Edycja dla zaawansowanych - Wrocław 2020/2021

roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości

Rozpocznij

Opis kursu

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Serdecznie zapraszam na kontynuację rocznego kursu rozwoju osobistego w formie wyjazdowych treningów, opartych o pracę z ciałem.

Przekonana o wartości, jaką niesie łączenie teoretycznej wiedzy z praktycznym przeniesieniem nabytych umiejętności w codzienność, zapraszam wszystkie osoby, biorące udział w dotychczasowych edycjach kursu na 10 modułową kontynuację podróży w głąb siebie, opartą o mapę poziomów świadomości.

Praca w trakcie weekendowych spotkań będzie miała charakter krótkiego wykładu i warsztatowo-treningowej formuły wzbogaconej medytacją.

Zajęcia będą odbywać się w pięknej i cichej scenerii, gdzie atmosfera miejsca, połączona ze wspólnym przemierzaniem drogi w głąb siebie, ma szansę okazać się skutecznym sposobem na wewnętrzną transformację jakości życia, opartej o zaufanie do głębokiej istoty nas samych.

Zapraszamy

 • wszystkie osoby, które ukończyły jedną z poprzednich edycji rocznego kursu rozwoju osobistego

Harmonogram 2020/2021*

Zajęcia edycji zaawansowanej są kontynuacją kursu podstawowego. Mają formę praktyczną służącą pogłębianiu doświadczenia w poruszaniu się po różnych poziomach świadomości i nabywaniem umiejętności praktycznego ich zastosowania. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i treningów. Warsztaty składają się z krótkich wykładów, ćwiczeń i omawiania tematów. Treningi są formą pracy własnej w obrębie tematów poszczególnych modułów. Kurs kończy się trzydniowym treningiem podsumowującym dziewięciomodułowy program w praktyce.

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju i na świecie, w przypadku obostrzeń obejmujących niemożność przeprowadzenia zajęć w bezpośredniej formie, warsztaty i treningi zostaną dostosowane do formy online i będą odbywać się na platformie clickmeeting.

 • 28 - 29.11 2020

  Kim jestem? Identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna. Podobieństwa, różnice, konsekwencje. Trening identyfikacji wewnętrznej.

 • 23 - 24.01 2021

  Kreacja, monolog i dialog. Sposoby komunikacji a poziom świadomości. Identyfikacja poziomu świadomości w komunikacji. Trening.

 • 20 - 21.02 2021

  Kanały percepcji. Rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Identyfikacja sposobów postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe.

 • 27 - 28.03 2021

  Przekonania a poziom świadomości. Identyfikacja i uwalnianie przekonań, przekraczanie poziomu świadomości. Trening.

 • 24 - 25.04 2021

  Konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe.

 • 22 - 23.05 2021

  Uwalnianie uwikłań w koluzjach. Trening.

 • 05 - 06.06 2021

  Identyfikacja pochodzenia emocji i uczuć: własna historia, dziedzictwo rodowe, karma. Zajęcia warsztatowe.

 • 03 - 04.07 2021

  Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening.

 • 30.07 - 01.08 2021

  Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

* Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie kursu. 

Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka EAP z wieloletnim doświadczeniem

Autorka mapy poziomów świadomości MpaJa®, twórczyni autorskiego programu Zaufać Sobie®, właścicielka Instytutu, autorka książki "(Nie)zwyczajne ja"Opłata jednorazowa

10 modułów

 • cena z VAT 
 • cena obejmuje 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

    

5700 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Opłata ratalna

za każdy z 10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 1 z 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • pierwsza wpłata traktowana jest jako zaliczka na poczet całego kursu i stanowi jednocześnie opłatę za ostatnie spotkanie
 • każda kolejna wpłata powinna być dokonana minimum 5 dni przed planowaną datą spotkania
 • nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia modułu
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

570 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl