Mentoring Wrocław

Czym jest mentoring?

Profesjonalny mentoring to rzetelne i specjalistyczne wsparcie w szukaniu sposobów docierania do najlepszych rozwiązań, zgodnych z naszą wewnętrzną, unikatową mądrością, a także adekwatne do naszego potencjału nabywanie i doskonalenie osobistych oraz zawodowych kompetencji.

Mentoring, czyli jak spojrzeć na siebie z nowej perspektywy

W naszym Instytucie we Wrocławiu oferujemy możliwość skorzystania z mentoringu biznesowego oraz osobistego. Pierwsza z tych form przeznaczona jest głównie dla osób, które chcą przeanalizować swoją sytuację zawodową, poszukują nowych dróg rozwoju i na własną pracę chcą spojrzeć z nowej, wielowymiarowej perspektywy. Mentoring zawodowy polecany jest wszystkim, którzy na co dzień pracują z ludźmi, a w szczególności managerom i kierownictwo wyższego szczebla, terapeutom, lekarzom i pedagogom. Do skorzystania z drugiej z naszych propozycji – mentoringu osobistego – zachęcamy osoby, które chcą realnie poprawić jakość swojego życia. Spotkania z profesjonalnym mentorem to zatem przede wszystkim pomoc w nabywaniu osobistych, emocjonalnych i mentalnych kompetencji.

Dlaczego warto skorzystać z mentoringu?

Mentoring wsparcie i konkretna, merytoryczna pomoc klientowi, oparte o osobiste i zawodowe doświadczenie mentora. W naszym Instytucie we Wrocławiu spotkania prowadzi mgr Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAP, praktykująca od ponad 25 lat.

Dzięki wsparciu takiego wykwalifikowanego i doświadczonego przewodnika uczestnik spotkań może:

  • poznać siebie i swoje możliwości w oparciu o mapę poziomów świadomości
  • nauczyć się różnych punktów odniesienia i elastyczności w sposobie myślenia
  • poznać i nauczyć się obchodzenia się z emocjonalnymi blokadami i przekonaniami
  • poznać sposoby określania osobistych i zawodowych celów spójne z naszym potencjałem

Jak wyglądają spotkania?

Spotkania z zakresu mentoringu z Jolantą Toporowicz odbywają się w siedzibie instytutu (Wrocław, okolice centrum miasta) lub mogą przybrać formę rozmów online. Każda sesja trwa 90 minut, co jest wystarczającym zakresem czasu na naukę, analizę działań i ewentualną korektę nabywanych umiejętności. Częstotliwość spotkań dostosowana jest do indywidualnych potrzeb uczestnika, jednak zwykle jest to 1 spotkanie na 2-6 tygodni. Istnieje także możliwość skorzystania z pojedynczej sesji.

Informacje organizacyjne

Prowadząca

mgr Jolanta Toporowicz

spotkania indywidualne

Częstotliwość

1 spotkanie

na 2-6 tygodni (w zależności od indywidualnych potrzeb)

Czas trwania

90 minut

dla pojedynczej sesji