VI edycja - Wrocław 2020/2021

roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości

Rozpocznij

Opis kursu

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.

Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości ego.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia.

VI edycja kursu prowadzony jest w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji. W programie przewidziana jest również część warsztatowo- treningowa z elementami pracy własnej w tematach objętych programem. Każdy uczestnik w ramach kursu ma zagwarantowaną jedną, bezpłatną, indywidualną konsultację.

Zajęcia kursu odbywać się będą we Wrocławiu. Ostatni, typowo treningowy zjazd kursu spędzimy w cichej scenerii Gór Izerskich.

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmianę jakości życia wzbogacającą postrzeganie codzienności o wartości, o których na co dzień zapominamy. Perspektywy poziomów świadomości, z jednej strony bezlitośnie pozbawiają egocentrycznych złudzeń i wizji, by równolegle otwierać przestrzenie doświadczania, których  żadną inną drogą doświadczyć się nie da.  Doświadczenie bezwarunkowej akceptacji i poczucia dostatku niezależnego od zewnętrznych zasobów i atrybutów. Wartość, która może być dostępna każdemu z nas.

Korzyści dla uczestnika

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości

 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się

 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzi

 • poznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn

 • doświadczenie współzależności w relacjach

 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch

 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem

 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne

 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

Zapraszamy

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie

 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach

 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia

 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem

Harmonogram 2020/2021*

Program kursu składa się z cyklu wykładów, prezentujących podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego. Oprócz wykładów, każdy moduł zawiera część praktyczną, połączoną z ćwiczeniami i dyskusją. Ostatnie trzy godziny każdego zjazdu, to czas na pracę własną w formule warsztatowo-treningowej. Ćwiczenia i treningi służą bezpośredniemu doświadczeniu nabywanej wiedzy i wspierają korzystanie z niej w codziennym życiu.


 • 26 - 27.09 2020

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości

 • 10 - 11.10 2020

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania

 • 07 - 08.11 2020

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości

 • 19 - 20.12 2020

  Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności

 • 16 - 17.01 2021

  Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji

 • 20 - 21.02 2021

  Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii - prowadzenie dr n. med. Marzanna Radziszewska

 • 06 - 07.03 2021

  Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu

 • 24 - 25.04 2021

  Leczenie w perspektywie poziomów świadomości - prowadzenie dr n.med. Marzanna Radziszewska

 • 08 - 09.05 2021

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości

 • 25 - 27.06 2021

  Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU**:

 •  w treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)
 • w wybranym wykładzie z Psychobiologii (termin do wyboru)


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

** Nie dotyczy osób, które brały już udział w takich zajęciach we wcześniejszym terminie

Miejsce

Z uwagi na specyfikę zajęć, spotkania odbywać się będą w różnych lokalizacjach: we Wrocławiu i w Gajówce na Pogórzu Izerskim.

Szczegóły na temat miejsca - już wkrótce!


PROWADZĄCA

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, twórczyni autorskiego programu kursu „Zaufać sobie”, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Zaproszeni goście

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Opłata jednorazowa

10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online


WYSTAWIANIE FAKTURY: W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność

7000 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Opłata ratalna

za każdy z 10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 1 z 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • pierwsza wpłata traktowana jest jako zaliczka na poczet całego kursu i stanowi jednocześnie opłatę za ostatnie spotkanie
 • każda kolejna wpłata powinna być dokonana minimum 5 dni przed planowaną datą spotkania
 • nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia modułu
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online


WYSTAWIANIE FAKTURY: W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność

700 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl