I edycja - Warszawa 2020/2021

Moduł 3 - Psychobiologia i zajęcia z emisji głosu

Rozpocznij

Moduł 3 - Psychobiologia i zajęcia z emisji głosu

(grupa zamknięta, tylko dla uczestników warszawskiej edycji rocznego kursu rozwoju osobistego "Zaufać sobie")    

Termin

20-21.06.2020 (sobota-niedziela)

Rozkład zajęć

Psychobiologia (sobota 10-14), Emisja głosu (sobota 15-18, niedziela 9-15)

Rodzaj zajęć

Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Prowadzące

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Katarzyna Paterek

mgr Katarzyna Paterek

trenerka, terapeutka, animatorka, koordynatorka projektów społecznych. Śpiewaczka i aktywistka ekologiczna.

Z wykształcenia pracowniczka socjalna, studiuje psychologię.  Zawodowo związana z NGOsami, działającymi na rzecz rozwoju osób dorosłych, młodzieży i dzieci, edukacji, kultury, a społecznie na rzecz przyrody. Aktywnie współtworzy wiele oddolnych inicjatyw śpiewaczych, m.in. Śpiewanie terapeutyczne oraz Historie Mocy.


O kursie "Zaufać sobie"

OD AUTORKI KURSU - MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.

Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia. 

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji i elementów pracy własnej. Ostatnie zajęcia mają formę treningową, poświęcone są pracy własnej opartej o techniki pracy z ciałem.

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmiany jakości życia.

Korzyści dla uczestnika

 • poznanie podstawowej wiedzy psychologicznej przez pryzmat mapy poziomów świadomości    
 • doświadczenie, czym różnią się sposoby komunikowania z różnych poziomów świadomości i czym skutkują w możliwościach porozumiewania się
 • doświadczenie, jakie funkcje mają trudne sytuacje, co pokazują i jak się od nich uczyć rozumieć siebie i innych ludzpoznanie podstawowych rodzajów uwikłań w relacjach i ich przyczyn
 • doświadczenie współzależności w relacjach
 • poznanie podstaw Psychobiologii – nowego paradygmatu rozumienia zdrowia i choroby
 • podstawowy trening pacy z ciałem, ciało, ekspresja, ruch
 • całoroczna możliwość pracy własnej w tematach objętych programem
 • zmiana jakości życia oparta o wartości egzystencjalne    
 • poznanie nowego paradygmatu doświadczania życia

Uczestnicy

 • osoby, mające już doświadczenia w pracy własnej (psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego)    
 • wszystkie osoby ciekawe nowych perspektyw patrzenia na życie    
 • osoby odważne w konfrontowaniu własnych wizji świata z nowymi perspektywami    
 • osoby, które poszukują jakości życia w egzystencjalnych wartościach    
 • wszystkie osoby, które pracują z ludźmi i szukają inspiracji, nowych punktów odniesienia    
 • wszystkie osoby chcące poszerzyć świadomość o perspektywę poziomów świadomości i zainteresowane jej praktycznym zastosowaniem                                      

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl