Mapa poziomów świadomości

Co to jest?

Opracowana przez  Jolantę Toporowicz (założycielkę Instytutu) MAPA POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI EGO jest narzędziem, które określa wrodzony potencjał percepcji i rozumienia siebie, innych ludzi i świata.

Dostępna przestrzeń świadomości determinuje przekonania, sposoby komunikacji i aktywności, potencjał do rozwiązywania konfliktów i w konsekwencji – jakość życia, którą tworzymy zarówno sobie, jak i otoczeniu.

Mapa poziomów świadomości

Dlaczego warto ją poznać?

Poznając mapę poziomów świadomości możemy korzystać z narzędzi, które pozwolą zdiagnozować każde przekonanie, decyzję i potencjał wyborów, które podejmujemy. Możemy również w prosty sposób przewidzieć ich konsekwencje w doraźnej i długofalowej perspektywie.

Poznając narzędzia do przekraczania własnych ograniczeń z dużym prawdopodobieństwem otworzymy perspektywę, która pozwoli nam uczyć się odpowiedzialności również za sytuacje, które nieświadomie prowokujemy i współtworzymy.

Poziom świadomości naszego „ja” to potencjał percepcji i możliwości, który wnosimy w swoje życie jako dziedzictwo naszych przodków, a także wielu innych czynników, które nie są przedmiotem badań obowiązującego paradygmatu kultury Zachodu. Poziom świadomości w znaczący sposób różni się od regresywnych tendencji każdego człowieka, w psychoterapii nazywanych obronami lub zaburzeniami. Ma bardzo podobne zewnętrzne objawy, ale zupełnie inną przyczynę. O ile regresywne tendencje w skuteczny sposób można „rozpuszczać” w procesie psychoterapii, o tyle poziomy świadomości można przekraczać wyłącznie na dużo głębszym, egzystencjalnym poziomie. Poziomie jakości wyborów, przewartościowania przekonań w zgodzie z głębokim porządkiem życia. Każdy doświadczony psychoterapeuta ma świadomość bezsilności technik psychologicznych w pracy w tym obszarze. Wynika to z braku dostępu do źródeł problemu, co bardzo często ograniczone jest przyjętym, nie poddanym w wątpliwość paradygmatem, na którym opiera się współczesna nauka.

Gdzie szukać informacji?
  • Szczegóły MAPY POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI EGO znajdziecie Państwo na moim blogu „wszystkoważne” (w trakcie redagowania).
  • Osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy na ich temat zapraszam na -ROCZNY KURS ROZWOJU OSOBISTEGO „ZAUFAĆ SOBIE” .