Po co nam rozwijanie świadomości?

Wszyscy mamy na swoim koncie błędy w wyborach i decyzjach życiowych. Powtarzanie tych samych błędów w wielu, wydawać by się mogło, różnych okolicznościach, jednych z nas denerwuje, przygnębia i powoduje obwinianie losu (mam pecha) albo ludzi wokół; innych skłania do refleksji i poszukiwania przyczyn, ciekawi i inspiruje.

To, w jaki sposób potraktujemy siebie i swoje sprawy, podejmując weryfikację sposobu myślenia, wartościowania i działania- w dużej mierze wyznaczy drogę i efekty naszej aktywności.

Pozostając w egocentrycznym polu percepcji będziemy cierpieć z powodu permanentnego braku ( satysfakcji, szczęścia, braku pieniędzy, braku odpowiedniej pozycji, braku odpowiedniego partnera itp.) z mniejszym albo większym nasileniem, myśląc o świecie i życiu jak o czymś mało przyjaznym, pełnym trudu i zmagań, niekoniecznie nam sprzyjającym….

Poszerzając pole świadomości do ego dojrzałego zaczniemy dostrzegać szerszą przestrzeń życia. Zobaczymy, że świat nie „kręci się” się wokół naszych potrzeb i oczekiwań, a my jesteśmy „jedną z części” tego, co nazywamy życiem. Zobaczymy, że świat jest czymś więcej niż instrumentem, na którym możemy grać swoją melodię. Tak oglądana perspektywa pozwoli nam szukać rozwiązań, dociekać, nabywać wiedzę i uczyć się; poznawać innych ludzi i mechanizmy, które determinują nasze życie. Z dużym prawdopodobieństwem nauczymy się zdrowej pokory i ciekawości świata, a życie stanie się poprzez swoją różnorodność ciekawsze, inspirujące i bardziej satysfakcjonujące.

Wchodząc w jeszcze szerszą perspektywę, w pole świadomości poza ego, doświadczymy jedności ze światem i akceptacji jego porządku. Współodczujemy każdy przejaw życia bez oceny i zmagań.
Doświadczymy dostatku i pełnej zgody na głęboki porządek życia, niezależny od naszych działań i wysiłku. Dotykając tej głęboko zakorzenionej w każdym z nas ciszy, zmienimy jakość każdej doświadczanej chwili.

Wracając do zwyczajnych , codziennych spraw będziemy bogatsi o tę wewnętrzną, głęboką akceptację życia w każdym, najmniejszym nawet przejawie, niezależnie od klimatu uczuciowego, w jakim przyjdzie nam ją przeżywać….

Jakość życia, niezależnie od sukcesów i porażek, chwil szczęścia, rozczarowań, czy smutku- zawierać się będzie w poczuciu dostatku, spełnienia i żywej obecności.

Zapraszamy do treningu!
Roczny kurs kompetencji osobistych oparty o ideę poziomów świadomości – inauguracja 26.09.2015.

…Fakt dostępności takiej wiedzy powoduje, że jakość życia staje się zależna od wysiłku włożonego w przekraczanie automatycznych nawyków patrzenia na życie i sięganie do wewnętrznej przestrzeni, z której widać perspektywę zupełnie innej jakości. Momentami piękną i fascynującą, momentami trudną, bezwzględną i ograniczoną, innym razem współzależną we wszystkich swoich przejawach. Dostęp do niej daje poczucie wewnętrznej wolności i wpływu na jakość życia, poczucie spełnienia i sensu.

By | 2015-09-14T15:12:21+00:00 Wrzesień 14th, 2015|Categories: Aktualności, Bez kategorii, Materiały, Wywiady, artykuły|

About the Author: