Mentoring biznesowy - Mentoring zawodowy | Euphonia - Instytut Rozwoju Osobistego

Mentoring zawodowy

Mentoring biznesowy to propozycja skierowana do wszystkich psychoterapeutów, coachów, trenerów, lekarzy, psychologów, pedagogów, managerów i wszystkich osób pracujących na co dzień z ludźmi. Tematem mentoringu zawodowego jest analiza sytuacji zawodowej i szukanie optymalnych, zgodnych z szeroką, wielowymiarową perspektywą rozumienia sytuacji rozwiązań i dalszego rozwoju.

Na czym polegają spotkania z mentorem?

Mentoring biznesowy to proces nabywania zawodowych i osobistych kompetencji w formie 1,5-godzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością raz na 3-6 tygodni. Stwarzana i wspierana w ten sposób wewnętrzna przestrzeń daje fundament do praktykowania i korekty nabywanych umiejętności w bezpośrednim zawodowym doświadczeniu. Możliwe są również pojedyncze sesje mentoringu biznesowego.

Mentoring zawodowy obejmuje diagnozę:

  • rzeczywistej sytuacji zawodowej klienta
  • osobistego potencjału, kompetencji zawodowych i poziomu świadomości klienta
  • potencjału podopiecznego/podopiecznych, jeśli jest to grupa/klienta
  • odpowiedzialności, możliwości i ograniczeń związanych z potencjałem zawodowej sytuacji
  • potencjału rozwoju sytuacji w oparciu o aspekt egzystencjalny i mapę poziomów świadomości

W kolejnych etapach:

  • Tworzenie mapy sytuacji i szukanie rozwiązań i kierunków rozwoju w oparciu o wielowymiarową diagnozę.
  • Możliwy jest również doraźny, sytuacyjny mentoring w indywidualnie opracowanym rytmie, w zależności od potrzeb klienta.

W ramach mentoringu zawodowego przewidziane są krótkie warsztaty, poszerzające konkretne obszary wiedzy w tematach mapy poziomów świadomości, uwikłań w relacjach i rozumienia sytuacji konfliktowych z różnych, wielowymiarowych perspektyw.

W naszym Instytucie we Wrocławiu spotkania z zakresu mentoringu biznesowego prowadzi Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAP i praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem. 

Informacje organizacyjne

Uwaga: Sesje organizowane są w formie online, wyłącznie za pośrednictwem platformy clickmeeting.com. Prosimy o kontakt z prowadzącą w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie o jego opłacenie. Dopiero wówczas dostaną Państwo zaproszenie na sesję online. Nie ma możliwości wzięcia udziału w spotkaniu bez wcześniejszego uiszczenia opłaty.

Chęć otrzymania faktury wraz z danymi do jej wystawienia proszę wysłać na maila jola.toporowicz@euphonia.pl w dniu dokonania opłaty.


CZAS TRWANIA

90 min

Pojedyncze spotkanie
1 raz na 3-6 tygodni

Koszt

500 zł*

Cena standardowa.

zapisy

Jolanta Toporowicz

jola.toporowicz@euphonia.pl

501 055 347

Płatność

Płacę

Proszę najpierw ustalić termin wizyty

*Zniżki:

  • dla uczestników kursu „Zaufać sobie" i osób, które brały udział w psychoterapii długoterminowej 20%
  • dla uczestników warsztatów i treningów 10%