Life coaching 2017-01-25T09:09:51+00:00

Life coaching

Często znajdujemy się w trudnych życiowych sytuacjach czy okresach, w których po prostu dobrze byłoby je przeanalizować, zrozumieć lub spojrzeć na nie z innej perspektywy. Tego zwykle nie możemy zrobić sami. Nasze myśli mają nawyk do powtórek i krążenia w kółko, co tylko pogarsza naszą sytuacje. Mówimy wtedy o danych okolicznościach, że są „bez wyjścia”. Ale tak na prawdę to takich sytuacji prawie nie ma. To nasz powtarzający się sposób myślenia sugeruje zawsze jedno i to samo – brak przysłowiowego „wyjścia”. Coaching pomaga zatrzymać ten ciąg powtórek i otworzyć się na niedostrzeżone dotąd aspekty rzeczywistości i pomoc w ich urzeczywistnieniu.

Zapisy:alexander@euphonia.plTel: 508 418 630