Mentoring zawodowy 2019-06-10T13:54:03+00:00

MENTORING ZAWODOWY


OFERTA DOSTĘPNA OD 22 LIPCA 2019

Mentoring zawodowy to propozycja dla wszystkich psychoterapeutów, coachów, trenerów, lekarzy, psychologów, pedagogów, managerów, a także wszystkich osób, pracujących na co dzień z ludźmi. Tematem mentoringu zawodowego jest analiza sytuacji zawodowej i szukanie optymalnych, zgodnych z szeroką, wielowymiarową perspektywą rozumienia sytuacji, rozwiązań oraz możliwości dalszego rozwoju.

Mentoring zawodowy to proces nabywania zawodowych i osobistych kompetencji w formie 1,5-godzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością raz na 3-6 tygodni. Stwarzana i wspierana w ten sposób wewnętrzna przestrzeń daje fundament do praktykowania i korekty nabywanych umiejętności w bezpośrednim zawodowym doświadczeniu. Możliwe są również pojedyncze sesje.

Mentoring zawodowy obejmuje diagnozę:

  • rzeczywistej sytuacji zawodowej klienta
  • osobistego potencjału, kompetencji zawodowych i poziomu świadomości klienta
  • potencjału podopiecznego/podopiecznych, jeśli jest to grupa/ klienta
  • odpowiedzialności, możliwości i ograniczeń związanych z potencjałem zawodowej sytuacji
  • potencjału rozwoju sytuacji w oparciu o aspekt egzystencjalny i mapę poziomów świadomości

W kolejnych etapach:

  • możliwe jest tworzenie mapy sytuacji i szukanie rozwiązań oraz kierunków rozwoju w oparciu o wielowymiarową diagnozę
  • proponowany jest doraźny, sytuacyjny mentoring w indywidualnie opracowanym rytmie, w zależności od potrzeb klienta.

W ramach mentoringu zawodowego przewidziane są krótkie warsztaty, poszerzające konkretne obszary wiedzy w tematach mapy poziomów świadomości, uwikłań w relacjach i rozumienia sytuacji konfliktowych z różnych, wielowymiarowych perspektyw.

CZAS TRWANIA

Pojedyncze spotkanie

90 min

Częstotliwość:
1 raz na 3-6 tygodni

 

KOSZT

Cena standardowa:
500 zł

Wszystkie osoby, które brały udział w długoterminowej  psychoterapii w instytucie
lub rocznym kursie rozwoju osobistego mają 10% zniżki.

ZAPISY

Jolanta Toporowicz

E-mail
kontakt@euphonia.pl

Tel
501 055 347