Mentoring

Czym jest mentoring?

Profesjonalny mentoring to rzetelne i specjalistyczne wsparcie w szukaniu sposobów docierania do najlepszych rozwiązań, zgodnych z naszą wewnętrzną, unikatową mądrością, a także adekwatne do naszego potencjału nabywanie i doskonalenie osobistych oraz zawodowych kompetencji.

Dzięki wsparciu wykwalifikowanego i doświadczonego mentora:

  • poznajemy siebie i swoje możliwości w oparciu o mapę poziomów świadomości
  • uczymy się różnych punktów odniesienia i elastyczności w sposobie myślenia
  • poznajemy i uczymy się obchodzenia się z emocjonalnymi blokadami i przekonaniami
  • poznajemy sposoby określania osobistych i zawodowych celów spójne z naszym potencjałem

Informacje organizacyjne

Prowadząca

mgr Jolanta Toporowicz

spotkania indywidualne

Częstotliwość

1 spotkanie

na 2-6 tygodni (w zależności od indywidualnych potrzeb)

Czas trwania

90 minut

dla pojedynczej sesji