Mentoring zawodowy

Mentoring zawodowy

To propozycja dla wszystkich psychoterapeutów, coachów, trenerów, lekarzy, psychologów, pedagogów, managerów, i wszystkich osób pracujących na co dzień z ludźmi. Tematem mentoringu zawodowego jest analiza sytuacji zawodowej i szukanie optymalnych, zgodnych z szeroką, wielowymiarową perspektywą rozumienia sytuacji rozwiązań i dalszego rozwoju.

Mentoring zawodowy to proces nabywania zawodowych i osobistych kompetencji w formie 1,5-godzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością raz na 3-6 tygodni. Stwarzana i wspierana w ten sposób wewnętrzna przestrzeń daje fundament do praktykowania i korekty nabywanych umiejętności w bezpośrednim zawodowym doświadczeniu. Możliwe są również pojedyncze sesje.

Mentoring zawodowy obejmuje diagnozę:

  • rzeczywistej sytuacji zawodowej klienta
  • osobistego potencjału, kompetencji zawodowych i poziomu świadomości klienta
  • potencjału podopiecznego/podopiecznych, jeśli jest to grupa/klienta
  • odpowiedzialności, możliwości i ograniczeń związanych z potencjałem zawodowej sytuacji
  • potencjału rozwoju sytuacji w oparciu o aspekt egzystencjalny i mapę poziomów świadomości

W kolejnych etapach:

  • Tworzenie mapy sytuacji i szukanie rozwiązań i kierunków rozwoju w oparciu o wielowymiarową diagnozę.
  • Możliwy jest również doraźny, sytuacyjny mentoring w indywidualnie opracowanym rytmie, w zależności od potrzeb klienta.

W ramach mentoringu zawodowego przewidziane są krótkie warsztaty poszerzające konkretne obszary wiedzy w tematach mapy poziomów świadomości, uwikłań w relacjach i rozumienia sytuacji konfliktowych z różnych, wielowymiarowych perspektyw.

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA

90 min

Pojedyncze spotkanie
Częstotliwość: 1 raz na 3-6 tygodni

Koszt

500 zł

Cena standardowa.
Wszystkie osoby, które brały udział w długoterminowej psychoterapii w instytucie lub rocznym kursie rozwoju osobistego mają 10% zniżki.

zapisy

Jolanta Toporowicz

Płatność

Płacę

Proszę najpierw ustalić termin wizyty