Edycja dla zaawansowanych Warszawa 2021/2022

Warszawa 2021/2022

Rozpocznij

Zaproszenie od autorki kursu

Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z 30 letnim doświadczeniem:

Zapraszamy do uczestnictwa w zaawansowanej edycji kursu „Zaufać sobie”. Zajęcia będą odbywać się w Warszawie. Przeznaczone są dla wszystkich osób, które ukończyły podstawową edycję kursu i pragną pogłębić swoją wiedzę, doświadczenie oparte o pracę własną.

Zajęcia zaplanowane są w formie dostosowanej do sytuacji w kraju i obostrzeń. Jeśli będzie taka możliwość  - dostępne hotele i miejsce do pracy, możliwość prowadzenia zajęć bez dodatkowych warunków. Niektóre z modułów odbędą się w formie bezpośrednich spotkań w małych grupach. Szczegóły będą ustalane na bieżąco.

Serdecznie zapraszam

Jola Toporowicz

Ważne informacje

Jak każdy trening, również praca w obszarze poszerzania świadomości, praca z emocjami i uczenie się dostępu do szerszych przestrzeni świadomości jest absorbująca i momentami obciążająca emocjonalnie i mentalnie. Proces wewnętrznej zmiany podczas kursu jest rozłożony na dziesięć miesięcy, w trakcie których możliwe jest stopniowe integrowanie nabywanej wiedzy i efektów pracy własnej. Celem kursu jest poprawa jakości życia w codzienności. Proces zmiany obejmuje doświadczenie akceptacji wszystkich aspektów życia. Praca odbywa się w grupie. Ważne jest, by mieć świadomość, że równoległe uczestniczenie w podobnych kursach może owocować zakłóceniem tego procesu, za efekty którego w takich przypadkach nie możemy wziąć odpowiedzialności. Łączenie kilku głębokich technik w procesie poszerzania świadomości może prowadzić do dezintegracji psychicznej i wewnętrznego chaosu.

Przeciwskazaniem do udziału w kursie są choroby psychiczne, stany derealizacji, dysocjacji. 

Kurs nie jest psychoterapią.

Miejsce

Kurs jest połączeniem wykładów, dyskusji, warsztatów z ćwiczeniami i elementów pracy własnej. Forma kursu zostanie dostosowana do bieżącej sytuacji i obostrzeń aktualnie obowiązujących w kraju. Będzie odbywać się w formie hybrydowej: online i w formie bezpośrednich spotkań warsztatowych.

Warszawa

Dla uczestników

Kurs jest propozycją, która uruchamia proces wewnętrznych zmian uczestników. Ważne jest, żeby podejmując decyzję uczestniczenia w kursie zdecydować się na udział w całym cyklu. Zalecane jest nie uczestniczenie równolegle w innych kursach.

Nie ma możliwości udziału w pojedynczych zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł. Każdy uczestnik w trakcie trwania kursu ma dostęp do wszystkich materiałów kursu znajdujących się w panelu klienta.

Harmonogram 2021/2022* • 11 - 12.09 2021

  Kim jestem? Rozumienie i Identyfikacja na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe.

  Sposób określania samego siebie, nasza tożsamość to absolutna baza, która determinuje to, w jaki sposób traktujemy siebie i swoje życie, precyzyjnie określa azymut naszej podróży w głąb siebie i przewidywalne konsekwencje wszystkich wyborów. Pierwszy moduł zaawansowanej edycji kursu, to krótkie przypomnienie istoty naszej tożsamości oraz ćwiczenia w temacie rozróżniania ego od głębokiej istoty nas samych. Treścią zajęć będzie trening rozróżniania naszych wyobrażeń na swój temat od autentycznej, żywej esencji życia. Zaufanie do siebie zbudowane na tym fundamencie jest treścią kursu. 

  czytaj więcej
 • 09 - 10.10 2021

  Percepcja, a projekcja. Potencjał poziomów świadomości. Wykład i ćwiczenia.

  W większości czasu funkcjonujemy na bazie nabytych wyobrażeń na temat siebie i świata, w tym innych ludzi. Tworzymy opowieści na swój i świata temat, po czym je przeżywamy ulegając złudzeniu, że są prawdą. Często nasze problemy, uwikłania czy permanentne poczucie braku jest konsekwencją tego mechanizmu. Drugi moduł kursu, to poznanie mechanizmów powstawania i utrzymywania projekcji oraz próba ich demontażu. 

  czytaj więcej
 • 06 - 07.11 2021

  Rozumienie i rozwiązywanie konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe.

  Poznanie funkcji, jaką pełnie w naszym życiu konflikt oraz zrozumienia mechanizmów jego powstawania, to duży krok w pokonywaniu przeszkód w drodze do autentyczności. Konfrontacja z wizerunkami i poszerzenie świadomości. Moduł n w temacie konfliktu jest jednym z najważniejszych, by móc dekonstruować dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i własnymi dylematami. Cały moduł ma charakter pracy własnej. 

  czytaj więcej
 • 04 - 05.12 2021

  Emocje i uczucia. Rana/mechanizmy obronne: identyfikacja i uwalnianie uczuć. Zajęcia warsztatowe.

  Pogłębienie o pracę własną wiedzy w obszarze oswajania i uwalniania blokad emocjonalnych w drodze do zaufania do siebie, to temat modułu o emocjach i uczuciach. Odróżnienie emocji od uczuć, namierzanie blokad związanych z historią osobistą, odróżnienie autentycznej reakcji uczuciowej od mechanizmów obronnych oraz dekonstrukcja blokad w ekspresji emocji i uczuć, to główne wątki spotkania na własny temat w kontakcie z grupą. Poznanie i szacunek do żywej istoty naszego człowieczeństwa , to niezbędny etap w drodze do jakości życia opartej o zaufanie do siebie. 

  czytaj więcej
 • 08 - 09.01 2022

  Pochodzenie uczuć: historia życia, dziedzictwo rodowe, karma. Wykład i ćwiczenia.

  Nauczenie się odróżniania źródeł pochodzenia i powstawania uczuć oraz identyfikacja przestrzeni, z której możemy uwalniać nasze uwikłania, to podstawa zaawansowanej pracy w temacie uwalniania uczuć. Jak odróżnić blokady i uwikłania powstające w historii naszego życia od rodowych lojalności i przynależności i w jaki sposób namierzyć i dotrzeć do karmicznego dziedzictwa generującego nasze uwikłania, to temat bez którego nie sposób skutecznie budować wewnętrznej spójności

  czytaj więcej
 • 12 - 13.02 2022

  Przekonania, a poziom świadomości. Przekraczanie poziomu świadomości. Wykład i ćwiczenia.

  Moduł poświęcony identyfikacji i poznawaniu funkcji, jaką mają w naszym życiu przekonania. Poznanie źródeł powstawania i przywiązania do przekonań i płynących z tego faktu korzyści, to treść modułu, który zaraz po oswojeniu ze sferą emocji i uczuć jest jednym z najważniejszych obszarów pracy w budowaniu jakości życia. W części warsztatowej spróbujemy przymierzyć się do ich przewartościowania, i zrobimy krok w kierunku przekroczenia poziomu świadomości.

  czytaj więcej
 • 12 - 13.03 2022

  Koluzje. Uwalnianie uwikłań w relacjach. Zajęcia warsztatowe.

  Moduł oparty o pracę własną. Uwalnianie uwikłań w relacjach w oparciu o sferę emocji i uczuć, (identyfikacja rodowych i karmicznych przyczyn), identyfikację przekonań oraz poziomu świadomości. Nabywanie narzędzi do pracy własnej w różnych kontekstach jest główną treścią zajęć.

  czytaj więcej
 • 02 - 03.04 2022

  Rozumienie, współczucie, empatia i współodczucie: potencjał postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe.

  Identyfikacja doświadczania poziomu świadomości jest bazą pozwalającą na weryfikację własnych oczywistości. Myślenie i tworzenie narracji na temat poziomu świadomości w odróżnieniu od rzeczywistego ich doświadczania jest bardzo często przyczyną utknięcia w wyobrażeniach i projekcjach w drodze do poczucia spełnienia. Praktyczne zajęcia pomagają nabyć wiedzy, która zostaje w doświadczeniu, niezależnie od interpretacji, jaką przyjmujemy w obronie własnego wizerunku. Wiedza i doświadczenie niezbędne do nabycia umiejętności poruszania się po różnych poziomach świadomości i prostego ich rozróżniania daje fundament do pracy z ich przekraczaniem.

  czytaj więcej
 • 14 - 15.05 2022

  Emocje, uczucia i przekonania. Identyfikacja i przekraczanie poziomu świadomości. Zajęcia warsztatowe.

  Moduł poświęcony treningowi identyfikacji i przekraczania poziomów świadomości w różnych kontekstach życiowych: własny dobrostan, jakość relacji, satysfakcja w sferze zawodowej. Identyfikacja i rozróżnianie jakości w perspektywie ego i autentycznego poczucia siebie. Przymierzenie się i doświadczenie zmiany kontekstu. Zmiana poziomu świadomości.

  czytaj więcej
 • 17 - 19.06 2022

  Podsumowanie i zakończenie kursu. Krótki wykład, zajęcia warsztatowe. Rozdanie certyfikatów.

  Trzydniowe, wyjazdowe spotkanie. Część wykładowo warsztatowa, pożegnanie. Uroczyste rozdanie certyfikatów. 

  czytaj więcej

Prowadząca

Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

Certyfikowana psychoterapeutka EAP z wieloletnim doświadczeniem

Autorka mapy poziomów świadomości MpaJa®, twórczyni autorskiego programu Zaufać Sobie®, właścicielka Instytutu, autorka książki "(Nie)zwyczajne ja"Opłaty

Wystawianie faktur - Ważne!

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Wobec powyższego prosimy o rozważne decyzje jaki dowód zakupu Państwo wybierają. W przypadku niewybrania opcji "faktura" (i podania numeru NIP), wystawiony jest paragon fiskalny, do którego w myśl znowelizowanych przepisów nie będzie możliwe wystawienie faktury na rzecz podmiotu prowadzącego działalność.

Opłata jednorazowa

10 modułów

 • cena z VAT
 • wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w kursie
 • cena obejmuje 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

7000 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Opłata ratalna

za każdy z 10 modułów

 • cena z VAT
 • cena obejmuje 1 z 10 modułów szkoleniowych (kurs stanowi całość, nie ma możliwości wykupienia pojedynczych modułów)
 • wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w kursie 
 • każda kolejna wpłata powinna być dokonana minimum 5 dni przed planowaną datą spotkania
 • nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia modułu
 • w cenę nie są wliczone koszty pobytu podczas ostatniego, wyjazdowego spotkania w ramach kursu
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

700 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Joanna Pieńkowska 

telefon: +48 501 805 464

e-mail: kontakt@euphonia.pl