Metoda 2017-01-25T09:09:52+00:00

METODA

Inspiracja

Istota mojej praktyki zawodowej oparta jest o ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i osobiste oraz towarzyszącą mu inspirującą refleksję wynikającą ze spotykania teorii, wiedzy i przekonań z rzeczywistością.

Sposób patrzenia na życie i pojawiające się w nim problemy w ciągu wielu lat ewoluował i zmieniał się wraz z nabywaniem wiedzy, doświadczenia i konfrontacji z realiami zarówno w praktyce zawodowej jak i w prywatnym życiu.

Punkt odniesienia

Dzisiaj fundamentem mojej pracy psychoterapeutycznej jest głębokie przekonanie, że każdy człowiek jest inny i przyporządkowanie do stałego wzoru postępowania bardziej zatrzymuje, niż wspomaga jego rozwój.

Napotykane przeszkody i problemy widzę jako etap ciągłego, stale zmieniającego się procesu rozwijającego świadomość, tworzącego integralną całość złożoną z wielu współzależnych ze sobą składowych:

Intrapsychicznej

Środowiskowej

Kulturowej

Egzystencjalnej

Tak rozumiany rozwój świadomości począwszy od stabilizacji poczucia tożsamości, poprzez kompetencje w relacjach międzyludzkich, adekwatne wykorzystanie potencjału w życiu zawodowym, po głębokie poczucie wartości życia i jego sensu stanowi podstawę moich działań.

Skutki

Konsekwencją tak rozwiniętej świadomości jest poczucie wewnętrznej spójności i jakość życia wychodząca poza osobisty, doraźny jego kontekst. Prowadzi do otwierania przestrzeni, w której z poczuciem wewnętrznej wolności mamy szansę na przeżywanie i doświadczanie naszej egzystencji w sposób pełny, dostatni i bogaty w każdy jego przejaw.