Mentoring 2019-04-08T09:47:37+00:00

MENTORING OSOBISTY I ZAWODOWY


Euphonia - oferta mentoringu


Prowadząca
: mgr Jolanta Toporowicz
Forma: spotkania indywidualne
Częstotliwość: 1 spotkanie na 3-6 tygodni (w zależności od indywidualnych potrzeb)
Czas trwania pojedynczej sesji: 90 minut

Dla kogo:
Mentoring osobisty – dla wszystkich, zainteresowanych rozwojem osobistym
Mentoring zawodowy – dla psychoterapeutów, coachów, managerów, psychologów, trenerów i wszystkich osób pracujących z ludźmi


Dlaczego warto?

Profesjonalny mentoring  to rzetelne i specjalistyczne w wsparcie w szukaniu sposobów docierania do najlepszych rozwiązań, zgodnych z naszą wewnętrzną, unikatową mądrością.

Dzięki wsparciu wykwalifikowanego i doświadczonego mentora:

  • uczymy się akceptacji nas samych i wszystkiego, co przynosi życie.
  • poznajemy i uczymy się obchodzenia się z emocjonalnymi blokadami i przekonaniami
  • poznajemy siebie i swoje możliwości wciąż na nowo, z zaciekawieniem nabywając kolejne narzędzia doświadczania życia z satysfakcją, szukając inspiracji i spełnienia.

Wszystko to odbywa się w zgodzie z tym, jacy jesteśmy oraz z szacunkiem do swoich możliwości i ograniczeń. Uczymy się doświadczać, że życie to droga, której każdy etap jest niepowtarzalny i bogaty w jakości, o które warto dbać każdego dnia.

Co Państwu oferuję?

Proponowana przeze mnie oferta mentoringu jest jedną z form rozwoju osobistego i zawodowego, opartą o moją 26 letnią praktykę w zawodzie psychoterapeuty i tysiące godzin własnego rozwoju osobistego w formie kursów, treningów, warsztatów i szkoleń (dokładny opis moich kompetencji znajdziecie Państwo w zakładce „O mnie”).

Wiele lat doświadczenia, ciekawości świata i uczenia się nowych perspektyw  zaprowadziło mnie do miejsca, w którym uświadomiłam sobie, że mogę sięgać do swojej wewnętrznej spójności i cieszyć się każdą chwilą i każdą nową perspektywą. Niezależnie od zewnętrznych okoliczności utrzymanie wewnętrznego azymutu pozwala na określenie jasnego wyjścia z każdej trudnej sytuacji i zrobienia następnego kroku, spójnego z nami samymi.

Wiele lat  praktyki zawodowej nauczyło mnie przede wszystkim pokory. Respekt wobec życia i jego dynamiki, szacunek wobec praw większych od egoistycznych  dążeń pozwala mi wierzyć, że każdy człowiek ma możliwość sięgania do tego, co powoduje, że jego życie może stać się dobre i szczęśliwe. Trzeba tylko znaleźć sposób na dotarcie do tego, co nazywam wewnętrznym przewodnikiem i nauczyć się mu ufać. Miejsce, w którym jestem, i osobiście i zawodowo sprawiło, że zdecydowałam się ująć w jedną ramę wszystkie moje kompetencje i zaproponować wsparcie w drodze, którą znam z własnego doświadczenia z nadzieją, że owo wsparcie okaże się wartością budującą niepowtarzalną, bogatą w poczucie godności, zdrowej pokory i satysfakcji drogę moich klientów.

Czym będziemy się zajmowali na spotkaniach?

W trakcie spotkań mentoringu będę wspierała Państwa w poszukiwaniach własnych, niepowtarzalnych dróg i możliwości rozwoju zawodowego i/lub osobistego. Sposób pracy, jej intensywność i zakres  dostosowywany będzie indywidualnie do Państwa potencjału, możliwości i bieżącej sytuacji życiowej/zawodowej.

Podczas spotkań:

  • zdefiniujemy Państwa potrzeby i oczekiwania,
  • określimy kierunki, zaplanujemy etapy działań i sposoby ich realizowania,
  • zajmiemy się szukaniem mocnych stron, talentów, sposobów obchodzenia się z nimi,
  • poszukamy wewnętrznej motywacji i skutecznych sposobów jej urzeczywistniania,
  • namierzymy i popracujemy z wewnętrznymi, emocjonalnymi i mentalnymi blokadami,
  • poszukamy indywidualnych, spójnych z Państwa możliwościami sposobów radzenia sobie z przeszkodami oraz rozwiązywania bieżących problemów.
  • odkryjemy unikalną drogę rozwoju zawodowego/osobistego, której nie można zamknąć w żadnych ogólnych ramach, receptach czy zewnętrznych instrukcjach działania

Dzięki wsparciu mentora poznają Państwo siebie i nauczą się wierzyć w swoje możliwości, a także szanować, dbać i rozwijać swój potencjał.

Jak będziemy pracować?

Proces mentoringu to poszerzanie świadomości oraz osobistych i/lub zawodowych kompetencji w formie 1,5-godzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością raz na 3-6 tygodni. Stwarzana i wspierana w ten sposób wewnętrzna przestrzeń daje fundament do praktykowania i korekty nabywanych umiejętności w bezpośrednim doświadczeniu w życiu. Możliwe są również pojedyncze sesje.


CENNIK (aktualny od lipca 2019 r.)

MENTORING OSOBISTY – sesja 90 min – koszt: 400,00 zł*


* Zniżka 10% dla osób, które uczestniczyły w długoterminowej psychoterapii w instytucie
* Zniżka 10% dla osób uczestniczących w rocznym kursie rozwoju osobistego

MENTORING ZAWODOWY- sesja 90 min – koszt: 500,00 zł

Zapraszam!