Sesshin w Benediktushof maj 2013 2017-06-01T13:32:05+00:00

Project Description

maj 2013, Benediktushof

Wspólnie z Fundacją Madrość Wschodu i Zachodu organizowaliśmy dla osób zainteresowanych praktyką wyjazd na sesshin do Benediktushof w Holzkirchen koło Würzburga, które jest centrum linii zen Pusta Chmura oraz miejscem aktualnego pobytu Willigisa Jägera.

Project Details

Categories:

Project URL:

View Project

Copyright:

From Creattica