“Początkiem każdej dobrej strategii jest zmierzenie się z prawdą o sobie i otaczającym świecie”

Chris Lowney

Mentoring

Mentoring jest cyklem indywidualnych spotkań, procesem rozwoju kompetencji osobistych lub zawodowych w obszarze pracy z ludźmi.
Rozpoczyna się indywidualną konsultacją, w trakcie której analizujemy temat zgłaszany przez klienta, szukamy przyczyn kłopotu i próbujemy wstępnie określić plan wspólnej pracy. Kolejne etapy, to praca  odbywająca się z częstotliwością od 2-6 tygodni, w zależności od złożoności problemu.

Proces mentoringu oparty jest o osobisty potencjał klienta i dostosowany do jego możliwości. Istotnym elementem mentoringu jest praca własna i poszerzanie świadomości. Możliwa jest również jednorazowa konsultacja.

Konsultacja

Konsultacja online jest jednorazowym spotkaniem psychoterapeutycznym, odbywającym się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Tematem spotkania są problemy emocjonalne, egzystencjalne i życiowe. Celem konsultacji jest diagnoza przyczyn problemu i określenie kierunku i sposobów pracy z nim. Tryb pracy i tematyka spotkań dostosowywane są do indywidualnych preferencji klienta.

Informacje organizacyjne

Uwaga: Sesje organizowane są w formie online, wyłącznie za pośrednictwem platformy clickmeeting.com

Prosimy o kontakt z prowadzącą w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie o jego opłacenie. Dopiero wówczas dostaną Państwo zaproszenie na sesję online. Nie ma możliwości wzięcia udziału w spotkaniu bez wcześniejszego uiszczenia opłaty.
Zapytania prosimy kierować na adres email  jola.toporowicz@euphonia.pl 

Oferta dla uczestników kursu “Zaufać sobie”

Pin It on Pinterest