VI edycja kursu rocznego "Zaufać sobie"

Wrocław 2020/2021

Rozpocznij

Zaproszenie od autorki kursu

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z 26 letnim doświadczeniem:

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.

Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości ego.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia.

VI edycja kursu prowadzony jest w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji. W programie przewidziana jest również część warsztatowo- treningowa z elementami pracy własnej w tematach objętych programem. Każdy uczestnik w ramach kursu ma zagwarantowaną jedną, bezpłatną, indywidualną konsultację.

Zajęcia kursu odbywać się będą we Wrocławiu. Ostatni, typowo treningowy zjazd kursu spędzimy w cichej scenerii Gór Izerskich.

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmianę jakości życia wzbogacającą postrzeganie codzienności o wartości, o których na co dzień zapominamy. Perspektywy poziomów świadomości, z jednej strony bezlitośnie pozbawiają egocentrycznych złudzeń i wizji, by równolegle otwierać przestrzenie doświadczania, których  żadną inną drogą doświadczyć się nie da.  Doświadczenie bezwarunkowej akceptacji i poczucia dostatku niezależnego od zewnętrznych zasobów i atrybutów. Wartość, która może być dostępna każdemu z nas.

Korzyści dla uczestnika

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości

 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się

 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzi

 • poznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn

 • doświadczenie współzależności w relacjach

 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby

 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch

 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem

 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne

 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

Zapraszamy

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)

 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie

 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami

 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach

 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia

 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem

Miejsce

Z uwagi na specyfikę zajęć, spotkania odbywać się będą w różnych lokalizacjach: we Wrocławiu i jego okolicach

Zajęcia od września do czerwca

JOGA PORUSZENIE, ul. Norwida 22/4

Wrocław

Ostatnie zajęcia

Szczegóły wkrótce!

Spotkanie wyjazdowe

Ważna informacja!

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju i na świecie, w przypadku wprowadzenia obostrzeń ograniczających możliwość organizowania bezpośrednich spotkań grupowych, kurs będzie odbywać się w formie online. Uczestnicy otrzymają wcześniej nagrany wykład, a czas spotkania online przeznaczymy na omówienie materiału, ćwiczenia z elementami pracy własnej. Zajęcia będą się odbywać na platformie Clickmeeting. 

Harmonogram 2020/2021*

Program kursu składa się z cyklu wykładów, prezentujących podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego. Oprócz wykładów, każdy moduł zawiera część praktyczną, połączoną z ćwiczeniami i dyskusją. Ostatnie trzy godziny każdego zjazdu, to czas na pracę własną w formule warsztatowo-treningowej. Ćwiczenia i treningi służą bezpośredniemu doświadczeniu nabywanej wiedzy i wspierają korzystanie z niej w codziennym życiu.


 • 26 - 27.09 2020

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości

  Na co dzień nie zastawiamy się, w jaki sposób myślimy o sobie, na jakiej podstawie siebie identyfikujemy. To, co jest fundamentem naszej identyfikacji bezpośrednio nadaje kierunek wszystkim naszym aktywnościom

  Podczas pierwszego modułu poznamy i przećwiczymy sposoby oraz mechanizmy definiowania samych siebie. Zrobimy pierwszy krok w kierunku zaufania sobie i nauczymy się rozróżniać, kiedy ufamy nabytym przekonaniom, a kiedy słuchamy swojej wewnętrznej mądrości. Poznamy  szczegóły autorskiego opracowania Mapy poziomów świadomości ego. Przyjrzymy się i spróbujemy zrozumieć inne niż swoje własne sposoby interpretowania i rozumienia takich obszarów, jak poczucie „ja”, motywy wchodzenia w relacje, potencjał do uczenia się i rozwijania świadomości, możliwości w samodzielnym podejmowaniu decyzji czy wreszcie potencjał do podejmowania konfliktów. Poznamy potencjał i ograniczenia poziomów świadomości w perspektywie swojej i innych ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem poznanie tej niecodziennej perspektywy otworzy Ci ciekawość na poznanie możliwości zmiany jakości życia, nie jak dotychczas poprzez zewnętrzne pomysły i recepty dla wszystkich te same, a drogę poznania siebie i szacunek do swojego potencjału i ograniczeń, otwierając dostęp do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji.
  czytaj więcej
 • 07 - 08.11 2020

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania

  Emocje i uczucia to obszar życia każdego z nas, który często stoi na przeszkodzie do osiągania zewnętrznych celów. Szukamy więc sposobu, żeby się ich pozbyć (nie przeżywać) - zwłaszcza tych niechcianych, uważanych za złe, niepotrzebne

  Zwyczajowo i nieświadomie traktujemy emocje i uczucia, jako składnik życia, który można uporządkować racjonalnymi sposobami. Nic bardziej mylącego, niestety. Emocjonalna i uczuciowa sfera życia nie podlega ani linearnej logice, ani racjonalnym argumentom. Ma swój własny, wrodzony, niezależny od naszej woli porządek. Nauczenie się identyfikowania i szacunku do emocji oraz uczuć to fundament w drodze do zaufania swojej wewnętrznej mądrości. W trakcie zajęć poznamy jej porządek i nauczymy się rozróżniać pierwotne od wtórnie wzbudzonych emocji i mechanizmów obronnych. Nauczymy się odróżniać emocje od uczuć, zrobimy pierwszy krok w ich doświadczaniu i identyfikowaniu. Z dużym prawdopodobieństwem moduł o naturze uczuć wzbogaci Cię o perspektywę życzliwości do własnej wrażliwości i biologicznej strony Twojej natury, zbliży Cię do akceptacji odczuwania, szacunku do emocjonalnej reakcji na życie, pozwoli uznać wartość faktu, że czujesz.
  czytaj więcej
 • 19 - 20.12 2020

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości

  W trzecim module przyjrzymy się różnym typom osobowości przez pryzmat mapy poziomów świadomości ego. Dowiemy się, jaki potencjał i jakie ograniczenia mają poszczególne charaktery

  Jakie perspektywy poznania i doświadczania mamy jako ludzie pozornie tacy sami i posługujący się tymi samymi pojęciami, ale różnie rozumianymi i wcielanymi w życie poza wyborem i racjonalną narracją. Stanie się dla nas czytelniejsze, dlaczego tyle wokoło nieporozumień i nierozwiązywalnych konfliktów. Z szerszą perspektywą rozumienia tej różnorodności mamy szansę na zainteresowanie drugim człowiekiem i uczenie się akceptacji dla różnorodności przejawów Życia. Z dużym prawdopodobieństwem moduł o osobowościach będzie skłaniał Cię do zdrowej pokory i rezygnacji z własnych pomysłów na innych ludzi. Pomoże Ci rozeznać się w Twoim otoczeniu i adekwatnie do potencjału podejmować decyzje w dbałości o siebie i swoją przestrzeń.
  czytaj więcej
 • 16 - 17.01 2021

  Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności

  Kontakty z ludźmi są składnikiem życia każdego człowieka. Codzienność składa się z różnych relacji i każda z nich ma swoją własną specyfikę i naturalny porządek

  Zakłócenie/nierespektowanie tego porządku, albo próby wprowadzenia swojego pomysłu bez wiedzy o konsekwencjach sprawi, że relacje będą raczej kuleć niż wprowadzać wartość dodaną do jego jakości. Czym różni się partnerstwo od przyjaźni? Czy rodzicielstwo może się przekształcić w przyjaźń? Jakie reguły ma współpraca w hierarchicznej strukturze, a jakie w innych okolicznościach? To pytania, na które odpowiedzi rozjaśnią nam większość nierozumianych dysharmonii w różnych kontaktach i ich jakościach. Poznamy też elementy wszechobecnego wpływu naszych prawdziwych intencji na jakość relacji, zrobimy pierwszy krok w kierunku namierzenia przyczyny, z powodu której nie rozumiemy skutków rozbieżności pomiędzy racjonalnymi motywacjami w konfrontacji z prawdą na poziomie wewnętrznej, głęboko przeżywanej prawdy o sobie. Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach otworzy drogę Ci do konstruktywnych relacji w wielu obszarach. Perspektywa poziomów świadomości wzbogaci tę wiedzę o świadomość potencjału do zmiany i możliwość realistycznej oceny sytuacji. Będzie kolejnym krokiem w kierunku bezwarunkowej akceptacji porządku Życia.
  czytaj więcej
 • 20.02 2021

  Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii - prowadzenie dr n. med. Marzanna Radziszewska

  Medycyna alopatyczna ogranicza swoje działania do poziomu fizycznego – skutki i przyczyny choroby postrzegane są jako zależności, które można zaobserwować przy użyciu metod akceptowanych przez naukę opartą na paradygmacie materialistycznym. Leczenie rozumie się jako działanie na fizyczną przyczynę – chorobotwórcze drobnoustroje, uszkodzone ogniwo w metabolicznej ścieżce i/lub likwidowanie objawów choroby

  W większości tzw. chorób przewlekłych sprowadza się to do zarządzania chorobą do końca życia pacjenta, a nie do pełnego wyzdrowienia. Perspektywa Psychobiologii poszerza obraz choroby o kolejne poziomy postrzegania. Łączy fizyczne objawy z doświadczanymi emocjami, tzw. biologicznymi konfliktami i pokazuje zależności pomiędzy schematami emocjonalnego reagowania na życiowe problemy i sposobami radzenia sobie z nimi z potencjałem poziomu świadomości człowieka. Taka poszerzona perspektywa, uwzględniająca istotę naszego człowieczeństwa – świadomość i emocje, otwiera zupełnie nowe spojrzenie na zdrowie i chorobę - uświadamia nasz własny wpływ na to, co dzieje się na poziomie ciała. Z istot zdanych wyłącznie na potrzebę szukania pomocy na zewnątrz, stajemy się ludźmi świadomymi wewnętrznej mocy.
  czytaj więcej
 • 06 - 07.03 2021

  Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji

  W trakcie zajęć odpowiemy na pytania: Dlaczego wybieram takiego, a nie innego partnera? Dlaczego poczucie jedności na początku relacji, z czasem przekłada się na frustrację i konflikty? Jak wyjść z uwikłania?  Jaki związek ma niechciane uczucie pustki czy upokorzenia doświadczone w dzieciństwie z powtarzającym się schematem w bliskich relacjach? Jak niechciane lęki i zranienia przekładają się na wyobrażenia o szczęśliwym związku? Jaki jest sens uwikłań z perspektywy poziomów świadomości i jaką wartość wnosi w nasze życie, to tylko fragment tematu w temacie koluzji opracowanego przez szwajcarskiego psychiatrę i psychoterapeutę Jurga Willi. Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach urealni dziecięce wyobrażenia na temat szczęścia w bliskich relacjach

  Otworzy szerszą perspektywę wartości, jaką niosą uwikłania w drodze do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji wszystkich aspektów dotąd niechcianych i wykluczanych. Zmotywuje do otwarcia się w pierwszej kolejności na miłość do siebie. Bez tego elementu, żaden związek na dłuższą metę nie będzie mógł się rozwijać.
  czytaj więcej
 • 24.04 2021

  Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości - prowadzenie dr n.med. Marzanna Radziszewska

  Kiedy zaczynamy rozumieć i akceptować to, że głównym źródłem chorób jest to, co dzieje się w naszej psychice, robimy ważny krok w kierunku przyjęcia własnej odpowiedzialności nie tylko za własne zdrowie, ale za całe swoje życie. Drugim ważnym krokiem jest zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że sposób naszego doświadczania rzeczywistości, postrzegania siebie, innych ludzi i świata jest nierozerwalnie powiązany z etapem naszej duchowej ewolucji – poziomem naszej indywidualnej świadomości

  Potencjał poziomu świadomości determinuje nasze możliwości i ograniczenia. Od nich zależą nasze oczekiwania od innych ludzi i świata, dostęp do emocji, których doświadczamy, sposób definiowania tego, co nazywamy życiowymi problemami i schematy emocjonalnego reagowania na te problemy. Potencjał poziomu świadomości determinuje nasze podejście do zdrowia i choroby oraz określa zakres działań koniecznych do podjęcia, by mogła pojawić się oczekiwana zmiana. Uświadomienie sobie treści biologicznego konfliktu jest zaledwie wstępem do tej zmiany. Kolejne kroki wymagają rozpoznania i uszanowania naszego indywidualnego potencjału oraz wyboru metod pracy z biologicznym konfliktem, pozostających w zgodzie z tym potencjałem. Stosowanie narzędzi nieadekwatnych do potencjału poziomu świadomości może przynieść więcej szkody niż pożytku.
  czytaj więcej
 • 08 - 09.05 2021

  Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu

  Nikt nie lubi konfliktu i towarzyszących mu niemiłych odczuć. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że konflikt z perspektywy praw rządzących wszechświatem jest Źródłem Życia

  Dzięki konfliktowi w perspektywie praw fizyki powstaje energia. Bez niej wszystko zamiera. W trakcie zajęć poznamy podstawowe sposoby komunikowania się na różnych poziomach świadomości; przyczyny i jakość konfliktów na różnych poziomach, potencjał do rozumienia oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na różnych poziomach świadomości. Poznamy niezbędne etapy rozwiązania konfliktu, otwierając drogę do szerszej przestrzeni świadomości i nowej jakości życia: przekraczania poziomu świadomości. Z dużym prawdopodobieństwem udział w zajęciach zmieni Twój sposób myślenia o konflikcie z niechcianej konieczności w szansę na zmianę rozumienia jego wagi, otworzy drogę do rozwiązania konfliktu i tym samym pomoże Ci w podjęciu decyzji o zmianie perspektywy poziomu świadomości.
  czytaj więcej
 • 26 - 27.06 2021

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości

  Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, że pomiędzy intelektualnym rozumieniem pojęć i często idącym za tym wyobrażeniem na ich temat, a bezpośrednim doświadczeniem istnieje przepaść. Artykułowanie intelektualnego opisu i wyobrażonej rzeczywistości niewiele ma wspólnego z bezpośrednim doświadczeniem

  Zwłaszcza, jeśli jest czymś dotąd nieznanym. Na czym w doświadczeniu polega różnica pomiędzy zrozumieniem, współczuciem, empatią a współodczuciem i co to ma wspólnego z poziomami świadomości -  o tym dowiemy się na przedostatnim module kursu. Po krótkim wykładzie będziemy trenować postrzeganie i komunikowanie się z różnych poziomów świadomości. Poznamy te różne perspektywy w praktycznym doświadczeniu. Z dużym prawdopodobieństwem poznasz nowe perspektywy rozumienia różnych kontekstów codzienności i zyskasz nowe narzędzia w reagowaniu na nie. Rozwiniesz swój potencjału zgodnie z wewnętrzną, głęboką mądrością. Zrobisz pierwszy krok do opartej na wewnętrznej prawdzie  spójności pomiędzy myśleniem, uczuciami i współodczuwaniem. Doświadczysz wewnętrznego dostatku i lekkości życia.
  czytaj więcej
 • 06 - 08.08 2021

  Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

  Zakończenie kursu zostanie poprzedzone czasem na trening w zakresie pracy własnej uczestników. Sięgniemy do własnej wewnętrznej prawdy i spróbujemy zrobić mały krok w przekraczaniu własnego poziomu świadomości

  W kontakcie z pozostałymi uczestnikami przypomnimy sobie najważniejsze sposoby diagnozowania poziomu świadomości i narzędzia, dzięki którym możemy je przekraczać, zyskując perspektywę wewnętrznej wolności i dostatku. Na koniec podzielimy się informacjami zwrotnymi ze wszystkimi uczestnikami kursu. Po zakończeniu części treningowej rozdamy zasłużone certyfikaty. Uroczysty obiad zakończy wspólną roczną podróż. Z dużym prawdopodobieństwem zakończenie rocznego kursu wniesie Ci do  życia nowe perspektywy rozumienia i doświadczania wszystkich jego aspektów. Możesz zyskać wewnętrzny spokój, realne poczucie wartości i stać się bardziej elastycznym wobec wszystkiego, co Cię w życiu spotyka. Masz szansę znajdować radość w każdym momencie, żyjąc w zgodzie z tym, co w Tobie prawdziwe, żywe, ufając właśnie temu, swojej głębokiej istocie. Fakt, czy udział w kursie bezpośrednio przełoży się na Twoją jakość życia będzie zależeć od tego, czy zechcesz zaufać swojej wewnętrznej mądrości, wyjść ze strefy komfortu, porzucić egocentryczne korzyści i zaryzykować zmianę nie wiedząc, jaką jakość Ci to przyniesie 😊. Pamiętajmy, że każdy poziom świadomości ma swój potencjał, a możliwości zmiany są bezpośrednio od niego zależne. Pamiętajmy, że każda zmiana, w kierunku przestrzeni bezwarunkowej akceptacji, nawet ta najmniejsza, buduje jakość życia nie tylko Twoją własną, ale i całego Twojego otoczenia, JEST WIĘC ogromnym krokiem do poczucia wolności i spełnienia w Twoim życiu, a poprzez to i każdego człowieka.
  czytaj więcej

DODATKOWO UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIAŁU**:

 •  w treningu identyfikacji i uwalniania emocji (termin do wyboru)
 • w wybranym wykładzie z Psychobiologii (termin do wyboru)


* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

** Nie dotyczy osób, które brały już udział w takich zajęciach we wcześniejszym terminie

Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Psychoterapeutka z prawie 30 letnim doświadczeniem zawodowym.

Twórczyni Mapy poziomów świadomości ego MapaJa oraz Rocznego Kursu "Zaufać sobie". Autorka książek: "(Nie)zwyczajne ja" i "MapaJa Jakość życia w świetle poziomów świadomości ego.

Prowadzi kursy, treningi, indywidualne konsultacje i mentoring.Zaproszeni goście

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym. Praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem. Twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica®

Opinie uczestników

Basia, psycholog:

„W moim odczuciu profesjonalnie zorganizowany kurs, ze szczególną dbałością o potrzeby uczestników. Goście zaproszeni do współpracy w ciekawy i porywający sposób prezentowali własny dorobek, poszerzając świadomość uczestników kursu. Sam program to połączenie tradycyjnej psychologii z nowymi trendami psychoterapii, który pozwala na swobodne eksplorowanie siebie. Poznanie własnych możliwości, ograniczeń, potrzeb i całej swej natury. No i autorka, prowadząca kurs to psychoterapeuta z niebywałym wyczuciem na potrzeby każdego z uczestników. "Pięknie" i mądrze prowadzi grupę, jej słowa są drogowskazami w poznawaniu siebie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym wartościowym doświadczeniu”.

Anna:

„Bardzo polecam kurs rozwoju każdemu kto ma ochotę żyć świadomie i naprawdę być sobą. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwa droga. Natomiast forma kursu jak i osoby prowadzące stopniowo i z dużym zrozumieniem pomagają przejść przez kolejne warstwy iluzji. Udział w kursie był najlepsza inwestycją prowadząca do zmiany jakości w moim życiu. Bardzo polecam każdemu, kto czuje zmęczenie dotychczasowym życiem i samym sobą”

Leokadia:

„Warsztaty dały mi możliwość doświadczenia emocji poupychanych w głębszych warstwach świadomości oraz okazję do wglądu w siły determinujące własne działania”

Izabella:

" Na kursie cała wiedza teoretyczna była zaskakująca i nowa.  Jednocześnie okazała się wyjątkowo oczywista, wyjaśniająca wiele aspektów życiowych problemów. A praca z ciałem i doświadczaniem bardzo ciekawa i inspirująca do dalszego wypróbowywania nowo zdobytych umiejętności (...).  Podczas kursu poznałam w praktyce prostą prawdę, że najważniejszy jest punkt z którego spoglądamy na sprawę tu i teraz. I w zależności od tego punktu możemy łatwiej lub trudniej lub wcale nie możemy rozwiązywać nasze problemy. Albo one same znikają… Tym sposobem mój kryzys zmienił rozmiar na dużo mniejszy. Poprawiły się moje relacje z bliskimi, zwłaszcza z mężem,

Kurs poleciłabym wszystkim zainteresowanym Rozwojem Osobistym przez duże R i O, oraz moim bliskim czyli mężowi i dzieciom, a także przyjaciółkom z moich poprzednich rozwojowych warsztatów"

Aleksandra:

"Jedną z moich motywacji do zapisania się na kurs było namierzenie własnych ran - motywacje moich relacji, źródeł emocji i umiejętność obchodzenia się z nimi w konstruktywny sposób. Podczas kursu uczę się zaufania do ŻYCIA (...).

Podczas zajęć najbardziej zaskoczyło mnie podejście Joli - profesjonalne,logiczne, naukowe. To co dla mnie jest przeczuciem, “wiedzeniem, że tak jest i już” u Joli nabiera jasnego, naukowego, niemal udowodnionego charakteru"

Agnieszka:

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Jolę, poczułam że to jest dokładnie to czego potrzebuje, czego szukałam. Po każdym zjeździe jaki jest częścią kursu, utwierdzam się w słuszności mojego wyboru. Ogromna jasność przekazu, delikatność i subtelność, wielka dojrzałość oraz doświadczenie. To wszystko przekłada się na realne rezultaty/efekty w życiu"

Ewa:

"Serdecznie polecam, jeśli ktoś się waha. Duet Jolanty Toporowicz i Marzanny Radziszewskiej gwarantuje wysoką jakość i zawodową odpowiedzialność. Obie Panie mają za sobą lata praktyki, szersze spojrzenie na rzeczywistość, są życzliwe ludziom, empatyczne, ale i nie pozwalają na samooszukiwanie się. Pilnują procesu i grupowego, i indywidualnego. Wspierają, motywują, dzielą się wiedzą, doświadczeniem, własnymi przeżyciami. Czas kursu to dla mnie czas konfrontacji z własnymi słabościami, niemocami, czas uczenia, doświadczania, czucia, dostępu do ważnych schowków. Szczerze polecam wszystkim gotowym na intensywną podróż w głąb siebie. Drogie Panie, dziękuję niezmiennie 💓"

Opłaty

Wystawianie faktur - Ważne!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Opłata jednorazowa

10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

7000 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Opłata ratalna

za każdy z 10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 1 z 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • pierwsza wpłata traktowana jest jako zaliczka na poczet całego kursu i stanowi jednocześnie opłatę za ostatnie spotkanie
 • każda kolejna wpłata powinna być dokonana minimum 5 dni przed planowaną datą spotkania
 • nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia modułu
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

700 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl