Pogłębianie świadomości ciała- warsztaty otwarte 2018-04-17T20:10:53+00:00

WARSZTAT OTWARTY

POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI CIAŁA POPRZEZ FELT SENSE


Pogłębianie świadomości ciała poprzez felt sense
Agnieszka Bonar-Sadulska

18-19 sierpnia 2018 | sobota.9.00-18.00, niedziela 9.00-15.00

Już minimalna świadomość ciała pozwala doświadczyć innej jakości życia, a pogłębianie „czucie siebie” pomaga uświadomić sobie emocje jakie przeżywamy oraz dotrzeć do tych, które zostały zapisane w ciele. Rozwijanie i stopniowe jej pogłębianie, może być pierwszym krokiem w kierunku leczenia zranień emocjonalnych, a nawet traum. Proces ten wpływa także na naszą codzienność, poszerza zakres percepcji i pozwala żyć pełniej. Jest więc wyzwaniem, które warto podjąć. Ciało jest doskonałym łącznikiem z teraźniejszością i z naszymi emocjami, a dzięki jego świadomości możemy m.in. spowolnić swoje nadmierne pobudzenie i oddzielić na potrzeby danej chwili przeszłość od teraźniejszości, czyli ugruntować się w tu i teraz.

Dwudniowe warsztaty pozwolą uczestnikom uczynić kolejny krok ku pogłębianiu świadomości ciała m.in. poprzez pracę z felt sense. Ćwiczenia pokażą czym jest felt sens, jak je odnajdywać i przede wszystkim – dlaczego warto przy nim być. Wspomogą w określaniu granic ciała i znajdowania w nim poczucia bezpieczeństwa. Warsztaty uświadomią w jaki sposób możemy regulować swoje emocje i swój stan pobudzenia. Przekażą konkretne techniki, które ułatwią radzenie sobie z lękiem, gniewem czy bezradnością. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą sie jak stopniowo ponownie „połączyć się” z ciałem i poprzez to pełniej doświadczać życia.

W trakcie zajęć:

– przekonasz się jaka jest Twoja świadomość ciała oraz zrozumiesz i doświadczysz czym jest felt sense,
– nauczysz się odnajdywać felt sense i poprzez to słuchać co ciało chce ci powiedzieć tu i teraz,
– doświadczysz jak poprzez „czucie siebie” można dotrzeć do wewnętrznych odczuć i jak przy nich „być”, a nie automatycznie odcinać się,
– doświadczysz jak ponownie połączyć się z ciałem poprzez ugruntowanie, uważność i oddychanie,
– dowiesz się jak poprzez odczucia z ciała samoregulować emocje,
– poznasz techniki, które pozwolą Ci radzisz sobie z lękiem, strachem, gniewem, irytacją oraz bezradnością,
– nauczysz się określać granice własnego ciała i dzięki temu poczuć się w nim bezpiecznie,
– poznasz techniki rozładowywania nadmiernego pobudzenia,
– przekonasz się jak pracować nad integracją ciała z umysłem

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które:

– czują się odcięte od ciała,
– chcą pogłębiać świadomość ciała i zintegrować ciało z umysłem,
– chcą nauczyć się odczytywać język, jakim ciało komunikuje się z nimi,
– interesują się praktyką uważności,
– szukają „narzędzi” do radzenia sobie z trudnymi emocjami,
– chciałyby nauczyć się samoregulacji emocji i odczuć płynących z ciała,
– chciałyby wejść w praktykę uważności, medytację.

ZAPISY -> TUTAJ

Zapisy: agnieszka.bonar@euphonia.pl | tel. 501-805-464
opłata za 2-dniowy warsztat 510 zł