Kurs „Zaufać sobie”

Kurs „Zaufać sobie”

Poziom podstawowy
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
I edycja - Warszawa 2020/2021 Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania Warszawa 20 Czerwiec 2020
V edycja - Wrocław 2019/2020 Praca z głosem, ekspresyjna praca z ciałem Wrocław 27 Czerwiec 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Jacy jesteśmy. Typy osobowości Warszawa 25 Lipiec 2020
V edycja - Wrocław 2019/2020 Trening poruszania się po różnych poziomach świadomości. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów Do ustalenia 01 Sierpień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Kreacja, monolog, czy dialog? Trening komunikacji z różnych poziomów świadomości. Warszawa 19 Wrzesień 2020
VI edycja kursu rocznego "Zaufać sobie" - zapraszamy do zapisu Wrocław 2020/2021 Wrocław 26 Wrzesień 2020 6300 PLN
I edycja - Warszawa 2020/2021 Zagadnienie koluzji - nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach Warszawa 03 Październik 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania Wrocław 10 Październik 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Jacy jesteśmy. Typy osobowości Wrocław 07 Listopad 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości Warszawa 21 Listopad 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Wyjazdowy trening poruszania się po różnych poziomach świadomości Ojrzanów k. Warszawy 04 Grudzień 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności Wrocław 19 Grudzień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości Warszawa 09 Styczeń 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji Wrocław 16 Styczeń 2021
I edycja - Warszawa 2020/2021 Podsumowanie kursu. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów Warszawa 06 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii Wrocław 20 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 06 Marzec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 08 Maj 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Wrocław 25 Czerwiec 2021
Poziom zaawansowany
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Trening uwalniania emocji z uwzględnieniem przyczyn ich powstawania. Jakubowice k. Namysłowa 13 Czerwiec 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Emisja głosu i praca z ciałem Wrocław 04 Lipiec 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Trening identyfikacji i uwalniania przekonań. Jakubowice k. Namysłowa 18 Lipiec 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Koluzje: trening przekraczania uwikłań w relacjach Jakubowice k. Namysłowa 01 Sierpień 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Przekraczanie poziomu świadomości- zmiana paradygmatu. Trening identyfikacji i uwalniania uwikłań. Zakończenie kursu. Jakubowice k. Namysłowa 01 Wrzesień 2020
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”

Roczny kurs rozwoju osobistego „Zaufać sobie”

Poprawa jakości swojego życia to podróż, która wymaga czasu, pracy i determinacji, dlatego niektórym ciężko ją odbyć w pojedynkę. Roczny kurs „Zaufać sobie” to propozycja dla tych, którzy zdecydowali się na podążanie w tym właśnie kierunku i szukają na swojej drodze profesjonalnego, a zarazem uważnego i pełnego empatii przewodnika. Takie wsparcie w poszukiwaniach chce zapewnić im Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka z ponad 25-letnim doświadczeniem i autorka Mapy Poziomów Świadomości Ego. Stworzony przez nią kurs samorozwoju to cykl 10-ciu weekendowych spotkań w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji, podczas których uczestnicy odkrywają nowe perspektywy i zmieniają jakość życia, wzbogacając postrzeganie codzienności o wartości, o których wcześniej na co dzień zapominali.

Podróż w głąb siebie w poszukiwaniu wewnętrznej wolności

Kurs „Zaufać sobie” to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przez Jolantę Toporowicz Mapę Poziomów Świadomości Ego. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy poznają m.in. podstawową wiedzę psychologiczną w tej właśnie perspektywie i nowy paradygmat doświadczania życia, a także zapoznają się z różnymi sposobami komunikowania się, podstawowymi rodzajami uwikłań w relacjach i ich przyczynami. W ramach rocznego kursu „Zaufać sobie” przewidziany jest również trening pracy z ciałem (ciało, ekspresja, ruch) i próba zmierzenia się z własnymi emocjami. Co ważne, wszystkie nabyte podczas zajęć umiejętności uczestnicy kursu samorozwoju będą mogli wykorzystać w codziennym życiu i w ten sposób realnie poprawić jego jakość oraz relacje z bliskimi.

Praca w grupie i z sobą samym

Zajęcia w ramach kursu odbywają się w kameralnej grupie, w atmosferze wzajemnej uważności, szacunku i prawa do intymności, dzięki czemu proces doskonalenia siebie przebiega sprawniej i pełniej. Dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów podczas kursu „Zaufać sobie” przewidziana jest dodatkowo część warsztatowo-treningowa z elementami pracy własnej, a także jedna indywidualna konsultacja z Jolantą Toporowicz. Główną prowadzącą kursu samorozwoju jest jego autorka, jednak wybrane moduły to również okazja do spotkania z zaproszonymi gośćmi, w tym ekspertką od psychobiologii i trenerem emisji głosu.