Kurs „Zaufać sobie”

Kurs „Zaufać sobie”

Poziom podstawowy
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 26 Czerwiec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Wrocław 06 Sierpień 2021
VII edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" Wrocław 2021/2022 Wrocław 25 Wrzesień 2021 7000 PLN
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Natura emocji i uczuć. Wrocław 23 Październik 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Podstawy Psychobiologii, Kanały percepcji. Wrocław 20 Listopad 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Jacy jesteśmy. Typy osobowości. Wrocław 18 Grudzień 2021
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości. Rodzaje relacji Wrocław 22 Styczeń 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat Koluzji. Wrocław 26 Luty 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu. Wrocław 19 Marzec 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Emocje i uczucia w perspektywie poziomów świadomości. Podstawy uwalniania uczuć. Wrocław 23 Kwiecień 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Perspektywa poziomów świadomości. Wrocław 07 Maj 2022
VII edycja - Wrocław 2021/2022 Przekraczanie poziomów świadomości. Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów. Wrocław 24 Czerwiec 2022
Poziom zaawansowany
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
Edycja dla zaawansowanych Warszawa 2021/2022 Warszawa 2021/2022 Warszawa 11 Wrzesień 2021 7000 PLN
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Kim jestem? Rozumienie i Identyfikacja na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 11 Wrzesień 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Percepcja, a projekcja. Potencjał poziomów świadomości. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 09 Październik 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Rozumienie i rozwiązywanie konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 06 Listopad 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Emocje i uczucia. Rana/mechanizmy obronne: identyfikacja i uwalnianie uczuć. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 04 Grudzień 2021
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Pochodzenie uczuć: historia życia, dziedzictwo rodowe, karma. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 08 Styczeń 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Przekonania, a poziom świadomości. Przekraczanie poziomu świadomości. Wykład i ćwiczenia. Warszawa 12 Luty 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Koluzje. Uwalnianie uwikłań w relacjach. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 12 Marzec 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Rozumienie, współczucie, empatia i współodczucie: potencjał postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 02 Kwiecień 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Emocje, uczucia i przekonania. Identyfikacja i przekraczanie poziomu świadomości. Zajęcia warsztatowe. Warszawa 14 Maj 2022
Edycja zaawansowana - Warszawa 2021/2022 Podsumowanie i zakończenie kursu. Krótki wykład, zajęcia warsztatowe. Rozdanie certyfikatów. Warszawa 17 Czerwiec 2022
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”