Metoda 2019-02-26T09:45:37+00:00

METODA


JOLANTA TOPOROWICZ O METODACH SWOJEJ PRACY:


Podstawą mojej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie jesteśmy.

Wszystko, czego doświadczamy – poczynając od przeżywanych w dorosłym życiu problemów, poprzez dziecięce rany czy dziedziczone tajemnice naszych rodów – ma swoją głęboką wartość. Wszystkie (bez wyjątku), poruszające nas zdarzenia nie są przypadkiem i mają szansę stać się lustrem odbijającym te miejsca, które głęboko w nas samych najbardziej potrzebują uwagi, akceptacji i przewartościowania. Można pokusić się również o stwierdzenie, że to miejsca, stanowiące „bramę” do głębokiej istoty nas samych – bezwarunkowej akceptacji. Uczą nas kochać i szanować siebie, innych ludzi i życie z perspektywy bezwarunkowej miłości i pokory wobec mocy, których jesteśmy częścią i którym podlegamy, nierzadko niewiele wiedząc na ten temat.