, poruszającą się w ziemskiej rzeczywistości za pomocą nawigacji zwanej umysłem, który jest jej zawężoną formą, doświadczającą rzeczywistości w linearny sposób. Mózg jest interfejsem odbierającym sygnały z nielokalnej, istniejącej poza czasem i przestrzenią świadomości i dostosowuje stan ciała – formy, w której świadomość się przejawia do treści, które są z nią powiązane. Ciało wiernie odzwierciedla wszystko, co dzieje się w świadomości, a precyzyjniej rzecz ujmując, w jej linearnym aspekcie - umyśle. Każda choroba jest wynikiem doświadczenia emocjonalnego wstrząsu z powodu zderzenia naszych oczekiwań co do tego jak rzeczywistość, zgodnie z naszymi przekonaniami, wyglądać powinna z tym, co nas w życiu spotyka. Psychobiologia przedstawia emocjonalne kody chorób. Pokazuje powiązania pomiędzy każdą chorobą, której doświadczamy i przeżytymi przez nas w konkretny sposób życiowymi doświadczeniami. Ujawnia związki pomiędzy sposobem naszego doświadczania rzeczywistości w poziomem naszej duchowej ewolucji, naszą rodową historią i warunkowaniem, któremu zostaliśmy poddani podczas wzrastania w środowisku, które nas wychowywało. Wykład wprowadza w tematykę zagadnień, którymi zajmuje się Psychobiologia.

  Wykład 21.11.2021r. - Kanały percepcji poprowadzi mgr Jolanta Toporowicz

  czytaj więcej
 • 18 - 19.12 2021

  Jacy jesteśmy, Typy osobowości. Wykład. Zajęcia warsztatowe.

  W czwartym module przyjrzymy się różnym typom osobowości przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego. Dowiemy się, jaki potencjał i jakie ograniczenia mają poszczególne charaktery. Jakie perspektywy poznania i doświadczania mamy jako ludzie pozornie tacy sami i posługujący się tymi samymi pojęciami, ale różnie rozumianymi i wcielanymi w życie poza wyborem i racjonalną narracją. Stanie się dla nas czytelniejsze, dlaczego tyle wokoło nieporozumień i nierozwiązywalnych konfliktów. Z szerszą perspektywą rozumienia tej różnorodności mamy szansę na zainteresowanie drugim człowiekiem i uczenie się akceptacji dla różnorodności przejawów Życia.

  Z dużym prawdopodobieństwem moduł o osobowościach będzie skłaniał Cię do zdrowej pokory i rezygnacji z własnych pomysłów na innych ludzi. Pomoże Ci rozeznać się w Twoim otoczeniu i adekwatnie do potencjału podejmować decyzje w dbałości o siebie i swoją przestrzeń.

  czytaj więcej
 • 22 - 23.01 2022

  Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji. Wykłady.

  Wykład 22.01.2022r. - Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości poprowadzi dr n. med. Marzanna Radziszewska 

  Potencjał poziomu świadomości determinuje sposób w jaki postrzegamy rzeczywistość, jak ją rozumiemy i jak jej doświadczamy. Umieszczenie koncepcji emocjonalnych przyczyn chorób, którą przedstawia Psychobiologia w kontekście mapy poziomów świadomości rzuca nowe światło zarówno na sposób doświadczania biologicznych konfliktów, jak i na możliwości ich rozwiązywania.

  Uwzględnienie indywidualnego, wrodzonego potencjału wynikającego z poziomu świadomości pozwala na ujrzenie źródła biologicznych konfliktów w kontekście o wiele szerszym niż dziedzictwo rodowe czy warunkowanie, przez które przechodzimy w środowisku naszego dorastania. Wiedza na temat różnic w rozumieniu i doświadczaniu rzeczywistości wynikających z poziomu świadomości danego człowieka przynosi też wyjaśnienie dlaczego praca nad rozwiązywaniem biologicznych konfliktów musi uwzględniać jego unikatowy potencjał, jeśli ma być efektywna i bezpieczna.

  Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z podejściem do zdrowia i choroby z perspektywy poziomów świadomości oraz wskazane kierunki możliwej pracy z biologicznymi konfliktami.

  Wykład 23.01.2021r. - Rodzaje relacji poprowadzi mgr Jolanta Toporowicz

  czytaj więcej
 • 26 - 27.02 2022

  Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji. Wykład. Zajęcia warsztatowe.

  W trakcie zajęć odpowiemy na pytania:

  • Dlaczego wybieram takiego, a nie innego partnera? Dlaczego poczucie jedności na początku relacji, z czasem przekłada się na frustrację i konflikty? Jak wyjść z uwikłania? 
  • Jaki związek ma niechciane uczucie pustki czy upokorzenia doświadczone w dzieciństwie z powtarzającym się schematem w bliskich relacjach?
  • Jak niechciane lęki i zranienia przekładają się na wyobrażenia o szczęśliwym związku?
  • Jaki jest sens uwikłań z perspektywy poziomów świadomości i jaką wartość wnosi w nasze życie, to tylko fragment tematu w temacie koluzji opracowanego przez szwajcarskiego psychiatrę i psychoterapeutę Jurga Willi.

  Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach urealni dziecięce wyobrażenia na temat szczęścia w bliskich relacjach. Otworzy szerszą perspektywę wartości, jaką niosą uwikłania w drodze do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji wszystkich aspektów dotąd niechcianych i wykluczanych. Zmotywuje do otwarcia się w pierwszej kolejności na miłość do siebie. Bez tego elementu, żaden związek na dłuższą metę nie będzie mógł się rozwijać.

  czytaj więcej
 • 19 - 20.03 2022

  Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wykłady, Zajęcia warsztatowe.

  Nikt nie lubi konfliktu i towarzyszących mu niemiłych odczuć. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że konflikt z perspektywy praw rządzących wszechświatem jest Źródłem Życia. Dzięki konfliktowi w perspektywie praw fizyki powstaje energia. Bez niej wszystko zamiera.

  W trakcie zajęć poznamy podstawowe sposoby komunikowania się na różnych poziomach świadomości; przyczyny i jakość konfliktów na różnych poziomach, potencjał do rozumienia oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na różnych poziomach świadomości.

  Poznamy niezbędne etapy rozwiązania konfliktu, otwierając drogę do szerszej przestrzeni świadomości i nowej jakości życia: przekraczania poziomu świadomości.

  Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach zmieni Twój sposób myślenia o konflikcie z niechcianej konieczności w szansę na zmianę rozumienia jego wagi, otworzy drogę do rozwiązania konfliktu i tym samym pomoże Ci w podjęciu decyzji o zmianie perspektywy poziomu świadomości.

  czytaj więcej
 • 23 - 24.04 2022

  Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Zajęcia warsztatowe.

 • 07 - 08.05 2022

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości.. Zajęcia warsztatowe.

  Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, że pomiędzy intelektualnym rozumieniem pojęć i często idącym za tym wyobrażeniem na ich temat, a bezpośrednim doświadczeniem istnieje przepaść. Artykułowanie intelektualnego opisu i wyobrażonej rzeczywistości niewiele ma wspólnego z bezpośrednim doświadczeniem. Zwłaszcza, jeśli jest czymś dotąd nieznanym.

  Na czym w doświadczeniu polega różnica pomiędzy zrozumieniem, współczuciem, empatią a współodczuciem i co to ma wspólnego z poziomami świadomości - o tym dowiemy się na przedostatnim module kursu. Po krótkim wykładzie będziemy trenować postrzeganie i komunikowanie się z różnych poziomów świadomości. Poznamy te różne perspektywy w praktycznym doświadczeniu.

  Z dużym prawdopodobieństwem poznasz nowe perspektywy rozumienia różnych kontekstów codzienności i zyskasz nowe narzędzia w reagowaniu na nie. Rozwiniesz swój potencjału zgodnie z wewnętrzną, głęboką mądrością. Zrobisz pierwszy krok do opartej na wewnętrznej prawdzie spójności pomiędzy myśleniem, uczuciami i współodczuwaniem. Doświadczysz wewnętrznego dostatku i lekkości życia.

  czytaj więcej
 • 24 - 26.06 2022

  Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Zajęcia warsztatowe.

  Uroczyste zakończenie kursu.

  czytaj więcej

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU

 • treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)
 • treningu uwalniania uwikłań w relacjach lub treningu terapeutycznym „Podróż w głąb siebie”


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu.

Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka EAP z wieloletnim doświadczeniem

Autorka mapy poziomów świadomości MpaJa®, twórczyni autorskiego programu Zaufać Sobie®, właścicielka Instytutu, autorka książki "(Nie)zwyczajne ja"Zaproszeni goście

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym. Praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem. Twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica®

Opinie uczestników

Kiedy rok temu okazało się, że kurs Zaufać sobie będzie miał warszawską edycje, nie zastanawiałam się ani przez chwilę. I była to jedna z najlepszych moich decyzji. To był rok bardzo intensywnej, głębokiej, często bardzo trudnej pracy, która pozwoliła mi skonfrontować się ze sobą, głębiej doświadczać siebie, namierzać swoje rany, blizny, przyjrzeć się moim relacjom, zdejmować kolejne warstwy wyobrażeń na swój temat, wreszcie uczyć się ufać sobie. Dzięki osobowości i umiejętnościom Joli oraz atmosferze stworzonej w grupie wszystko odbywało się łagodnie, z szacunkiem, mimo, że często okupione było łzami, zwątpieniem i strachem.

To wszystko oczywiście przekłada się na jakość codziennego życia, w szczególności na moje relacje, podejmowane decyzje i na pracę zawodową.

Kończymy pierwszy stopień kursu, z którego wynoszę wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, ale również narzędzia do pracy własnej. Nowatorskie spojrzenie Joli na poziomy świadomości i związane z tym konsekwencje w relacjach i komunikowaniu się, na koluzje w związkach, na naturę emocji i konfliktów, na sposoby docierania do intuicji – to wszystko jest w tym kursie bezcenne, tak jak bezcenny jest kontakt z Jolą i czerpanie z Jej mądrości i doświadczenia.

Polecam kurs odważnym i ciekawym. Każdemu, kto ma odwagę podjąć pracę nad sobą, odwagę zmierzyć się z mitami na swój temat, odwagę naruszyć swój dotychczasowy wizerunek, ale też tym ciekawym siebie i drugiego człowieka. Odwaga i ciekawość są niezbędne, bo w efekcie końcowym można spotkać inną siebie, niekoniecznie podobną do tej, którą znaliśmy dotychczas. 😊

Z wdzięcznością,


Basia P.

Kończę roczny cykl warsztatów "Zaufać Sobie". Jest to dla mnie bardzo owocna podróż. Właśnie tego potrzebowałam i właśnie o TO od wielu lat nieustannie się starałam. Co zmieniło się w moim życiu? Bardzo wiele na korzyść. Wzrosła moja pewność siebie, zyskałam wewnętrzne ugruntowanie, jestem ze sobą "bez wątpliwości", już nie zdradzam siebie by innych zadowolić. A oprócz tego wiele się dowiedziałam teoretycznie i ta wiedza bardzo mi pomaga w relacjach międzyludzkich. Jestem Jolu fanką Twoich warsztatów, są wspaniałe. I choć nie lubię formy on-line (w dużej mierze tak pracowaliśmy), mimo to - warsztaty są dla mnie bardzo owocne.


Agnieszka H

Mój udział w kursie „Zaufać sobie” był podyktowany ogromną chęcią zmiany. Nie miałam sprecyzowanych konkretnych oczekiwać, z pełnym zaufaniem pozwoliłam się prowadzić Joli, opierając się na jej wiedzy oraz doświadczeniu.

Nasze spotkania poprzedzone były nagranymi wykładami, które dawały podstawy merytoryczne do praktycznych zajęć. Każdy kolejny moduł poszerzał perspektywę i pozwałał nie tylko przyjrzeć się z bliska najważniejszym aspektom życia takim jak przyjaźń, bliskie relacje, komunikacja, ale również zobaczyć siebie w zupełnie nowej odsłonie.

Atmosfera całkowitej akceptacji, szacunku i zaufania pozwoliła mi skonfrontować się ze swoimi trudnościami, słabościami i ciemnymi stronami. Wszystko to odbywało się w doskonałej harmonii, z poczuciem wsparcia zarówno od Joli, jak i całej grupy.

Kończę kurs z ogromną wdzięcznością za zmiany, jakie zaszły w moim codziennym życiu. Patrzę na świat z ciekawością i zaufaniem bo już wiem, że to co najtrudniejsze staje się najbardziej budujące. Zyskałam świadomość, że sama jestem odpowiedzialna za swoje życie i mam moc sprawczą, aby dokonywać zmian. Nauczyłam się szukać przyczyn trudności w sobie zamiast lokować je na zewnątrz oraz czerpać z mojej wewnętrznej mądrości, intuicji. Wciąż uczę się szczerości wobec siebie bo już wiem, że warto.

Polecam kurs wszystkim, ktokolwiek ma chęć i odwagę na konfrontację z prawdziwym sobą.

Dorota R

Opłaty

Wystawianie faktur - Ważne!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Opłata jednorazowa

10 modułów

 • cena z VAT
 • wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w kursie
 • cena obejmuje 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

7000 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Opłata ratalna

za każdy z 10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 1 z 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w kursie 
 • każda kolejna wpłata powinna być dokonana minimum 5 dni przed planowaną datą spotkania
 • nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia modułu
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

700 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl