Szkolenie dr Marzanny Radziszewskiej-Konopki – Psychobiologia, maj 2017 2017-07-04T18:02:30+00:00

Project Description

14.05.2017, Wrocław

Majowe szkolenie z psychobiologii poruszało temat ciąży, chorób wieku dziecięcego oraz zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci.
Uświadomiło uczestnikom, że klucza do rozwiązania naszych problemów emocjonalnych w dorosłym życiu warto szukać także w dzieciństwie.
Z kolei rodzice mieli doskonałą okazję do przyjrzenia się w jaki sposób niepodjęte przez nich zranienia, traumy z ich dzieciństwa oraz ukryte historie rodowe mogą wywierać wpływ na zdrowie i rozwój dzieci.

Project Details